Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Mühendislik Fakültesi - İnşaat Mühendisliği - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesine bağlı olarak 1994-1995 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Programın amacı, öğrencilere hem lisans hem de lisansüstü düzeyde yüksek kalitede bir eğitim vermek, araştırma çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek ve bu arada endüstri ile de işbirliği içinde olarak onlara teknik alanda yardım sağlamaktır. Bölüm, inşaat mühendisinin teknik bilginin yanında yönetici nosyonuna da sahip olması gerekliliğini göz önünde tutarak Türkiye'de ilk defa inşaat mühendisliği eğitimi yanında işletme yöneticiliği eğitimini de vermektedir. Bu sayede bu bölümden mezun olan genç mühendisler hem mühendis hem de yönetici vasfına sahip olacaklardır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "İnşaat Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Bölümde yapı, su, geoteknik, ulaştırma, yapı malzemesi ve yapı işletmesi olmak üzere altı anabilim dalı bulunmaktadır. Bir akademik yıl 16 haftalık iki yarıyıldan oluşmaktadır. Bu süreye kayıt ve final sınavı süreleri de dahildir. Ayrıca gerekli görülen derslerden yaz okulu da açılmaktadır. Bölümde eğitim dili Türkçe’dir. Fakat toplam kredinin en az %30'u olan bazı dersler İngilizce verilebilmektedir. İlk ik yıla ait tüm dersler zorunludur. Birinci yıl daha çok matematik, fizik, kimya, bilgisayar, teknik resim ve bazı temel mühendislik dersleri verilmekte bunu izleyen yıllarda da yapı,geoteknik, su, ulaştırma, yapı malzemesi ve yapı işletmesi konularında temel teknik dersler görülmektedir. Üçüncü ve dördüncü yılda ise yine zorunlu derslerin yanı sıra öğrencinin ilgi alanına göre 7 adet teknik seçmeli, 2 adet teknik olmayan seçmeli derse kayıtlanmak zorunludur. Öğrenciler 2. ve 4. yarıyıl sonlarındaki yaz döneminde 2 adet staj olmak üzere toplam 9 haftalık şantiye ve proje stajı olarak tamamlamak zorundadır. Son yıl kayıtlanılan diploma projesinde öğrenciler değişik alanlarda araştırma yaparak bilgi ve araştırma deneyimlerini geliştirdiklerini gösterir bir mezuniyet tezi hazırlamak zorundadırlar
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İnşaat mühendisliği, malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır. Bu nedenle İnşat Mühendisliği eğitimini alıp mezun olan öğrenciler meslek hayatlarında çok geniş bir yelpazede çalışma olanaklarına sahip olmaktadırlar. İnşaat Mühendisleri her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, su kemerleri, liman, kanalizasyon, su şebekesi, tünel, demiryolu, hızlı tren projeleri, metro vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konularında mesleklerini icra edebilmektedirler. Bu kapsamda gerek kamu kuruluşlarında ve gerekse özel şirketlerde görev alabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı Prof. Kambiz Ramyar Tel No: +90 (232) 388 60 26 e-mail : kambiz.ramyar@ege.edu.tr AKTS Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Ninel ALVER Tel No : +90 (232) 388 60 26 e-mail : ninel.alver@ege.edu.tr Adres: Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova, İzmir, TÜRKİYE Tel : (+90 232) 388 60 26 Faks : (+90 232) 342 56 29 e-mail : insaat@mail.ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Programda tam zamanlı 19 öğretim üyesi (2 profesör, 5 doçent, 12 yardımcı doçent) ve 2 tane kadrosuz öğretim görevlisi bulunmaktadır. Program eğitimine destek vermek amacıyla mesleklerinde deneyim sahibi bir çok yarı zamanlı öğretim elemanı da eğitime katkıda bulunmaktadır. Ayrıca bölümde 11 adet araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Program Çıktıları
1Temel matematik ve fen bilimleri ile temel mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanma becerisi,
2Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi,
3Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi (gerçekçi kısıtlamalar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre koşulları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi öğeleri içerirler),
4Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi,
5Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,
6Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi,
7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi,
8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,
9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,
10Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık,
11Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık,
12Yönetsel becerilere sahip inşaat mühendisi yetiştirmek.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 506001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 506001042016 CALCULUS I Zorunlu 3 1 0 5
3 506001222014 COMPUTER Zorunlu 3 1 0 5
4 506001172014 FİZİK-I Zorunlu 3 2 0 6
5 506001252004 STAJ-I Zorunlu 0 0 0 1
6 506001052014 TEKNİK RESİM VE TAS.GEOMET. Zorunlu 2 2 0 5
7 506001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
8 506001362014 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 2
Toplam 16 6 0 28
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 506000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 506001282014 ENGINEERING MECHANICS Zorunlu 3 0 0 5
3 506001112013 FİZİK II Zorunlu 3 1 0 5
4 506001302014 KİMYA Zorunlu 3 1 0 5
5 506001102014 MATEMATİK-II Zorunlu 3 1 0 6
6 506001252004 STAJ-I Zorunlu 0 0 0 1
7 506000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
8 506001212014 YAPI ELEMANLARI Zorunlu 2 1 0 4
Toplam 18 4 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 506002052014 ENGINEERING GEOLOGY Zorunlu 2 0 0 2
2 506002192004 MALZEME BİLİMİ Zorunlu 3 1 0 5
3 506002012014 MATEMATİK-III Zorunlu 3 1 0 6
4 506002032014 MUKAVEMET-I Zorunlu 3 2 0 6
5 506002212004 STAJ-II Zorunlu 0 0 0 1
6 506002162014 STATISTICS Zorunlu 2 1 0 6
7 TOSGRP/001/3.YY TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ-I Seçmeli - - - 2
8 506002272014 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 2
Toplam 14 5 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 506002022014 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
2 506002202014 MATERIALS OF CONSTRUCTION Zorunlu 3 1 0 6
3 506002092014 MATHEMATICS-IV Zorunlu 3 1 0 6
4 506002112014 MUKAVEMET-II Zorunlu 2 2 0 6
5 506002212004 STAJ-II Zorunlu 0 0 0 1
6 TOSGRP/002/4.YY TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ-II Seçmeli - - - 2
7 506002132014 TOPOĞRAFYA Zorunlu 3 1 0 4
Toplam 14 5 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 506003332014 CONCRETE TECHNOLOGY Zorunlu 2 2 0 5
2 506002152014 HİDROLİK Zorunlu 3 1 0 5
3 506003052009 KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
4 506003042010 SOIL MECHANICS-I Zorunlu 3 1 0 6
5 INŞ.TEK.SEÇ/001/5.YY TEKNİK SEÇMELİ-I Seçmeli - - - 4
6 506003012014 YAPI STATİĞİ-I Zorunlu 3 1 0 5
Toplam 14 5 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 506003542009 BETONARME I Zorunlu 3 1 0 5
2 506003682014 CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT Zorunlu 3 0 0 4
3 506002102014 HYDROLOGY Zorunlu 3 0 0 5
4 506003112014 KARAYOLU TASARIMI Zorunlu 2 1 0 4
5 506003102010 SOIL MECHANICS-II Zorunlu 2 0 1 4
6 INŞ.TEK.SEÇ/002/6.YY TEKNİK SEÇMELİ-II Seçmeli - - - 4
7 506003072014 YAPI STATİĞİ-II Zorunlu 3 1 0 4
Toplam 16 3 1 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 506004832014 BETONARME-II Zorunlu 2 2 0 4
2 506004002003 BİTİRME TEZİ Zorunlu 4 0 0 0
3 506004952015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 0 0 2
4 506004022014 STEEL STRUCTURES-I Zorunlu 2 1 0 3
5 INŞ.TEK.SEÇ/003/7.YY TEKNİK SEÇMELİ-III Seçmeli - - - 8
6 506004032006 TEMEL MÜHENDİSLİĞİ-I Zorunlu 3 1 0 4
7 506004072014 YAPI İŞLETMESİ-I Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 16 4 0 25
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 506004002003 BİTİRME TEZİ Zorunlu 4 0 0 5
2 506004782015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-II Zorunlu 2 0 0 2
3 506004882016 MÜHENDİSLİK TASARIMI Zorunlu 0 2 0 2
4 506004062014 STEEL STRUCTURES-II Zorunlu 1 2 0 4
5 506004802014 STRUCTURAL DYNAMICS Zorunlu 3 0 0 5
6 INŞ.TEK.SEÇ/004/8.YY TEKNİK SEÇMELİ-IV Seçmeli - - - 12
Toplam 10 4 0 30
 
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 506001272014 ENGLISH FOR CIVIL ENGINEERING STUDENTS I Seçmeli 2 0 0 2
2 506003272009 İŞLETMELERDE DAVRANIŞ Seçmeli 2 0 0 2
3 506003392009 JAPONCA Seçmeli 2 0 0 2
4 506003412009 RUSÇA Seçmeli 2 0 0 2
5 506003432009 MÜHENDİSLER İÇİN GENEL SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
6 506003522009 TARİHİN AKIŞI İÇİNDE MÜZİK Seçmeli 2 0 0 2
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 506001342014 ENGLISH FOR CIVIL ENGINEERING STUDENTS II Seçmeli 2 0 0 2
2 506002262014 SİNEMA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
3 506003342009 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
4 506003482009 MİMARLIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
5 506003502009 SOSYOLOJİK DÜŞÜNMENİN TEMELLERİ Seçmeli 2 0 0 2
6 506003582010 TÜRK MÜZİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
TEKNİK SEÇMELİ-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 506003032006 SU KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 4
2 506003172006 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI Seçmeli 3 0 0 4
3 506003232009 TESİSAT Seçmeli 3 0 0 4
4 506003292010 MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 4
5 506003312006 MİMARLIK BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 4
6 506003372007 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 4
TEKNİK SEÇMELİ-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 506003242006 SU YAPILARI Seçmeli 3 0 0 4
2 506003262004 CIVIL ENGINEERING SYSTEMS ANALYSIS Seçmeli 3 0 0 4
3 506003322004 SES TEKNİĞİ VE AKUSTİK Seçmeli 3 0 0 4
4 506003402006 İNCE YAPI Seçmeli 3 0 0 4
5 506003442008 YOL ESNEK ÜST YAPISI Seçmeli 3 0 0 4
6 506003462010 COMPUTER AIDED DESING Seçmeli 3 0 0 4
7 506003602010 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 4
8 506003642013 FUNDAMENTALS OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING Seçmeli 3 0 0 4
9 506003662014 TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
TEKNİK SEÇMELİ-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 506004142014 CONSTRUCTION SCHEDULING Seçmeli 3 0 0 4
2 506004161998 PREFABRİK YAPILAR Seçmeli 3 0 0 4
3 506004191998 KIYI VE LİMAN YAPILARI Seçmeli 3 0 0 4
4 506004232004 SU GETİRME VE KANALİZASYON Seçmeli 3 0 0 4
5 506004311998 ŞANTİYE TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
6 506004441999 YAPI STATİĞİ-III Seçmeli 3 0 0 4
7 506004462001 SERİM ANALİZİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
8 506004592004 BARAJLAR VE BARAJ MÜH.HİDROLİK ESASLAR Seçmeli 3 0 0 4
9 506004712010 POLYMERS Seçmeli 3 0 0 4
10 506004772008 TESTING OF ENGINEERING MATERIALS Seçmeli 3 0 0 4
11 506004792008 BETON YOLLAR Seçmeli 3 0 0 4
12 506004812010 INTRODUCTION TO TRANSPORTATION PLANING Seçmeli 3 0 0 4
13 506004852010 INTRODUCTION TO FINITE ELEMENTS METHOD Seçmeli 3 0 0 4
14 506004872010 KOMPOZİT MALZEMEYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
15 506004892013 APPLIED HYDRAULICS Seçmeli 3 0 0 4
16 506004912014 INTRODUCTION TO SEISMIC BASE ISOLATION Seçmeli 3 0 0 4
17 506004932015 INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL GEOTECHNICS Seçmeli 3 0 0 4
18 506004972016 CBS İLE HİDROLOJİK MODELLEME Seçmeli 3 0 0 4
TEKNİK SEÇMELİ-IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 506003182014 YAPI MAKİNALARI Seçmeli 3 0 0 4
2 506004151994 ÖNGERİLMELİ BETONARME YAPILAR Seçmeli 3 0 0 4
3 506004171994 BETON MİNERAL KATKILARI Seçmeli 3 0 0 4
4 506004211994 SU KAYNAKLARININ KORUNMASI Seçmeli 3 0 0 4
5 506004302003 ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
6 506004331998 ÇELİK YAPILAR-III Seçmeli 3 0 0 4
7 506004352009 CHEMICAL ADMIXTURE FOR CONCRETE Seçmeli 3 0 0 4
8 506004371998 ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 4
9 506004391998 İSKELE VE KALIP Seçmeli 3 0 0 4
10 506004422009 DEPREME DAYANIKLI TASARIM Seçmeli 3 0 0 4
11 506004552004 YAPI MALZEMESİ OLARAK AHŞAP Seçmeli 3 0 0 4
12 506004582010 FOUNDATION ENGINEERING-II Seçmeli 3 0 0 4
13 506004722009 BRİDGE DESING Seçmeli 3 0 0 4
14 506004732009 DEMİRYOLU MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
15 506004762009 GEOTEKNİK TASARIM Seçmeli 3 0 0 4
16 506004822014 SU KUVVETİ TESİSLERİ Seçmeli 3 0 0 4
17 506004842014 BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
18 506004862014 COMPUTER APPLICATIONS IN STRUCTURAL ENGINEERING Seçmeli 3 0 0 4
19 506004902016 GAYRİMENKUL DEĞERLEME Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr