Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu - Beslenme ve Diyetetik - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Senatosu'nun 13 Kasım 2007'de aldığı karar doğrultusunda İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu’na bağlı Beslenme ve Diyetetik Bölümü kurulmuş, 17 Aralık 2007’de Bölüm’ün açılma kararı YÖK tarafından da onaylanmıştır. Bölüm, 2009-2010 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır.
Kazanılan Derece
Mezun olan öğrenciler Diyetisyen Ünvanı almaktadır.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün 4 temel alt bilim dalı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi “Temel Beslenme Bilimleri”dir; ağırlıklı olarak ilk iki yılda okutulan beslenme ilkeleri, biyokimya, gıda kimyası vb. konuları içerir. İkinci bilim dalı “Diyetetik”tir; yetişkin ve çocuk hastalıklarında diyet tedavisi ve beslenme eğitimi ile ilgilenir. Üçüncü bilim dalı “Toplum Beslenmesi”dir; toplumun genel beslenme düzeyinin belirlenmesi ve bu düzeye bağlı olarak ulusal beslenme politikalarının oluşturulması konularında çalışır. Dördüncü bilim dalı ise “Toplu Beslenme Sistemleri”dir. Bu bilim dalının konuları geniş çapta gıda üretimi yapan yerlerde gıdaların satın alınmasından, bireylere sunumuna kadar beslenme ve gıdayla ilgili tüm süreçlerin kapsar. Beslenme ve Diyetetik bölümünde temel beslenme derslerinin yanı sıra sosyoloji, psikoloji, anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji, sağlık yönetimi ve politikaları, işletme, araştırma planlama ve çözümleme gibi dersler de verilmektedir. Üçüncü sınıfın sonunda yaz stajı uygulaması vardır. Dördüncü sınıf internlik yapılmakta, yanı sıra bitirme tezi hazırlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar diyetisyen olarak kamu ya da özel hastanelerde polikliniklerde ya da mutfaklarda, Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında, bazı birinci basamak sağlık kurumlarında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı birimlerde ve gıda sanayinde görev yaparlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Dersler genelde dönemliktir ve tek vize tek final temelinde, harf notu ile değerlendirilir. Uygulamalı derslerde ayrıca uygulama notu da verilebilir. Üçüncü sınıf bitirildikten sonra yaz stajı uygulaması vardır ve öğrenci başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Son sınıfta internlik uygulaması yapılır, yanı sıra seçmeli olarak bitirme tezi hazırlanır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Doç. Dr. Reci Meseri Dalak recimeseri@yahoo.com, reci.meseri@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümde birinci sınıfta 'Beslenme İlkeleri' ve üçüncü sınıfta 'Yetişkin sağlığı ve hastalıkları' ile 'Çocuk sağlığı ve hastalıkları' derslerinin uygulamasının yapıldığı 'Beslenme ilkeleri laboratuvarı' ile Gıda kimyası dersinin uygulamalarının yürütüldüğü 'Gıda Analizleri Laboratuvarı' bulunmaktadır. bölümde ayrıca Biyoelektriksel İmpedans Analizi, Viscan, FitMate, Holtain Caliper ve El Dinamometresi gibi antropometrik araçlar da bulunmaktadır. Dersler Yüksekokul bünyesinde yer alan derslikler binasında verilmektedir. Bölümde şu anda az sayıda öğretim elemanı olmasına karşın, bölüm başta Tıp Fakültesi olmak üzere Mühendislik, İletişim ve Fen Fakültesinden destek almaktadır. Öğrenci hareketliliği ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.

Program Çıktıları
1Temel insan bedeni ve insan bedeninde oluşan değişiklikleri tanıyabilme
2Beslenme ilkelerini gözeterek, yaşamın her döneminde sağlıklı yeterli ve dengeli beslenme ile ilgili danışmanlık yapabilme
3Hastalık durumunda hastayı beslenme yönünden değerlendirebilme, güncel gelişmeler ışığında beslenme desteği verebilme ve izleyebilme
4Büyük mutfaklarda besinin satın alınması, kabulü, hazırlanması, pişirilmesi ve sunulması aşamalarında yönetici konumda yer alabilme
5Toplumun beslenme düzeyini saptayabilme, beslenme ile ilgili politikalar geliştirebilme
6Bulunduğu konuma göre birlikte çalıştığı kişilerle bir ekip içerisinde uyumlu çalışabilme
7Hayat boyu öğrenmeyi benimseyerek, bilim, teknoloji ve çağdaş konular konusunda gelişmeleri izleyerek kendini ve meslek uygulamasını geliştirebilme
8Ulusal ve uluslar arası güncel sorunları izleyebilme, içinde bulunduğu toplumu tanıyabilme, toplum koşullarına göre mesleğini uygulayabilme
9Mesleğinin etik ilkelerinin bilincinde olabilme ve bunlara uygun davranabilme
10Bir sorun olduğunda bilgi ve donanımıyla bağımsız karar verebilme, çözüm için gereksinim duyduğu kaynağı bulabilme ve sorun çözebilme.
11Gereksinim duyduğunda bir bilimsel araştırma yürütebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5505001022009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 5505001032009 BESLENME İLKELERİ I Zorunlu 2 0 4 6
3 5505001152010 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3
4 5505001052014 GENEL KİMYA Zorunlu 2 0 0 4
5 5505001192016 GENETİK Zorunlu 1 0 0 2
6 5505001112009 KİŞİLERARASI İLİŞKİLER Zorunlu 2 0 0 3
7 5505001072009 MATEMATİK Zorunlu 1 0 0 2
8 5505001012009 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
9 5505001172011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
10 5505001472010 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 21 0 4 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5505000942009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 5505001042009 BESLENME İLKELERİ II Zorunlu 2 0 4 6
3 5505001162009 MADDE BAĞIMLILIĞI Zorunlu 1 0 0 2
4 5505001122018 MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
5 5505001062014 ORGANİK KİMYA Zorunlu 2 0 0 4
6 5505001142009 PSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
7 5505001182016 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
8 5505001082010 TIBBI BİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
9 5505000922009 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
10 5505001222010 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 21 0 4 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5505002112014 ANATOMİ Zorunlu 3 0 0 4
2 5505002072018 BESİN MİKROBİYOLOJİSİ VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
3 5505002032009 BESLENME BİYOKİMYASI I Zorunlu 2 0 0 5
4 5505002052009 BESLENME TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 0 0 3
5 5505002152015 FARMAKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
6 5505002092009 FİZYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
7 5505002012009 GIDA KİMYASI VE ANALİZLER I Zorunlu 2 0 2 5
8 5505002132018 İÇ HASTALIKLARINA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 18 0 2 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5505002042009 BESLENME BİYOKİMYASI II Zorunlu 2 0 0 5
2 5505002182014 GIDA İŞLEMEDE BESİNLERDEKİ DEĞİŞİKLER Zorunlu 2 0 0 3
3 5505002022009 GIDA KİMYASI VE ANALİZLERİ II Zorunlu 2 0 2 5
4 5505002062009 HALK SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 3
5 5505002182015 MESLEKİ TEKNİK İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 4
6 SEÇMESLEKİOLMAYAN-4 SEÇMESLEKİOLMAYAN-4.YY Seçmeli - - - 2
7 5505002082009 SÜREGEN HASTALIKLAR FİZYO-PATALOJİ Zorunlu 3 0 0 4
8 5505002142012 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 17 0 2 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5505003092015 ARAŞTIRMA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME I Zorunlu 3 1 0 5
2 5505003052018 BESİN İŞLEME TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 0 0 2
3 5505003212016 BESLENME EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 2
4 5505003012018 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 4 2 0 6
5 15520501T11311 MESLEKİ TEKNİK İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
6 5505003172012 SAĞLIK POLİTİKALARI VE YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 2
7 5505003072018 TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 3
8 5505003162018 TOPLUMDA BESLENME DURUMUNUN SAPTANMASI Zorunlu 2 0 0 2
9 5505003032018 YETİŞKİN HASTALIKLARINDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ Zorunlu 4 2 0 6
Toplam 24 5 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5505003102015 ARAŞTIRMA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME II Zorunlu 3 1 0 4
2 5505003182018 BESİNLERLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER Zorunlu 2 0 0 2
3 5505003012018 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 4 2 0 5
4 5505003222016 İLK VE ACİL YARDIM Zorunlu 2 0 0 2
5 15520501T11304 ÖZEL DURUMLARDA BESLENME Zorunlu 2 0 0 2
6 5505003072018 TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 3
7 5505003242018 TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
8 5505003202016 YAZ UYGULAMASI (TOPLUM BESLENMESİ ) Zorunlu 4 10 0 5
9 5505003032018 YETİŞKİN HASTALIKLARINDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ Zorunlu 4 2 0 5
Toplam 26 15 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5505004032018 KLİNİK BESLENME ERİŞKİN STAJI Zorunlu 0 8 0 6
2 5505004092016 BESLENMEDE GÜNCEL GELİŞMELER I Zorunlu 2 0 0 4
3 5505004052012 GENEL İŞLETME Zorunlu 2 0 0 2
4 5505004052018 KLİNİK BESLENME ÇOCUK STAJI Zorunlu 0 8 0 6
5 5505004072018 SEÇMELİ ALAN STAJI Zorunlu 0 8 0 5
6 SEÇ-MESLEKİ-7-YY SEÇMELİ DERS GRUBU MESLEKİ 7- YY Seçmeli - - - 2
7 5505004012018 TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ STAJI Zorunlu 0 8 0 5
Toplam 4 32 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5505004032018 KLİNİK BESLENME ERİŞKİN STAJI Zorunlu 0 8 0 6
2 5505004062016 BESLENMEDE GÜNCEL GELİŞMELER II Zorunlu 2 0 0 4
3 5505004052018 KLİNİK BESLENME ÇOCUK STAJI Zorunlu 0 8 0 6
4 5505004022012 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK Zorunlu 2 0 0 2
5 5505004072018 SEÇMELİ ALAN STAJI Zorunlu 0 8 0 5
6 SEÇ-MESLEKİ-8-YY SEÇMELİ DERS GRUBU MESLEKİ 8- YY Seçmeli - - - 2
7 5505004012018 TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ STAJI Zorunlu 0 8 0 5
Toplam 4 32 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr