Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu - Hemşirelik(a) - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Hemşirelik lisans eğitimi E.Ü. İASYO’da ilk olarak 1997-1998 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Ancak aynı kampus bünyesinde Hemşirelik Yüksekokulu’nun da bulunması dikkate alınarak Hemşirelik Bölümü 20.02.2001 tarihi ve 4/2 sayılı senato kararı ve Yüksek Öğretim Kurumu’nun onayı (28.03.2001) ile Yüksekokulun Hemşirelik Bölümü kapatılmıştır. 2007-2008 eğitim-öğretim yılında Hemşirelik Bölümü tekrar açılmıştır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Hemşirelik alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Hemşirelik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilme.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölüm mezunları Sağlık Bakınlığı’na ya da özel-kamu üniversitelerine bağlı sağlık kuruluşlarında, polikliniklerde, diyaliz merkezlerinde, yaşlı bakım evlerinde, okullarda, iş yerlerinde istihdam edilebilmektedir. Ayrıca üniversitelerin akademik kadrolarında da görev yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim yönetmeliğine uygun olarak yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Hemşirelik Bölümü Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Gülengül Mermer. AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Güelngül Mermer 'dir. Bölümde 4 öğretim üyesi bulunmaktadır.
Bölüm Olanakları
Bölümün teorik, uygulama ve laboratuvar dersleri usulüne uygun olarak yürütülmektedir. Bölüme ait tüm eğitim araç ve gereçler tamam olup, öğrenciler uygulamalarını E.Ü. Hastanesi’nin birimlerinde ve İzmir ili içerisinde bulunan diğer sağlık kuruluşlarında yapmaktadırlar.

Program Çıktıları
1Toplumun sağlık ve refahı için; sağlık ve hemşirelik alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme,
2Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici alanlarda bireyin, ailenin ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla karşılamak için; temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme,
3Hemşirelik alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme,
4Hemşirelik uygulamalarını mesleki standartlar doğrultusunda gerçekleştirebilme,
5Hemşirelik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilme,
6Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirebilme,
7Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme,
8Küresel ve toplumsal çerçevedeki hemşirelik girişimlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre sorunlarına katkılarını değerlendirebilme,
9Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme,
10Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilme, hemşirelik uygulamalarında kullanabilme, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilme,
11Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
12Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme,
13Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr