Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Ziraat Fakültesi - Tarla Bitkileri (a) - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Senatosunun 20 Mayıs 1958 tarihli kararı ile kurulmuştur. İlk kurulan kürsüler Agronomi ile Zirai Genetik ve İstatistik kürsüleridir. 21.02.1961 tarihinde bu iki kürsü birleştirilmiştir. Tarla Bitkileri bölümünde 9 Profesör, 2 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, görev yapmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve stajda başarılı olan mezunlar "Ziraat Mühendisliği-Tarla Bitkileri alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Bölümün temel amacı, Tahıllar, Yemeklik dane baklagiller, Yağ, Lif, Nişasta, Şeker, Keyf, Yem ve Tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi ve ıslahı, Çayır-Mer'aların yönetimi ve ıslahı konularında eğitim-öğretim ve araştırma yapmaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tarla Bitkileri Bölümü mezunları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı tarım il ve ilçe müdürlükleri, araştırma enstitülerinde ve diğer çeşitli resmi kuruluşlarda,tarımsal amaçlı kooperatiflerde, Tarımsal ürünlerin işlendiği fabrikalarda (yem,şeker,konserve,salça,sigara vb.) tohumculuk şirketleri ile gübre ve ilaç pazarlayan özel kuruluşlarda çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Not değerlendirmesi bağıl sistemde yapılır. Sınav değerlendirmeleri Ege Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21. maddesi ile Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönergesinin 11. maddesinde yer alan şekilde uygulanır. Bir dersin başarı notu, öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden aldığı puanlar ortalamasının %40'nın; final sınav puanının %60'ına ilavesiyle elde edilir. Uygulamalı derslerden, uygulama sınavlarında başarısız olarak değerlendirilen öğrencilerin arasınav puanı ile yarı yıl/yıl içi diğer etkinliklerinden aldıkları puanlar değerlendirilmeye alınmaz, bu öğrenciler final sınavına alınmadan başarısız ilan edilir ve puanları FF (devamsız) harf notu ile değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. A. Esen Çelen AKTS/DS Koordinatörü: Yard. Doç Dr. Mithat N. Gevrek Adres: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tel: (0232) 3112679
Bölüm Olanakları
Bölüm, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı adı altında tek bir anabilim dalı ve üç bilim dalından oluşmuştur. Bunlar: (1) Genetik ve Bitki Islahı, (2) Agronomi, (3) Çayır Mer'a ve Yem Bitkileri bilim dallarıdır. Tarla Bitkileri bölümünde 8 Profesör, 5 Doçent, 1 Yardımcı Doçent olarak 14 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Tarla Bitkileri bölümünde araştırma, öğretim ve üretim faaliyetlerinde kullanılan deneme tarlaları, 2 adet sera, traktörler ile tarla tarımında kullanılan tüm alet ve ekipmanlar bulunmaktadır. Bölüm ayrıca 11 adet modern laboratuvar ile öğrencilerin faydalanabileceği zengin sayılabilecek bir kütüphaneye sahiptir.

Program Çıktıları
1Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ziraat mühendisliği problemlerine uygulayabilme,
2Tarla Bitkileri bölümünün çalışma alanlarına giren konularda ortaya çıkan problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi,
3Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci tasarlayabilme, deneme yapma ve çözümleyebilme, sonuçları yorumlama becerisi,
4Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik çözümlerinin özellikle tarım ve çevre sorunlarına katkılarını değerlendirebilme
5Başta tarla bitkileri olmak üzere, tarımın değişik alanlarında kalite, verimlilik ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla ulusal ve uluslar arası ölçekte bilgi üreterek bilime katkıda bulunma becerisi
6Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
7Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanma
8Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme
9Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
10Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
11Kalite konusunda bilinç sahibi olabilme
12Çağdaş bilgilere sahip olma, ülke ve dünya gerçeklerinin bilincinde sorgulama, analitik düşünebilme, sentez yapabilme, çözümler üretebilme, kendine güvenme ve ürettiklerini ülkesine ve insanlığa aktarma ve uygulama becerisi
13Ulusal ve uluslar arası eğitim, araştırma ve sektör kuruluşları ile güçlü bağlara sahip olabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 BLG101 BİLGİSAYAR Zorunlu 2 2 0 4
3 ZTB103 BİTKİ BİYOKİMYASI Zorunlu 2 0 0 3
4 BİY101 BOTANİK Zorunlu 2 0 0 3
5 FİZ161 FİZİK I Zorunlu 2 0 0 3
6 KİM189 GENEL KİMYA Zorunlu 2 2 0 4
7 İSG101 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 1 0 0 2
8 MAT161 MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 3
9 TUR101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
10 YDI101 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 21 4 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 İSG102 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 1 0 0 2
3 ZTM107 MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ Zorunlu 2 0 0 4
4 ZTS102 ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 4
5 ZEK201 TARIMSAL EKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
6 ZTB116 TARLA ARAŞTIRMALARINDA TEMEL İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 3
7 ZTR102 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 4
8 TUR102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 ÜYG104 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 2
10 YDI102 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 20 4 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZFZ201 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
2 tbfaksdg1 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
3 tbfaksdg2 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
4 tbfaksdg3 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU III (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
5 ZGN102 GENETİK Zorunlu 2 0 0 4
6 ZTM201 TARIMSAL MEKANİZASYON Zorunlu 2 2 0 4
7 ZTO203 TOPRAK BİLGİSİ VE BİTKİ BESLEME Zorunlu 2 2 0 4
8 tbünisdg1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 3
Toplam 8 4 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZBK201 BİTKİ KORUMA Zorunlu 2 2 0 4
2 tbfaksdg4 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU IV (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
3 tbfaksdg5 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU V (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
4 tbfaksdg6 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VI (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
5 STJ202 STAJ I Zorunlu 0 0 0 3
6 ZTB206 TARLA TARIMI Zorunlu 2 2 0 4
7 THU202 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 4
8 tbünisdg2 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 3
Toplam 5 4 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTB309 ARAŞTIRMA VE DENEME METODLARI Zorunlu 2 2 0 4
2 ZTB307 BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİ Zorunlu 2 0 0 3
3 BIG301 BİTKİ ISLAHINA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 4
4 ZTB303 ENDÜSTRİ BİTKİLERİ-I Zorunlu 2 2 0 4
5 tbfaksdg7 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VII (YIL 3/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
6 STJ300 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
7 THM301 TOHUMLUK Zorunlu 2 0 0 3
8 YMB301 YEM BİTKİLERİ-I Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 12 4 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTB310 ENDÜSTRİ BİTKİLERİ-II Zorunlu 2 2 0 5
2 tbfaksdg9 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS IX (YIL 3/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
3 STJ300 STAJ II Zorunlu 0 0 0 5
4 ZTB308 TAHILLAR Zorunlu 2 2 0 4
5 ZTB302 TARLA YABANCI BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 0 4
6 ZTB304 YEM BİTKİLERİ-II Zorunlu 2 2 0 4
7 ZTB306 YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 10 10 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 tbbölsdg1 BÖLÜM SEÇMELİ DERS I Seçmeli - - - 3
2 tbbölsdg2 BÖLÜM SEÇMELİ DERS II Seçmeli - - - 3
3 ZTB407 ÇAYIR MERA I Zorunlu 2 2 0 5
4 ZTB400 DİPLOMA TEZİ Zorunlu 0 2 0 4
5 ZTB401 GENEL BİTKİ ISLAHI Zorunlu 2 2 0 5
6 ZTB405 MESLEKİ UYGULAMALAR-I Zorunlu 0 2 0 3
7 ZTB403 TARLA BİTKİLERİNDE PROJELENDİRME Zorunlu 2 0 0 4
8 tbünisdg3 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS III Seçmeli - - - 3
Toplam 6 8 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 tbbölsdg3 BÖLÜM SEÇMELİ DERS III Seçmeli - - - 3
2 tbbölsdg4 BÖLÜM SEÇMELİ DERS IV Seçmeli - - - 3
3 ZTB402 ÇAYIR MERA-II Zorunlu 2 2 0 4
4 ZTB400 DİPLOMA TEZİ Zorunlu 0 2 0 4
5 ZTB408 MESLEKİ UYGULAMALAR-II Zorunlu 0 2 0 3
6 ZTB410 ORGANİK TARIM Zorunlu 2 0 0 3
7 ZTB406 ÖZEL BİTKİ ISLAHI Zorunlu 2 2 0 4
8 ZTB404 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Zorunlu 2 2 0 3
9 tbünisdg4 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS IV Seçmeli - - - 3
Toplam 8 10 0 30
 
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 2/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTE203 EKONOMİ Seçmeli 2 2 0 4
2 ZTE205 TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 2/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZST203 GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
2 ZST205 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU III (YIL 2/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZGM102 GENEL MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 2 2 0 4
2 ZST209 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 2/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 CAL201 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3
2 KNS201 KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 3
3 KSG201 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 3 0 0 3
4 MRK201 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
5 YCS201 YÖNETİM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU IV (YIL 2/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZZO202 HAYVAN YETİŞTİRME VE BESLEME Seçmeli 2 2 0 4
2 ZZO204 GENEL ZOOTEKNİ Seçmeli 2 2 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU V (YIL 2/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTS201 TARIMSAL SULAMA VE DRENAJ Seçmeli 2 2 0 4
2 ZTS208 KIRSAL ALTYAPI PLANLAMASI Seçmeli 2 2 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VI (YIL 2/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZBB202 BAHÇE BİTKİLERİ TARIMI Seçmeli 2 2 0 4
2 ZBB204 BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRME İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 2/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FOT202 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 3 0 0 3
2 MDY202 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 3 0 0 3
3 SUN202 SUNUM VE TOPLANTI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
4 YNT202 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 3 0 0 3
5 YZL202 YAZILI ANLATIM Seçmeli 3 0 0 3
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VII (YIL 3/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ARZ301 ARAZİ KALİTE DERECELEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
2 BBU301 BİTKİ BESLEME VE UYGULAMASI Seçmeli 2 2 0 4
3 BGU301 GÜBRELER VE BAHÇE BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Seçmeli 2 2 0 4
4 BHS301 BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
5 BLS301 TARIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
6 CBS301 TARIMDA UZAKTAN ALGILAMA VE CBS Seçmeli 2 2 0 4
7 CEK301 ÇEVRE EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
8 CIZ301 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM VE TASARIM Seçmeli 2 2 0 4
9 DEN301 TARIMDA DENEME PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 4
10 FIN301 TARIMSAL FİNANSMAN Seçmeli 2 2 0 4
11 FİD302 FİDE ÜRETİMİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 2 2 0 4
12 FON301 FONKSİYONEL GIDALAR VE SAĞLIK Seçmeli 2 2 0 4
13 GDM301 GÜBRE DAĞITMA MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 0 4
14 HYD301 HAYVAN DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 4
15 HYR301 HAYVAN REFAHI Seçmeli 3 0 0 4
16 ILM301 İLAÇLAMA ALET VE MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 0 4
17 ISY301 TARIM İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
18 IYI301 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 4
19 KSO301 KÖY SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
20 LDR301 TARIMSAL İNOVASYON SÜRECİNDE LİDERLİK VE YARATICILIK Seçmeli 2 2 0 4
21 MEK301 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
22 MHF301 BİTKİSEL ÜRÜNLERDE MUHAFAZA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 4
23 OBY301 ÖZEL BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
24 OGD301 ORGANİK GIDA ÜRETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
25 OLT301 ÖLÇME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
26 ORH301 ORGANİK HAYVANCILIK Seçmeli 2 2 0 4
27 OTI301 ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
28 PLN301 PLANTASYON TESİSİ VE TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
29 PYZ301 PEYZAJ MİMARLIĞI Seçmeli 2 2 0 4
30 PZB301 PARAZİTER OLMAYAN BİTKİ HASTALIKLARI Seçmeli 2 2 0 4
31 SEP301 SERACILIK EKONOMİSİ ve PLANLAMASI Seçmeli 2 2 0 4
32 TAS301 TASARIM BİTKİLERİNİN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI Seçmeli 3 0 0 4
33 TER301 TERMODİNAMİK Seçmeli 2 2 0 4
34 TGU301 GÜBRELER VE TARLA BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Seçmeli 2 2 0 4
35 THS301 TARLA BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
36 TPO301 TARIM POLİTİKALARI VE PİYASALARI Seçmeli 2 2 0 4
37 YAY301 KIRSAL YAYIM Seçmeli 2 2 0 4
38 YRS301 YERSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ Seçmeli 2 2 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS IX (YIL 3/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ARK302 ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI VE İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
2 AVR302 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK TARIMI Seçmeli 2 2 0 4
3 BBZ302 BİTKİ BESLEME BOZUKLUKLARI Seçmeli 2 2 0 4
4 BDI302 BAHÇE BİTKİLERİNDE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 2 2 0 4
5 BZA302 BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
6 DEO302 TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
7 ELK302 TARIMDA ELEKTRİFİKASYON VE OTOMATİK KONTROL Seçmeli 2 2 0 4
8 GRS302 TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 4
9 GÜB302 GÜBRELER VE GÜBRELEME Seçmeli 2 2 0 4
10 HBB302 HOBİ BAHÇECİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
11 HMK302 HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON Seçmeli 2 2 0 4
12 HPO302 HAYVANCILIK POLİTİKALARI VE PİYASALARI Seçmeli 2 2 0 4
13 HSS302 HASSAS TARIM Seçmeli 2 2 0 4
14 HST302 HASAT MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 0 4
15 IGV302 ÇALIŞMA HAYATINDA İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
16 INO302 TARIMSAL BİLGİ VE İNOVASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
17 KLT302 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
18 KRL302 TARIMDA ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
19 MEV302 TARIMSAL MEVZUAT VE BİLİRKİŞİLİK Seçmeli 2 2 0 4
20 ORG302 ORGANİK TARIMIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
21 ORT302 ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
22 PET302 PET HAYVANLARININ YETİŞTİRİLMESİ VE BESLENMESİ Seçmeli 2 2 0 4
23 PLD302 DENEME PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
24 PYE302 PEYZAJ EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
25 PYS302 PEYZAJ MİMARLIĞINDA SULAMA Seçmeli 3 0 0 4
26 SAN302 GIDA SANAYİİ EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
27 TBS302 TOPRAK-BİTKİ-SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
28 TED302 TOPRAK ETÜD VE HARİTALAMA SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
29 TFZ302 TOPRAK FİZİĞİ İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
30 THM302 TOHUM BİYOLOJİSİ ÜRETİMİ VE KALİTESİ Seçmeli 3 0 0 4
31 TPZ302 TOPRAKSIZ TARIM Seçmeli 2 2 0 4
32 TSI302 TARIM SİGORTACILIĞI Seçmeli 2 2 0 4
33 TSM302 TOPRAK SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
34 TSP302 TARIM SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA Seçmeli 2 2 0 4
35 TSR302 TASARIM BİTKİLERİNİN BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 4
36 TZA302 TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
37 TZY302 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
38 UZM302 ÜZÜM YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 4
39 YTK302 BİTKİSEL ÜRETİMDE YENİ TEKNİKLER VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 4
BÖLÜM SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTB409 TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYONU Seçmeli 2 0 0 3
2 ZTB411 SİTOGENETİK Seçmeli 2 0 0 3
BÖLÜM SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTB415 İKİNCİ ÜRÜN TARIMI Seçmeli 2 0 0 3
2 ZTB417 KÜLTÜR BİTKİLERİNDE STRES FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BLM401 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
2 ETK401 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
3 IKY401 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
4 MIT401 MİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 3
5 MZH401 MİZAH VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 3
6 YRT401 YARATICI DÜŞÜNCE YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
BÖLÜM SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTB412 MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
2 ZTB414 MİKROÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
BÖLÜM SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTB416 YEŞİL ALANLAR VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
2 ZTB418 TARLA BİTKİLERİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
3 ZTB420 ENERJİ BİTKİLERİ KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DOK402 DOĞRU VE ETKİLİ KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 3
2 GIP402 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 3
3 HIZ402 HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
4 HLK402 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 3
5 ILT402 İLETİŞİM BECERİLERİ Seçmeli 3 0 0 3
6 INT404 İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
7 MZK402 TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Seçmeli 3 0 0 3
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr