Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu - Ebelik - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ebelik bölümü, Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu bünyesinde 1998-1999 eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır. Ebelik dalında Avrupa Birliği Ebelik Direktiflerinin (80/154/EEC-80/155/EEC) uygulandığı bölümde aynı zamanda Yüksek Lisans Programı da yürütülmektedir. Aynı zamanda ebelikte tezsiz yükseklisans , tezli yükseklisans ve doktora programları da yürütülmektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Ebelik alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
1. Ebelik bölümü lisans programı; lisans mezunu Ebe yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Programın amacı; ebelik alanındaki gelişmeler doğrultusunda temel bilgi, beceri ve tutuma sahip özgüveni yüksek çağdaş ebeler yetiştirmektir. 2. Bu programlar temel tıp bilimleri, ebelik mesleği ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planlarında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Ebeler kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve Temel Sağlık Hizmetlerinde, özel sağlık merkezleri ve üniversite hastanelerinde çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ege Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Ölçme Değerlendirme Kılavuzu dikkate alınarak ‘Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Ummahan YÜCEL Adres: Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu E.Ü. Kampüsü - Bornova/İzmir Tel: (0232) 3882851 Fax: (0232) 3427975 E-Posta: birsen.saydam@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölüm’de 3 Profesör, 4 Doçent, 2 Yard. Doç. , ve 5 Araştırma görevlisi ( kadrolu) görev yapmaktadır. Ayrıca, 9 adet ÖYP ile eğitimine devam eden araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölüme ait 2 adet beceri laboratuar (Temel İlke ve Uygulamalar Beceri Laboratuarı ile Doğum ve Aile Planlaması Danışmanlığı Beceri Laboratuarı) mevcuttur. Uygulama/staj alanı olarak; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Eğitim- Araştırma Hastaneleri, Devlet Hastaneleri ve Doğumevleri, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) ile Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve yerel yönetimlere ait sağlık kuruluşları kullanılmaktadır.

Program Çıktıları
1Atatürk ilkelerine bağlı, kültürel yönden donanımlı, özgüveni yüksek, küresel ve toplumsal değişimlerin farkında olabilme
2Toplumun sağlık ve refahı için; sağlık ve ebelik alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda bütüncül yaklaşım ile temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme,
3Sosyal bir olgu olarak sağlık kavramının bilincinde; kadın, yenidoğan, aile ve toplumun ebelik ile ilgili hizmet gereksinimlerini belirleyerek, gerekli hizmeti sunabilme,
4Normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırabilme
5Ebelik alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak riskli durumları tanımlayabilme, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilme ve uygulayabilme,
6Sağlık ekibinin bir üyesi olarak disiplin içi ve disiplinler arası yaklaşımları kullanabilme
7Kişiler arası uygun iletişim ve yönetim becerisi kullanabilme
8Bilimsel araştırma yaparak ebelik uygulamalarında kullanabilme8) Bilimsel araştırma yaparak ebelik uygulamalarında kullanabilme
9Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konuşlar hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme
10Ebelik mesleğinin gelişimini destekleyecek ulusal ve uluslar arası boyutta mesleki örgütler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği kurabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5502001161999 ANATOMİ Zorunlu 2 0 0 3
2 5502001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 5502001092010 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3
4 5502001242010 EBELİĞE GİRİŞ VE DEONTOLOJİ Zorunlu 1 0 0 2
5 5502001192010 EMBRİYOLOJİ VE HİSTOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
6 5502001102010 FİZYOLOJİ Zorunlu 2 0 2 3
7 5502001201999 GENETİK Zorunlu 1 0 0 2
8 5502001292015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 1 0 0 1
9 15520201T11129 MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 1 0 2 2
10 15520201T11131 PARAZİTOLOJİ Zorunlu 1 0 2 2
11 5502001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
12 5502001262011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
13 5502001272010 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 24 0 6 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5502000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 5502001111998 BİYOKİMYA Zorunlu 2 0 0 3
3 5502001212010 EBELİKTE TEMEL İLKE VE UYG. Zorunlu 4 8 4 14
4 5502001252000 KİŞİLERARASI İLİŞKİLER Zorunlu 2 0 0 2
5 5502001151999 MADDE BAĞIMLILIĞI Zorunlu 1 0 0 1
6 5502001231999 PATOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
7 5502000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
8 5502001282010 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 19 8 4 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5502002082007 BESLENME Zorunlu 2 0 0 3
2 5502002022001 DOGUM BILGISİ-I Zorunlu 4 0 0 8
3 5502002041998 FARMAKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
4 5502002212010 SAĞLIĞIN KORUNMASI, YÜKSELTİLMESİ VE SAĞLIK POLİTİKALARI Zorunlu 2 0 0 2
5 5502002072010 SAĞLIK EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 0 6
6 5502002031998 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
7 SEÇMELİEBELİKDERS1 SEÇMELİEBELİKDERS1 Seçmeli - - - 4
8 5502002232015 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI I Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 19 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5502002202010 CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI Zorunlu 3 0 0 3
2 5502002052010 DOĞUM BİLGİSİ-II Zorunlu 6 8 0 15
3 5502002112001 İLK YARDIM VE ACİL BAKIM Zorunlu 2 0 0 2
4 SEÇMELİEBELİKDERS2 SEÇMELİEBELİKDERS2 Seçmeli - - - 4
5 5502002302012 STAJ I Zorunlu 0 0 0 3
6 5502002322015 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 15 8 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5502003082010 BİOİSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 4
2 5502003022001 DOĞUM BİLGİSİ III Zorunlu 4 12 0 12
3 SEÇMELİEBELİKDERS3 SEÇMELİEBELİKDERS3 Seçmeli - - - 4
4 5502003032010 YENİDOĞAN SAĞLIĞI Zorunlu 4 8 0 10
Toplam 12 20 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5502003092001 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 5
2 5502003302015 BULAŞICI HASTALIKLAR Zorunlu 2 0 0 2
3 5502003162009 BÜYÜME VE GELİŞME Zorunlu 2 0 0 2
4 5502003052001 DOĞUM BİLGİSİ-IV Zorunlu 4 8 0 12
5 5502003042015 EPİDEMİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
6 SEÇMELİEBELİKDERS4 SEÇMELİEBELİKDERS4 Seçmeli - - - 4
7 5502003282012 STAJ II Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 14 8 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5502004192010 KADIN SAĞLIĞI Zorunlu 2 6 0 6
2 5502004012010 RUH SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 2
3 5502004042001 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK Zorunlu 2 0 0 2
4 5502004112010 SAĞLIK YÖNETİMİ VE HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
5 SEÇMELİEBELİKDERS5 SEÇMELİEBELİKDERS5 Seçmeli - - - 6
6 5502004022001 TOPLUM EBELİĞİ Zorunlu 4 8 0 12
Toplam 14 14 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇMELİEBELİKDERS6 SEÇMELİEBELİKDERS6 Seçmeli - - - 6
2 15520201T11414 UYGULAMALI ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI (AÇSAP) HİZMETLERİ Zorunlu 3 13 0 12
3 15520201T11412 UYGULAMALI DOĞUM BİLGİSİ Zorunlu 3 13 0 12
Toplam 7 26 0 30
 
SEÇMELİEBELİKDERS1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5502002152010 YABANCI DİLDE OKUMA-KONUŞMA Seçmeli 2 0 0 2
2 5502002172010 PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
3 5502002232010 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 2
4 5502002312010 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
5 5502002332012 GÜZEL SANATLAR I (RESİM, MİMARİ, ESKİ ESERLER, HEYKEL,OYMACILIK V.S..) Seçmeli 2 0 0 2
6 5502002352012 BEDEN EĞİTİMİ I (YÜZME ,VOLEYBOL,BASKETBOL,TENİS VS.) Seçmeli 2 0 0 2
7 5502002372012 MÜZİK I Seçmeli 2 0 0 2
8 5502002392012 HALK DANSLARI I Seçmeli 2 0 0 2
9 5502002412012 ETKİLİ KONUŞMA VE DİKSİYON Seçmeli 2 0 0 2
10 5502002452015 AKILCI İLAÇ KULLANIMI Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİEBELİKDERS2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5502002162010 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 0 2
2 5502002262010 FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
3 5502002282012 AİLE PLANLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
4 5502002322012 GÜZEL SANATLAR II (RESİM, MİMARİ, ESKİ ESERLER, HEYKEL,OYMACILIK V.S..) Seçmeli 2 0 0 2
5 5502002402012 BEDEN EĞİTİMİ II (YÜZME ,VOLEYBOL,BASKETBOL,TENİS VS.) Seçmeli 2 0 0 2
6 5502002422012 MÜZİK II Seçmeli 2 0 0 2
7 5502002442012 HALK DANSLARI II Seçmeli 2 0 0 2
8 5502002462014 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİEBELİKDERS3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5502003112010 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 0 2
2 5502003152010 RİSKLİ GRUPLARDA ÜREME SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 2
3 5502003172010 TRANSKÜLTÜREL EBELİK Seçmeli 2 0 0 2
4 5502003192012 HALK EĞİTİMİ I Seçmeli 2 0 0 2
5 5502003212013 DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE KADIN I Seçmeli 2 0 0 2
6 5502003232013 AİLE SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİEBELİKDERS4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5502003122010 İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL Seçmeli 2 0 0 2
2 5502003242012 AİLE DANIŞMANLIĞI Seçmeli 2 0 0 2
3 5502003262012 FİZİKSEL VE ZİHİNSEL TAMAMLAYICI UYGULAMALAR Seçmeli 2 0 0 2
4 5502003302012 HALK EĞİTİMİ II Seçmeli 2 0 0 2
5 5502003322013 DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE KADIN II Seçmeli 2 0 0 2
6 5502003342013 DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE ÇOCUK Seçmeli 2 0 0 2
7 5502003362014 SAĞLIKTA İNNOVASYON Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİEBELİKDERS5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5502004132010 ALTERNATİF DOĞUM YÖNTEMLERİ VE POZİSYONLARI Seçmeli 2 0 0 3
2 5502004152010 KANITA DAYALI EBELİK UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
3 5502004172010 DOĞUMA HAZIRLIK YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
4 5502004212012 KANSER KONTROLÜ (KORUNMA,ERKEN TANI-TARAMA) VE EBELİK Seçmeli 2 0 0 3
5 5502004232012 MEZUNİYET ÇALIŞMASI I Seçmeli 2 0 0 3
6 5502004252012 EMZİRME DANIŞMANLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
7 5502004272013 ELEŞTİREL DÜŞÜNCE Seçmeli 2 0 0 3
8 5502004292015 MAKALE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 0 0 3
9 5502004312016 ANNE VE BEBEK ÖLÜMLERİNİN ÖNLENMESİ Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİEBELİKDERS6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5502004052010 AİLE PLANLAMASI DANIŞ.(SEÇ DERS) Seçmeli 2 0 0 3
2 5502004082010 RAHİM İÇİ ARAÇ (RİA) UYGULAMA BECERİSİ Seçmeli 1 2 0 3
3 5502004102010 EĞİTİM BECERİLERİ Seçmeli 3 0 0 3
4 5502004162012 ACİL OBSTETRİK BAKIM Seçmeli 2 0 0 3
5 5502004182012 MEZUNİYET ÇALIŞMASI II Seçmeli 2 0 0 3
6 5502004202013 MESLEKİ KİMLİK Seçmeli 2 0 0 3
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr