Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Mühendislik Fakültesi - Tekstil Mühendisliği - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Türkiye'de bir teknik eğitim yardım projesi gerçekleştirmek isteyen Almanya Federal Cumhuriyeti yetkilileri, 1960'lı yılların başlarında İzmir'de bir Tekstil Mühendisliği Yüksek Okulu kurma girişimlerini başlatmışlar ve Bölüm İzmir Tekstil Teknik Yüksek Okulu adıyla 10 Eylül 1966'da öğrenime açılmıştır. Tekstil endüstrisi çok geniş bir üretim çeşitliliğine sahip olduğundan, 4 yıllık eğitim süresinde her konuyu yeterli bir şekilde öğretmek ve öğrenmek olası değildir. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nde Tekstil Mühendisliği öğrencileri ilk 2 yıl temel fen ve mühendislik dersleri beraberinde, temel tekstil bilgisi derslerini tamamladıktan ve uygulama (pilot) işletmesinde kapsamlı bir oryantasyon stajı yaptıktan sonra, kendi ilgi ve becerilerine göre bilinçli olarak; - TEKSTİL TEKNOLOJİSİ (Farklı iplik eğirme teknolojileri ve makineleri, örme teknolojisi ve makineleri, dokuma teknolojisi ve makineleri, dokusuz yüzey teknolojisi ve makineleri, kumaş konstrüksiyonu ve fiziksel tekstil muayeneleri, teknik tekstilleri kapsamaktadır), -TEKSTİL KİMYASI VE TERBİYESİ (Terbiye makineleri, tekstil kimyası, ön terbiye, boya-baskı, bitim işlemleri, renk bilgisi, kimyasal lifler ve kimyasal tekstil muayeneleri, dokusuz yüzey teknolojisi ve teknik tekstilleri kapsamaktadır), -KONFEKSİYON (Konfeksiyon makineleri, temel olarak kalıp geliştirme, giysi üretimi, moda grafiği, organizasyon planlama, kalite kontrolü ve teknik tekstilleri kapsamaktadır) opsiyonlarından birisini seçebilmekte ve son 2 yılda bu seçtiği opsiyonda daha yoğun bilgi alarak yetiştirilmektedir. Böylece, genç tekstil mühendislerinin seçtikleri alanda daha yoğun eğitim almaları, daha donanımlı olarak mezun olmaları ve iş yerlerine çok kısa sürede uyum sağlamaları mümkün olmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Tekstil Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar. Ayrıca diplomalarında “Tekstil Teknolojisi”, “Tekstil Kimyası ve Terbiyesi” ve “Konfeksiyon” opsiyonlarından hangisinden mezun olduğu da belirtilmektedir.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Türkiye'nin ilk Tekstil Mühendisliği eğitimi veren kurumu olan Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'ne ait bazı bilgiler; 1. Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü ile Avrupa’daki değişik üniversiteler arasında, LLP-Erasmus programı kapsamında, lisans ve lisansüstü öğrenci değişimi ile birlikte öğretim üyesi değişimi de etkin bir şekilde yapılmaktadır. Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünün 15 farklı üniversite ile LLP-Erasmus programı anlaşması bulunmaktadır. 2. Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünde 4 500 m2 kapalı alana ve endüstriyel ölçekte üretim yapabilen çok sayıda ve çeşitte tekstil üretim aracına sahip, yedi ayrı birimden oluşan bir uygulama işletmesi mevcuttur. 3. Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, AUTEX (Association of Universities for Textiles) üyesidir. 4. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümünün, 1976 yılından beri üç yılda bir düzenlediği Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu, özellikle son yıllarda alanında dünyanın en önemli etkinliklerinden birisi durumundadır. 5. 1991 yılında yayın hayatına başlayan ve bugüne kadar kesintisiz olarak yayınlanan ve tekstil ve hazır giyim alanındaki bilimsel çalışmaların yer aldığı TEKSTİL VE KONFEKSİYON dergisi, TÜBİTAK onaylı hakemli dergi statüsündedir. Ayrıca 2008 yılından beri, ISI Master Journal List içerisinde yer almakta ve Science Citiation Index - Expanded kapsamında yayınlanmaktadır. 6. 24.04.2001 tarihinde Bölüm öğrencileri tarafından kurulan Ege Tekstil Topluluğu (ETT)'nun hedefi, E.Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü’nün eğitim ve öğretim kalitesinin artmasına katkı sağlamak, E.Ü. Tekstil Mühendisliği öğrenci ve mezunları arasında sinerji yaratarak her türlü bilgi alışverişini sağlamak, öğrencilerin iş hayatına uyumlarını geliştirmek, üyelerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak, sosyal hayatlarını zenginleştirmek, yaratıcılık, beraberlik, paylaşım, sorumluluk alma niteliklerini geliştirmek amaçlarıyla kurulmuştur.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tekstil Mühendisliği Bölümünün mezunları Türkiye’nin her bölgesindeki tekstil işletmeleri, araştırma kurumları ve üniversiteler tarafından öncelikli olarak tercih edilmektedirler. Mezunlarımız, •Tekstil işletmelerinde (üretim, kalite güvence, araştırma-geliştirme, yönetim, satış, satın alma, planlama ve ihracat başta olmak üzere her pozisyonda), •Her formda tekstil materyali (elyaf, iplik, kumaş, konfeksiyon ürünü), aksesuarları, tekstil makinaları, boyaları ve kimyasalları ticareti yapan firmalarda (teknik ve pazarlama elemanı olarak), •Yabancı marka ve firmaların temsilciliklerinde, danışmanlık firmalarında (her pozisyonda), •Araştırma kurumları ve laboratuvarlarda başarı ile görev yapmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencilerin değerlendirilmesi 2009 yılında yayınlanan Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre yapılır. Sınavlar; bir ara sınav ve bir yarıyıl/yılsonu sınavından oluşur. Öğrencinin yıl içi notu belirlenirken ara sınavlar yanında, kısa sınav, ödev, proje, laboratuvar notları da dikkate alınır. Söz edilen her bir değerlendirme ölçütünün yıl içi notuna nasıl yansıtılacağı, öğretim üyesi tarafından dönem başında yazılı ve sözlü olarak belirtilir. Ayrıca Bölüm web sayfasında akreditasyon ders tanıtım formları yayınlanmaktadır. Bu formlarda yıl içi notunun nasıl hesaplanacağı da yer almaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin Kadoğlu (E-mail: huseyin.kadoglu@ege.edu.tr ) Bölüm Başkan Yardımcısı (MÜDEK Koordinatörü, AKTS Koordinatörü)Prof. Dr. Arzu Marmaralı (E-mail: arzu.marmarali@ege.edu.tr) Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova İzmir Tel: 0 232 339 92 22 Fax: 0 232 339 92 22
Bölüm Olanakları
Bölümde, 4500 m2 kapalı alan içinde, endüstriyel ölçülerde üretim yapabilen pek çok sayıda ve çeşitte tekstil makinesine sahip Uygulama İşletmesi, pamuk ipliği, yün ipliği, dokuma hazırlık ve dokuma , örme, dokusuz yüzeyler, tekstil terbiyesi ve konfeksiyon olmak üzere yedi ayrı birimden oluşmaktadır. Bu birimlerde yer alan üretim araçları, öğrencilerin stajlarında, derslerin uygulamalarında ve araştırma-geliştirme çalışmalarında kullanılmaktadır. Tekstil makinesi üreticileri ve sanayicilerimizin desteği ile makine parkı sürekli olarak yenilenmekte ve öğrencilerin piyasada kullanılan en ileri teknolojiye sahip makineleri görerek, bilerek ve en önemlisi kullanarak mezun olması mümkün olmaktadır. Fiziksel Tekstil Muayeneleri Laboratuvarlarında, öğrencilerin liften, kumaş ve giysiye kadar her türlü tekstil materyalinin fiziksel özelliklerini ölçebileceği test cihazları bulunmaktadır. Fiziksel Tekstil Muayeneleri Derslerinin uygulamalarının da yapıldığı laboratuvarlar, bilimsel araştırmalar, öğrenci tezleri ve sanayiye yönelik analizler için kullanılmaktadır. Kimyasal Tekstil Muayeneleri laboratuvarlarında, öğrencilerin liften kumaş ve giysiye kadar her türlü tekstil materyalinin kimyasal özelliklerini ölçecebileceği test cihazları ve deney düzenekleri bulunmaktadır. Dört bölümden oluşan bu laboratuvarlarda , ders uygulamalarının yanında öğrenci tezleri, bilimsel araştırmalar ve analizler için de kullanılmaktadır. Tekstil Uygulama İşletmesi içerisinde 4 adet terbiye laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda, çeşitli terbiye derslerinin uygulamaları yanında, bilimsel araştırmalar ve analizler için gerekli her türlü deney ve ölçümü yapmaya uygun donanım bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Matematik, fen bilimleri ve tekstil ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki teorik ve pratik bilgileri tekstil mühendisliği problemlerini çözmek için uygulayabilme becerisi.
2Tekstil mühendisliği problemlerinin çözümü için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
3Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi koşullar altında belirli gereksinimleri karşılamak üzere tasarlama ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi (Gerçekçi koşullar: Ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar vb. )
4Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
5Tekstil mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme ve çözebilme; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini uygulama becerisi.
6Mesleki ve etik sorumluluk bilincinin verilmesi, mühendislik çözümlerinin güvenlik ve hukuksal açıdan değerlendirilmesi.
7Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.
8Tekstil mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda, sağlık, çevre, enerji tasarrufu, kalite ve verimlilik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma.
9Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve kendini sürekli yenileme bilinci, bilgiye erişebilme becerisi.
10Proje, risk ve değişiklik yönetimi ile girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularının tekstilin farklı alanlarına uygulanabilirliği hakkında bilgi sahibi olma.
11Tekstil mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
12Bireysel çalışma becerisi.
13Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 502001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 502001082018 DOĞAL LİFLER Zorunlu 2 0 0 2
3 502001062009 FİZİK I Zorunlu 3 2 0 6
4 502001092018 GENEL KİMYA Zorunlu 3 0 1 6
5 502001052010 MATEMATİK I Zorunlu 3 2 0 6
6 502001372018 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
7 502001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
8 502001312014 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 1 0 1
9 502001332010 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 21 5 1 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 502000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 502001102010 EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 2
3 502001132009 FİZİK II Zorunlu 3 2 0 6
4 502001182018 KİMYASAL LİFLER Zorunlu 2 0 0 2
5 502001122010 MATEMATİK II Zorunlu 3 2 0 6
6 502001362018 ORGANİK KİMYA Zorunlu 3 0 0 5
7 502001352015 SUNUM VE RAPORLAMA TEKNİKLERİ Zorunlu 1 1 0 1
8 502000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 502001342010 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 22 5 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 502002312018 BİLGİSAYAR Zorunlu 2 2 0 3
2 502002332018 DOKUMACILIK-ÖRMECİLİK ESASLARI Zorunlu 2 2 0 4
3 502002061998 ELEKTRONİK Zorunlu 2 0 0 2
4 502002052007 GENEL İŞLETMECİLİK Zorunlu 2 0 0 2
5 502002031998 İPLİKÇİLİK ESASLARI Zorunlu 2 0 0 2
6 502002292017 İSTATİSTİK I Zorunlu 2 0 0 5
7 502002012018 MATEMATİK III Zorunlu 3 1 0 6
8 502002042003 TEKSTİL KİMYASI I Zorunlu 2 0 0 4
9 502002352018 TEKSTİL TERBİYESİ ESASLARI I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 5 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 502002362018 ETİK Zorunlu 2 0 0 2
2 502002142000 FİZİKSEL TEKSTİL MUA. I Zorunlu 3 2 0 4
3 502002302017 İSTATİSTİK II Zorunlu 2 0 0 4
4 502002152007 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 2
5 502002132006 KONFEKSİYON ESASLARI Zorunlu 2 0 0 2
6 502002342018 MAKROMOLEKÜL KİMYASI Zorunlu 2 0 0 3
7 502002102018 MATEMATİK IV Zorunlu 3 1 0 6
8 502002212012 STAJ I Zorunlu 0 0 0 3
9 502002322018 STATİK Zorunlu 2 0 0 2
10 502002382018 TEKSTİL TERBİYESİ ESASLARI II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 3 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 502013041994 ANALİTİK KİMYA Zorunlu 2 1 0 4
2 502013432018 DİNAMİK Zorunlu 2 0 0 2
3 502013032000 FİZ.TEKS.MUA.II Zorunlu 1 2 0 3
4 502013512018 MAKİNE ELEMANLARI Zorunlu 2 0 0 2
5 502013412018 MALZEME Zorunlu 2 0 0 2
6 502013492018 PAZARLAMA Zorunlu 2 0 0 2
7 502013452018 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 4
8 TSCGRP. TEKNİK SEÇMELİ Seçmeli - - - 3
9 502013072018 TEKSTİL TERBİYESİNDE TEMEL İŞLEMLER Zorunlu 2 0 0 3
10 502013222017 TERMODİNAMİK VE ISI İLETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
11 502013472018 ÜRETİM YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 22 5 0 31
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 502013022010 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
2 502013141999 BOYAR MADDE KİMYASI Zorunlu 1 1 0 3
3 502013482018 FİZİKOKİMYA Zorunlu 2 0 0 3
4 502013302018 MUKAVEMET Zorunlu 2 0 0 2
5 502013132018 ÖN TERBİYE Zorunlu 2 3 0 3
6 502013212012 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
7 TSC.GRP. TEKNİK SEÇMELİ Seçmeli - - - 3
8 502013172018 TEKSTİL BOYACILIĞI I Zorunlu 2 3 0 4
9 502013181994 TEKSTİL KİMYASI II Zorunlu 2 0 0 3
10 502013151994 TEKSTİL YARDIMCI MADDELERİ Zorunlu 2 0 0 2
11 502013442018 TEKSTİLDE ÜRÜN VE SÜREÇ TASARIMI Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 7 0 31
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 502014171998 BİTİRME ÖDEVİ Zorunlu 0 4 0 4
2 502014612018 DOKUSUZ TEKSTİL YÜZEYLERİ Zorunlu 2 0 0 2
3 502014572018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 0 0 2
4 502014111998 KALİTE KONTROL Zorunlu 2 0 0 2
5 502014082003 KİMYASAL TEKSTİL MUAYENELERİ II Zorunlu 2 3 0 3
6 502014272005 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 0 1 0 3
7 SOS.SEÇ SOSYAL SEÇMELİ Seçmeli - - - 3
8 TSC.GRP- TEKNİK SEÇMELİ Seçmeli - - - 3
9 502014592018 TEKNİK TEKSTİLLER I Zorunlu 2 0 0 2
10 502014021994 TEKS.BOYACILIĞI II Zorunlu 2 3 0 4
11 502014042018 TEKSTİL BASMACILIĞI Zorunlu 2 3 0 4
Toplam 18 14 0 32
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 502014032018 BİTİM İŞLEMLERİ Zorunlu 2 0 2 4
2 502014171998 BİTİRME ÖDEVİ Zorunlu 0 4 0 4
3 502014212000 İŞ HUKUKU Zorunlu 2 0 0 3
4 502014382018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 2 0 0 2
5 502014362018 KUMAŞ BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 4
6 502014011998 MALİYET HESAPLARI Zorunlu 2 0 0 4
7 502014131994 RENK BİLGİ.VE ÖLÇ. Zorunlu 2 0 0 3
8 SOS.SEÇ. SOSYAL SEÇMELİ Seçmeli - - - 3
9 TSC.GRP.- TEKNİK SEÇMELİ Seçmeli - - - 3
10 502014402018 TEKNİK TEKSTİLLER II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 18 4 2 32
 
TEKNİK SEÇMELİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEK701 NONWOVEN TEKSTİLLER VE GERİ DÖNÜŞÜM Seçmeli 2 0 0 3
2 TEK703 NATURAL FIBERS Seçmeli 2 0 0 2
3 TEK707 ENERJİ YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 0 2
4 TEK709 KAPLAMA VE LAMİNASYON Seçmeli 2 0 0 3
5 TEK711 KONFEKSİYON ÜRETİMİNDE SÜREÇ ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 3
6 TEK713 TEKSTİL BASKICILIĞINDA DESEN TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
7 TEK715 GARMENT TECHNOLOGY Seçmeli 2 0 0 3
8 TEK717 TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 2
9 TEK719 TRİKO MAKİNELERİNDE DESENLENDİRME I Seçmeli 2 0 0 3
10 TEK721 TEKSTÜRE Seçmeli 2 0 0 2
11 TEK723 FINISHING TECHNOLOGY Seçmeli 2 0 0 3
12 TEK725 DOKUMA ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 2
13 TEK727 ÇORAP TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
14 TEK729 KORUYUCU GİYSİLER Seçmeli 2 0 0 2
15 TEK731 SPINNING TECHNOLOGY I Seçmeli 2 0 0 2
16 TEK733 INTRODUCTION TO TEXTILE ENGINEERING Seçmeli 2 0 0 2
17 TEK735 TEKSTİL KOMPOZİTLER VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 2
18 TEK737 ÜÇ BOYUTLU ÖRME YAPILAR Seçmeli 2 0 0 2
TEKNİK SEÇMELİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEK704 SYNTHETIC FIBERS Seçmeli 2 0 0 2
2 TEK706 KNITTING TECHNOLOGY Seçmeli 2 0 0 3
3 TEK708 YÜKSEK PERFORMANSLI TEKSTİL YAPILARI Seçmeli 2 0 0 2
4 TEK710 ENERJİ YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 0 2
5 TEK712 BOYA APRE FABRİKA ORG. Seçmeli 2 0 0 3
6 TEK714 ERGONOMİ VE TEKSTİL Seçmeli 2 0 0 3
7 TEK716 KADIN İÇ GİYİMİNDE KALIPÇILIK Seçmeli 2 0 0 3
8 TEK718 DERİ KONFEKSİYON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
9 TEK720 DOKUSUZ TEKNİK TEKSTİLLER VE KOMPOZİTLER Seçmeli 2 0 0 3
10 TEK722 QUALITY CONTROL IN TEXTILES Seçmeli 2 0 0 3
11 TEK724 TEKSTİLDE TEDARİK ZİNCİRİ Seçmeli 2 0 0 3
12 TEK726 INTRODUCTION TO TECHNICAL TEXTILES Seçmeli 2 0 0 3
13 TEK728 OTOMATİK KONTROL Seçmeli 2 0 0 3
14 TEK730 MAKİNE DİNAMİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
15 TEK732 TEKSTİL FABRİKA ORGANİZASYONU Seçmeli 2 0 0 3
16 TEK734 ÖRME ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 3
17 TEK736 TRİKO MAKİNELERİNDE DESENLENDİRME II Seçmeli 2 0 0 3
18 TEK738 TEKSTİLDE RENK ÖLÇÜMÜ Seçmeli 2 0 0 3
19 TEK740 KONFEKSİYONDA SÜSLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
20 TEK744 TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE ENERJİ GERİ ENERJİ KAZANIMLARI Seçmeli 2 0 0 3
21 TEK746 LİF VE İPLİK MEKANİĞİNİN TEMELLERİ Seçmeli 2 0 0 2
22 TEK748 FANTEZİ İPLİKLER VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
23 TEK752 SPINNING TECHNOLOGY II Seçmeli 2 0 0 2
24 TEK754 SAÇ ÖRGÜ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
25 TEK756 ÜÇ BOYUTLU DOKUSUZ TEKSTİLLER Seçmeli 2 0 0 2
26 TEK758 ÜÇ BOYUTLU DOKUMA YAPILAR Seçmeli 2 0 0 2
SOSYAL SEÇMELİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BIL401 BİLGİSAYAR VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 3
2 BIL403 PAZARLAMA Seçmeli 2 0 0 3
3 BIL405 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 3
4 BIL407 SOSYAL BİLİŞ Seçmeli 2 0 0 3
5 BIL409 TEMEL BANKACILIK VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
6 BIO401 İŞLETMELERDE DAVRANIŞ GELİŞTİRME VE İLETİŞİM ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
7 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
8 GRE401 GİRİŞİMCİLİK VE ETİK Seçmeli 2 0 0 3
9 INV401 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
10 MTY401 MÜHENDİSLER İÇİN TEMEL YÖNETİM VE YÖNETİCİLİK BECERİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
11 TEK411 TEKSTİL TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
12 TEK413 GENEL SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
13 TEK415 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
14 TEK417 ALMANCA I Seçmeli 2 0 0 2
15 TEK419 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
TEKNİK SEÇMELİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEK801 NONWOVEN TEKSTİLLER VE GERİ DÖNÜŞÜM Seçmeli 2 0 0 3
2 TEK803 NATURAL FIBERS Seçmeli 2 0 0 2
3 TEK807 ENERJİ YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 0 2
4 TEK809 KAPLAMA VE LAMİNASYON Seçmeli 2 0 0 3
5 TEK811 KONFEKSİYON ÜRETİMİNDE SÜREÇ ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 3
6 TEK813 TEKSTİL BASKICILIĞINDA DESEN TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
7 TEK815 GARMENT TECHNOLOGY Seçmeli 2 0 0 3
8 TEK817 TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 2
9 TEK819 TRİKO MAKİNELERİNDE DESENLENDİRME I Seçmeli 2 0 0 3
10 TEK821 TEKSTÜRE Seçmeli 2 0 0 2
11 TEK823 FINISHING TECHNOLOGY Seçmeli 2 0 0 3
12 TEK825 DOKUMA ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 2
13 TEK827 ÇORAP TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
14 TEK829 KORUYUCU GİYSİLER Seçmeli 2 0 0 2
15 TEK831 SPINNING TECHNOLOGY I Seçmeli 2 0 0 2
16 TEK833 INTRODUCTION TO TEXTILE ENGINEERING Seçmeli 2 0 0 2
17 TEK835 TEKSTİL KOMPOZİTLER VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 2
18 TEK837 ÜÇ BOYUTLU ÖRME YAPILAR Seçmeli 2 0 0 2
SOSYAL SEÇMELİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AKT402 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 BIL404 İŞ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
3 BIL406 SİYASİ TARİH Seçmeli 2 0 0 3
4 BIL408 SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
5 BIL410 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
6 BIL412 EKONOMİ Seçmeli 2 0 0 3
7 BIO402 MUM IŞIĞI : ELEŞTİREL DÜŞÜNCE VE BİLİMSEL ŞÜPHECİLİK Seçmeli 2 0 0 3
8 BIO404 DEĞİŞİM SÜRECİNDE YÖNETİM VE YÖNETSEL ETİK Seçmeli 2 0 0 3
9 BTF402 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 3
10 DER404 TEKNİK İNGİLİZCE-II Seçmeli 2 0 0 3
11 DER406 MAKALE VE SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
12 GIP402 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 3
13 GRE402 GİRİŞİMCİLİK VE ETİK Seçmeli 2 0 0 3
14 INT404 İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
15 MTY402 MÜHENDİSLER İÇİN TEMEL YÖNETİM VE YÖNETİCİLİK BECERİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
16 TEK408 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
17 TEK412 ALMANCA II Seçmeli 2 0 0 2
TEKNİK SEÇMELİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEK804 SYNTHETIC FIBERS Seçmeli 2 0 0 2
2 TEK806 KNITTING TECHNOLOGY Seçmeli 2 0 0 3
3 TEK808 YÜKSEK PERFORMANSLI TEKSTİL YAPILARI Seçmeli 2 0 0 2
4 TEK810 ENERJİ YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 0 3
5 TEK812 BOYA APRE FABRİKA ORG. Seçmeli 2 0 0 3
6 TEK814 ERGONOMİ VE TEKSTİL Seçmeli 2 0 0 3
7 TEK816 KADIN İÇ GİYİMİNDE KALIPÇILIK Seçmeli 2 0 0 3
8 TEK818 DERİ KONFEKSİYON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
9 TEK820 DOKUSUZ TEKNİK TEKSTİLLER VE KOMPOZİTLER Seçmeli 2 0 0 3
10 TEK822 QUALITY CONTROL IN TEXTILES Seçmeli 2 0 0 3
11 TEK824 TEKSTİLDE TEDARİK ZİNCİRİ Seçmeli 2 0 0 3
12 TEK826 INTRODUCTION TO TECHNICAL TEXTILES Seçmeli 2 0 0 3
13 TEK828 OTOMATİK KONTROL Seçmeli 2 0 0 3
14 TEK830 MAKİNE DİNAMİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
15 TEK832 TEKSTİL FABRİKA ORGANİZASYONU Seçmeli 2 0 0 3
16 TEK834 ÖRME ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 3
17 TEK836 TRİKO MAKİNELERİNDE DESENLENDİRME II Seçmeli 2 0 0 3
18 TEK838 TEKSTİLDE RENK ÖLÇÜMÜ Seçmeli 2 0 0 3
19 TEK840 KONFEKSİYONDA SÜSLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
20 TEK844 TEKSTİL TERBİYE İŞLEMLERİNDE ENERJİ GERİ ENERJİ KAZANIMI Seçmeli 2 0 0 3
21 TEK846 LİF VE İPLİK MEKANİĞİNİN TEMELLERİ Seçmeli 2 0 0 2
22 TEK848 FANTEZİ İPLİKLER VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
23 TEK852 SPINNING TECHNOLOGY II Seçmeli 2 0 0 2
24 TEK854 SAÇ ÖRGÜ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
25 TEK856 ÜÇ BOYUTLU DOKUSUZ TEKSTİLLER Seçmeli 2 0 0 2
26 TEK858 ÜÇ BOYUTLU DOKUMA YAPILAR Seçmeli 2 0 0 2
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr