Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Kuruluşu 1955 yılına dayanan Ege Üniversitesi’nde geçmişte üniversite bünyesinde yer almış olan Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsünün 1982 yılında kapatılmasının ardından kurumun akademik kadrosu Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği bölümüne aktarılmıştır. 1982-1983 eğitim-öğretim yılında ön kayıt sistemi ile alınan 25 öğrenci ile lisans eğitimi başlatılmıştır. Bölümün eğitim programının oluşturulmasında bu dönemde İzmir’de gerçekleştirilen IV. Bilişim Kurultayı katılımcılarının katkılarından, diğer üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri öğretim üyelerinin deneyimlerinden ve ilgili sektör çalışanlarının bilgi ve deneyimlerinden yararlanılmıştır. 1985 yılına kadar Türkçe yürütülen program, 1985-1986 eğitim-öğretim yılından itibaren %30 oranında İngilizce dilinde eğitim vermeye başlamış ve programın adı “Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği” yerine “Bilgisayar Mühendisliği” olarak değiştirilmiştir. 1992-1996 yılları arasında tamamı İngilizce olarak yürütülen program 1996-1997 eğitim öğretim yılından itibaren Türkçe ağırlıklı olarak sürdürülmüştür. Bölüme kabul edilen öğrencilerin İngilizce bilgilerinin sağlam olması gerekmektedir. 2009 yılı öncesinde üniversite senatosunun kararına göre hazırlık eğitimi tüm bölümlere zorunlu idi. 2009 yılında yapılan düzenleme ile bölüm öğrencilerinin hazırlık sınıfı zorunluluğunun devam etmesi için eğitim planını oluşturan derslerin %30’unun İngilizce verilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 2015 itibarı ile 5 profesör, 5 doçent, 6 yardımcı doçent olmak üzere toplam 16 öğretim üyesi ve 3 tanesi Doktoralı, 9 tanesi ÖYP kadrolu olmak üzere toplam 18 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Bilgisayar Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, sağlam bir temel ve mühendislik bilimleri altyapısı üzerine edindikleri bilgisayar mühendisi ünvanı ile ulusal ya da uluslar arası bilişim kuruluşlarında veya akademik alanda nitelikli iş bulabilen, var olan bir sistemdeki işleyişi çözümleyebilen, problemleri belirleyip özgün ve yaratıcı çözüm yolları bulabilen, yeni bir sistemi tasarlayıp projelendirebilen, iş yaşamında ilerleme sağlayacak bireysel ve takım çalışması yapabilme, kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme, yabancı dilde yazılmış kaynakları izleyebilme becerileri gelişmiş, yeniliklere açık ve özgüven sahibi ve tüm bunların yanı sıra çağımızın sorunlarına duyarlı ve bu duyarlılığın gerektirdiği sorumlulukla mesleğini yerine getiren, etik ilkelere uygun hareket edebilen bilgisayar mühendisleri yetiştirmek üzere kuram ve uygulamayı bağdaştırarak her iki açıdan da en iyi şekilde öğrencilerimizi eğitmeyi hedefleyen bir eğitim planı yürütmektedir. Program, hem temel mühendislik bilimleri hem de bilgisayar mühendisliği ile ilgili zorunlu dersleri içermektedir. Ayrıca, eğitim planında zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerin kendi tercihlerine göre seçebilecekleri seçimlik dersler de bulunmaktadır. Böylece Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, ulusal ve uluslar arası ölçekte, Bilgisayar Mühendisliği mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini geliştiren, takım çalışmasına yatkın, sorgulayıcı, etik değerlere önem veren, çağdaş mühendisler yetiştirmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Lisans eğitimi sonunda başarılı olan öğrencilere "Bilgisayar Mühendisi" diploması verilir. Bölüm mezunları, sistem çözümleyici, uygulama programcısı,genellikle bilgi işlem merkezlerinde yönetmen, kurucu ve yönetici mühendis, veri tabanı yönetmeni, bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerin tasarımı ve gerçekleştiriminde araştırma geliştirme mühendisi gibi görevler alabilirler. Ayrıca, üniversitelerde Öğretim Elemanı olarak akademik olarak ilerlerken eğitim ve öğretime katkıda bulunup, bilimsel çalışma ve araştırma yapma şansını da elde edebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak yer almaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Serdar KORUKOĞLU Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı. Adres: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova, İZMİR Tel : Bölüm Başkanlığı : (232) 342 83 40 Bölüm Sekreterliği : (232) 388 72 21 Fax : (232) 339 94 05 E-Posta : serdar.korukoglu@ege.edu.tr Prof.Dr. Yasemin TOPALOĞLU Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. AKTS/DS Koordinatörü Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova, İZMİR Tel : (232) 311 2591 Fax : (232) 339 94 05 E-Posta: yasemin.topaloglu@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bilgisayar mühendisliği eğitimini, Ege Üniversitesinin kurulduğu 1955 yılında tek binası olan tarihi üç katlı bağımsız bina içerisinde toplam 3960 m2 kapalı alanda, 2 adet amfi ve 5 adet derslikte sürdürmektedir. Amfi ve dersliklerde tepegöz, bilgisayar, projeksiyon ve tahta yer almaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde 6 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Labaratuarlardaki bilgisayarlara Windows ve Linux işletim sistemleri yüklüdür. Ayrıca, laboratuarlarda bulunan tüm bilgisayarlar internet erişimli olup antivirüs programları ile donatılmıştır. Laboratuar bağlantılı yürütülen ders ve uygulamalara ilişkin olarak özel yazılımlar yüklenmekte ve diğer taraftan zaman içerisinde teknolojiye uygun güncellemeler yapılmaktadır. Bunların yanı sıra, ilgili derslerin uygulamalarının yapıldığı elektrik-elektronik laboratuarı bulunmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 2015 itibarı ile 5 profesör, 5 doçent, 6 yardımcı doçent olmak üzere toplam 16 öğretim üyesi ve 3 tanesi Doktoralı, 9 tanesi ÖYP kadrolu olmak üzere toplam 18 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Program Çıktıları
1Meslek çalışmalarını yürütmeyi sağlayacak temel kavram ve teknik bilgilerin kazandırılması ve temel bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama ve kullanabilme becerisi.
2Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme.
13Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 501001071994 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA-I Zorunlu 3 2 0 7
2 501001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 501001052007 FİZİK-I Zorunlu 3 2 0 6
4 501001042010 MATEMATİK-I Zorunlu 3 2 0 6
5 501001212012 SÖZLÜ VE YAZILI İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 2
6 501001082007 TECHNICAL ENGLISH Zorunlu 3 0 0 4
7 501001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
8 501001192011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 1
Toplam 19 6 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 501001121998 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA-II Zorunlu 3 2 0 7
2 501000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 501001112010 AYRIK YAPILAR Zorunlu 3 0 0 4
4 501001102007 FİZİK-II Zorunlu 3 2 0 6
5 501001162010 INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE Zorunlu 3 0 0 3
6 501001092010 MATEMATİK-II Zorunlu 3 2 0 6
7 501000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 6 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 501002252010 AUTOMATA THEORY Zorunlu 3 0 0 3
2 501002042010 DATA STRUCTURES Zorunlu 3 1 0 6
3 501002021996 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 3 0 0 5
4 501002032010 ELECTRICAL CIRCUITS Zorunlu 3 2 0 5
5 501002231999 MANTIK DEVRELERİ TASARIMI Zorunlu 3 2 0 5
6 501002102010 OLASILIK VE İSTATİSTİK Zorunlu 3 1 0 6
Toplam 18 6 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 501002242010 DIGITAL COMPUTER DESIGN Zorunlu 3 2 0 5
2 501002132010 DIGITAL ELECTRONICS Zorunlu 2 2 0 5
3 501002112010 DOĞRUSAL CEBİR VE NÜMERİK YÖNTEMLER Zorunlu 3 2 0 7
4 501002262008 MODERN BİYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 5
5 501002191998 PROGRAMMING LANGUAGES Zorunlu 3 2 0 7
6 10520101T11228 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
Toplam 15 8 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 501003452015 BİLGİSAYAR AĞLARI Zorunlu 3 0 0 4
2 501003222010 DATABASE MANAGEMENT Zorunlu 3 2 0 6
3 501003312018 İŞLETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 3 1 0 5
4 501003412009 MİKROİŞLEMCİLER Zorunlu 3 1 0 5
5 501003242004 NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA Zorunlu 3 0 0 5
6 TScGrp001 Teknik Seçmeli Grup I Seçmeli - - - 5
Toplam 18 4 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 501003522015 ANALYSIS OF ALGORITHMS Zorunlu 3 0 0 5
2 501003402009 MICROCONTROLLER BASED SYSTEM DESIGN Zorunlu 2 2 0 5
3 501003362018 SOFTWARE ANALYSIS AND DESIGN Zorunlu 2 2 0 5
4 051003172012 STAJ Zorunlu 0 0 0 5
5 TSCGRP/002 Teknik Seçmeli Grup-II Seçmeli - - - 10
Toplam 7 4 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 501004051998 BİTİRME TEZİ Zorunlu 0 6 0 5
2 501004652015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 501004472018 SOFTWARE ENGINEERING Zorunlu 3 1 0 5
4 TosGrp001 Teknik Olmayan Seçmeli Grup I Seçmeli - - - 3
5 TSCGRP/003 Teknik Seçmeli Grup III Seçmeli - - - 15
Toplam 7 7 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 501004051998 BİTİRME TEZİ Zorunlu 0 6 0 5
2 501004452010 COMPUTER ARCHITECTURE Zorunlu 3 0 0 5
3 501004602015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 2 0 0 2
4 TosGrp002 Teknik Olmayan Seçmeli Grup II Seçmeli - - - 3
5 TscGrp004 Teknik Seçmeli Grup IV Seçmeli - - - 10
6 501004082010 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 13 6 0 30
 
Teknik Seçmeli Grup I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 501003182003 ÜST ORTAM PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 5
2 501003292002 WİNDOWS PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 5
3 501003372005 YAZARLIK DİLLERİ Seçmeli 3 0 0 5
Teknik Seçmeli Grup-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 501003282002 WEB TABANLI WINDOWS PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 5
2 501003322003 BİLGİSAYAR GRAFİKLERİ Seçmeli 3 0 0 5
3 501003382005 EĞİTİM SİSTEMLERİ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 5
4 501003502015 AĞ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
5 501003542016 SUNUCU YAZILIM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
6 501003562017 VERİ BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 5
7 501003582019 YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
8 501004462014 ONTOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
Teknik Olmayan Seçmeli Grup I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AKT401 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 BIL401 BİLGİSAYAR VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 3
3 BIL403 PAZARLAMA Seçmeli 2 0 0 3
4 BIL405 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 3
5 BIL407 SOSYAL BİLİŞ Seçmeli 2 0 0 3
6 BIL409 TEMEL BANKACILIK VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
7 BIO401 İŞLETMELERDE DAVRANIŞ GELİŞTİRME VE İLETİŞİM ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
8 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
9 GRE401 GİRİŞİMCİLİK VE ETİK Seçmeli 2 0 0 3
10 INV401 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
11 MTY401 MÜHENDİSLER İÇİN TEMEL YÖNETİM VE YÖNETİCİLİK BECERİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
12 TEK413 GENEL SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
13 TEK415 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
14 TEK417 ALMANCA I Seçmeli 2 0 0 2
Teknik Seçmeli Grup III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 501004112010 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
2 501004342001 GÖRÜNTÜ İŞLEME Seçmeli 3 0 0 5
3 501004392010 VERİ MADENCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
4 501004422010 SİMÜLASYON VE MODELLEME Seçmeli 3 0 0 5
5 501004432010 GÖMÜLÜ VE GERÇEK ZAMANLI SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 5
6 501004492009 WEB SERVİSLERİ Seçmeli 3 0 0 5
7 501004572012 BİLGİ GÖSTERİMİ Seçmeli 3 0 0 5
8 501004592012 TEST YÖNELİMLİ GELİŞTİRME Seçmeli 3 0 0 5
9 501004672017 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
10 501004692017 KRİPTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
11 501004712019 PARALEL PROGRAMLAMA İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 5
Teknik Olmayan Seçmeli Grup II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BIL404 İŞ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
2 BIL406 SİYASİ TARİH Seçmeli 2 0 0 3
3 BIL408 SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
4 BIL410 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
5 BIL412 EKONOMİ Seçmeli 2 0 0 3
6 BIO402 MUM IŞIĞI : ELEŞTİREL DÜŞÜNCE VE BİLİMSEL ŞÜPHECİLİK Seçmeli 2 0 0 3
7 BIO404 DEĞİŞİM SÜRECİNDE YÖNETİM VE YÖNETSEL ETİK Seçmeli 2 0 0 3
8 BTF402 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 3
9 DER404 TEKNİK İNGİLİZCE-II Seçmeli 2 0 0 3
10 DER406 MAKALE VE SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
11 GIP402 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 3
12 GRE402 GİRİŞİMCİLİK VE ETİK Seçmeli 2 0 0 3
13 INT404 İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
14 MTY402 MÜHENDİSLER İÇİN TEMEL YÖNETİM VE YÖNETİCİLİK BECERİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
15 TEK408 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
16 TEK410 STRATEJİK LİDERLİK Seçmeli 2 0 0 2
17 TEK412 ALMANCA II Seçmeli 2 0 0 2
Teknik Seçmeli Grup IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 501004022010 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 3 0 0 5
2 501004402004 ÜRETİM BİLGİ SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
3 501004522012 YAZILIM KULLANILABİLİRLİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
4 501004542014 BULUT BİLİŞİM Seçmeli 3 0 0 5
5 501004622019 EVRİMSEL HESAPLAMA Seçmeli 3 0 0 5
6 501004642019 MİKROSERVİSLER Seçmeli 3 0 0 5
7 501004662019 İŞLEMSEL ZEKA VE DERİN ÖĞRENME Seçmeli 3 0 0 5
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr