Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Eğitim Fakültesi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
2009-2010 eğitim-öğretim yılı
Kazanılan Derece
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Erasmus veya Mevlana hareketlilik programları kapsamında eğitim almak isteyen öğrencilerin eğitim planlarından ders seçimi yapmadan önce aşağıdaki açıklamayı dikkatle okumaları tavsiye edilir. Ders içeriklerinin daha iyi kavranması, etkinliklere katılımın arttırılması ve böylece zamanın verimli kullanılması amacıyla sizler için bir dizi ders hazırladık. Aşağıdaki tabloda bu derslerin kodları ve içinde yer aldıkları programların isimleri sunulmaktadır. Toplam 45 ECTS karşılığında olan bu dersler arasından seçim yaptığınız takdirde farklı öğretmen yetiştirme ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik lisans programlarımızdan yararlanmış olacaksınız. Bu nedenle, aşağıdaki listeyi kontrol ederek uygun ders seçimlerini yapmanızı öneriyoruz. Guidance and Psychological Counseling Programme: 4505003582015 CROSS-CULTURAL ADAPTATION (4 AKTS), 4505003602015 STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS IN TURKISH EDUCATION SYSTEM (4 AKTS), Primary Teaching Programme : 4506004422015 LEISURE AND CULTURE (4 AKTS) Computer and Instructional Technologies Teaching Programme: 4507004302015 INTERNET FOR EDUCATORS (6 AKTS) Preschool Teaching Programme: 4508004322015 ENHANCING SOCIAL EMOTIONAL COMPETENCE IN EARLY CHILDHOOD (4 AKTS), 4508004342015 ATTACHMENT AND CHILD-TEACHER RELATIONSHIPS (4 AKTS) Primary Science Teaching Programme : 4511004582015 STEM ACTIVITIES FOR PRESERVICE TEACHER (4 AKTS), 4511004542015 IMPLEMENTING ARGUMENTATION PROCESSES AS A SCIENCE TEACHER (4 AKTS) 4511004562015 EXPLORING SCHOOL SETTINGS (4 AKTS) Turkish Language Teaching Programme : 4512004222015 TURKISH NARRATIVE TRADITION (3 AKTS)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Programda yeniliklere açık, çağdaş sosyal bilgiler öğretmenleri yetiştirilmek istenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız devlete bağlı ya da özel kurumlarda sosyal bilgiler öğretmeni olarak çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Çağdaş ölçme değerlendirme yaklaşımları kullanılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Doç.Dr. Semra Sütgibi semra.sutgibi@ege.edu.tr +90 232 311 41 66 Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kampüs - Bornova / İZMİR
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde 1 doçent, 2 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.

Program Çıktıları
1Türk Milli Eğitiminin amaçlarını ve Atatürk İlke ve Devrimlerini benimsemiş bireyler olur.
2Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3Sosyal Bilgiler Öğretmenliği alanıyla ilgili öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde sosyoloji, sosyal psikoloji, antropoloji, tarih, coğrafya, vatandaşlık bilgisi, siyaset, ekonomi, hukuk, arkeoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, antropoloji, siyaset vb. konularda bilgi sahibi olur.
4Sosyal Bilgiler öğretiminde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5Türkçe’yi kurallarına uygun ve etkili kullanabilme becerisine sahip olur.
6Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinin gerektirdiği öğretmenlik meslek bilgisi ile ilgili yeterli bilgiye sahip olur.
7Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
8Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisine sahip olur.
9Toplumsal sorunlara duyarlı, gündemi takip eden ve çevre bilinci gelişmiş bireyler olur.
10Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip, öz güveni gelişmiş, iletişim becerisi yüksek bireyler olur.
11Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, alanıyla ilgili bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri takip edebilir.
12Toplumu, sosyal ve kültürel değerleri, normları-kuralları anlayabilmek ve sosyal bilimlerdeki teorileri ve yaklaşımları açıklayabilmek
13İyi yurttaş bireyin özelliklerini, değerlerini, haklarını ve özgürlüklerini, sorumluluklarını ve görevlerini anlayabilmek ve demokrasiyi, sivil, politik ve sosyal hakları kavrayabilmek
14Sosyal bilimlerin felsefi temellerini, bilimi, bilimsel bilgiyi ve bilimsel yöntemi, ontolojiyi, ahlâk-değerler felsefesini, eğitim felsefesini, siyaset felsefesini, sanat felsefesini, din felsefesini anlayabilmek ve farklı yaklaşımları açıklayabilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HAZ001 HAZIRLIK SINIFI Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GK101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 3
2 GK107 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 0 5
3 MB102 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
4 MB101 EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
5 SBÖ103 GENEL FİZİKİ COĞRAFYA Zorunlu 2 0 0 4
6 SBÖ101 SOSYAL BİLGİLERİN TEMELLERİ Zorunlu 2 0 0 4
7 GK105 TÜRK DİLİ I Zorunlu 3 0 0 5
8 GK103 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 18 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GK102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 3
2 MB106 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 3
3 MB104 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
4 SBÖ108 GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA Zorunlu 2 0 0 4
5 SBÖ104 İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 0 0 3
6 SBÖ102 SİYASET BİLİMİ Zorunlu 2 0 0 3
7 SBÖ106 SOSYAL ANTROPOLOJİ VE MEDENİYET TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
8 GK106 TÜRK DİLİ II Zorunlu 3 0 0 5
9 GK104 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 19 0 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr