Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Edebiyat Fakültesi - Sanat Tarihi - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
1980 yılında kurulan Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü, 1981 yılında öğretime başlamış ve ilk mezunlarını 1985 yılında vermiştir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan yapan mezunlar "Sanat Tarihi alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Sanat Tarihi Bölümü, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin on iki bölümünden biridir. Bölüm bünyesinde üç anabilim dalı bulunmaktadır: Türk-İslam Sanatı Anabilim Dalı, Bizans Sanatı Anabilim Dalı ve Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı. Okutulan derslerde, Anadolu'nun maddi kültürünü oluşturan dini ve sosyal işlevli yapıların mimari özellikleri, süslemeleri ve el sanatları incelenmektedir. Ayrıca, İslam Sanatı, İslamiyet Öncesi Türk Sanatı, Bizans Sanatı, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat gibi başlıklar altında, Anadolu ve Anadolu dışındaki çeşitli kültürlerin sanatları da öğretilmektedir. Bölümde öğrenim süresi 4 yıldır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sanat Tarihi Bölümü'nde öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler, Sanat Tarihçisi unvanı ile Arkeoloji ve Etnografya müzelerinde görev alabilmekte, gerekli öğretmenlik formasyonlarını tamamlayan öğrenciler de, liselerde sanat tarihi öğretmeni olabilmektedir. İyi derecede yabancı dil bilen mezunlar, "rehberlik sertifikası" almak kaydıyla turizm rehberi olarak çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar, Ege Üniversitesi'nde yürürlükte olan sisteme göre 100 üzerinden harf ve sayısal olarak değerlendirilmektedir. Yıl içi sınavları ortalamasının ağırlıklı ortalamaya etkisi %40; yıl sonu sınavının ise %60 olarak hesaplanmaktadır. Her hangi bir dersten başarılı olabilmek için %60 ağırlıklı ortalamayı tutturmak gerekmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 35100 Bornova/İZMİR
Bölüm Olanakları
Sanat Tarihi Bölümü'nde, başarı yüzdesine göre seçilmiş öğrencilerin, öğrenim yaşamları boyunca, bilgi ve deneyimlerini artırmak/pekiştirmek için, bölümde yapılan/yapılacak olan kazı ve yüzey araştırmaları, yerinde inceleme gezileri, laboratuar çalışmaları, çeşitli proje ve restorasyan çalışmaları gibi imkanlar sunulmaktadır.

Program Çıktıları
1Sanat Tarihinin temel problemleri hakkında açık seçik bir bilgi ve bilinç sahibi olma ve bu bilgileri zamanımızda ortaya çıkan güncel sorunlara uyarlayabilme.
2Sanatın çeşitli alanları hakkında temel bilgi sahibi olma; insan faaliyetinin farklı alanlarını Sanat Tarihi açısından ele alma ve ifade etme yeteneğini geliştirme.
3Sanatın çeşitli alanları ve çeşitli kültürlerin sanatsal faaliyetleri hakkında bilgili, bilinçli, işlenmiş, tutarlı görüş sahibi olma.
4Sanat Tarihi konusunda başkalarını dinlemenin ve tartışmanın önemini ve gereğini kavrama ve diyaloğun gereklerini yerine getirme.
5Güncel sorunları irdeleyerek geçmiş ve bugün arasında ilişki kurabilme.
6Sanat Tarihi dışındaki alanların sorunlarını hızla kavrayabilme.
7Görüşlerini gerek yazılı gerekse sözlü olarak, açık biçimde ifade edebilme.
8Estetik ve ahlaki duyarlılıklar edinme.
9Analitik düşünebilme.
10Sanat eserlerini, kültürlerin yaşadığı coğrafya, dönemin yaşam ve düşünce biçimleri ile eserin öz nitelikleri arasında ilişkiler kurarak tanımlayabilme.
11Herhangi bir dönemdeki herhangi bir eseri gördüğünde, öz niteliklerinden yola çıkarak tanıyabilme ve tanımlayabilme.
12Kültürel ürünlerle ilgili daha önce yapılmış ancak temellendirilmemiş yerleşik kanıları, önyargıları ve açık olmayan varsayımları ortaya koyabilme.
13Uygarlıkların kendi içinde ve tarihsel süreç içinde geçirdiği değişimleri ve bunların kültür varlıkları üzerindeki etkisini ortaya koyabilme.
14Bir eserin öz niteliklerinden yola çıkarak, dönemin genel özelliklerini ayırt edebilme ve farklı eserler arasında ilişki kurabilme.
15Bir eserin veya bir eser üzerindeki süslemenin plan, kesit ya da çözümsel izdüşümünü, evrensel çizim tekniklerini ve araçlarını kullanarak çizebilme.
16Toprak altında kalmış eserlerin çıkarılabilmesi için edindiği yöntem ve becerileri alana uygulayabilme.
17Kültür varlıkları üzerinde yer alan farklı dillerdeki kitabeleri okuyabilme ya da farklı disiplinlerden yardım alarak çözümleyebilme.
18Kültür varlıklarının koruma ve onarımı ile ilgili edindiği bilimsel yaklaşımı çağdaş gereksinimler doğrultusunda uygulayabilme.
19Belirli bir konuda, edinilmiş olan bilgi birikiminden konuyla ilgili olanlarını seçip ortaya koyabilme.
20Eserlerin müze gibi ortamlarda sergilenmesine yönelik çağdaş yöntemleri araştırabilme ve uygulayabilme.
21Bağımsız çalışabilme.
22Öncelikleri belirleyip, zamanı doğru kullanmayı öğrenme.
23Kendi görüşlerini de eleştirel olarak değerlendirebilme; zayıf yanlarını açıkça ifade edebilme.
24Temel düzeyde bilgisayar yazılımları ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415161718192021222324
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 712001132010 ANADOLU SELÇUKLU CAMİLERİ I Zorunlu 2 0 0 4
2 712001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 712001352009 AVRUPA SANATINDA MİTOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
4 712001161997 BİZANS SANATINA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
5 712001262007 MİMARİ ÇİZİM-I Zorunlu 3 0 0 4
6 712001182010 OSMANLICAYA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 2
7 712001151997 SANAT TARİHİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
8 712001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
9 712001142010 TÜRK HALI SANATI I Zorunlu 2 0 0 3
10 712001372010 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 23 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 712001212010 ANADOLU SELÇUKLU CAMİLERİ II Zorunlu 2 0 0 4
2 712000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 712001312004 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3
4 712001322007 MİMARİ ÇİZİM-II Zorunlu 3 0 0 4
5 712001302004 ORTAÇAĞ AVRUPA SANATI Zorunlu 2 0 0 3
6 712001232010 OSMANLICA METİNLER Zorunlu 3 0 0 3
7 712000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
8 712001222010 TÜRK HALI SANATI II Zorunlu 2 0 0 3
9 712001332011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
10 712001342010 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 25 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 712002352007 BİZANS MİMARİSİ-I Zorunlu 2 0 0 5
2 712002102007 EL SANATLARI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ -I Zorunlu 2 0 0 6
3 EDEFAKORTAKHAVUZ1 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 Seçmeli - - - 2
4 712002392007 RÖNESANS SANATI Zorunlu 2 0 0 5
5 EDESANTARSÇMDERS1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 9
6 10721201T11252 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 12 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 712002562014 BAROK SANAT Zorunlu 2 0 0 5
2 712002382010 BİZANS MİMARİSİ-II Zorunlu 2 0 0 4
3 712002212007 EL SANATLARI ARAŞTIRMA YÖNT.II Zorunlu 2 0 0 5
4 712002222010 ERKEN OSMANLI MİMARİSİ Zorunlu 2 0 0 5
5 EDEFAKORTAKHAVUZ2 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 Seçmeli - - - 2
6 EDESANTARSÇMDERS2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 9
Toplam 12 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 712003352007 19.YÜZYIL AVRUPA SANATI Zorunlu 2 0 0 4
2 712003172010 AKDENİZDE İSLAM SANATI I Zorunlu 2 0 0 4
3 712003162007 BİZANS EL SANATLARI-I Zorunlu 2 0 0 4
4 712003132010 KLASİK DÖNEM OSMANLI MİMARİSİ VE MİMAR SİNAN I Zorunlu 2 0 0 4
5 712003112007 MİMARLIK TARİHİ ARAŞT.YÖNT.I Zorunlu 2 0 0 5
6 EDESANTARSÇMDERS3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 9
Toplam 12 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 712003362007 20.YÜZYIL AVRUPA SANATI Zorunlu 2 0 0 5
2 712003282010 AKDENİZDE İSLAM SANATI II Zorunlu 2 0 0 5
3 712003232007 MİMARLIK TARİHİ.ARAŞT.YÖNT.II Zorunlu 2 0 0 5
4 EDESANTARSÇMDERS4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 15
Toplam 8 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 712004182010 18 - 20. YÜZYIL OSMANLI MİMARİSİ I Zorunlu 2 0 0 5
2 712004352007 BİZANS ESTETİĞİ Zorunlu 2 0 0 5
3 712004132010 OSMANLI DÖNEMİ ŞEHİRİÇİ HANLARI -I Zorunlu 2 0 0 5
4 EDESANTARSÇMDERS5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 Seçmeli - - - 15
Toplam 8 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 712004312010 18.20. YÜZYIL OSMANLI MİMARİSİ II Zorunlu 2 0 0 5
2 712004242010 OSMANLI DÖNEMİ ŞEHİRİÇİ HANLARI-II Zorunlu 2 0 0 5
3 EDESANTARSÇMDERS6 SEÇMELİ DERS GRUBU 6 Seçmeli - - - 15
4 712004422010 TARİHİ ÇEVRE KORUMA BİLİNCİ Zorunlu 2 0 0 5
Toplam 8 0 0 30
 
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701002532012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 0 0 2
2 702002552012 İLKÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
3 703002372007 EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
4 705002772012 MİTOLOJİ VE KÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 2
5 706002752012 FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
6 707002432012 TEMEL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
7 707002452012 EVRİMSEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
8 708002452007 GENEL SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
9 710002532012 DÜNYA EDEBİYAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
10 712002552014 SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
11 713002232007 MİTOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 712002122010 BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 3
2 712002132010 İSLAM SERAMİK SANATI Seçmeli 2 0 0 3
3 712002152010 ANADOLU DIŞI TÜRK İSLAM SANATI I Seçmeli 2 0 0 3
4 712002181997 KİTABELER-I Seçmeli 2 0 0 3
5 712002202007 BİZANS ÖNCESİ ANADOLU UYGARLIKLARI Seçmeli 2 0 0 3
6 712002372010 BİZANS ANITSAL RESİM SANATI I Seçmeli 2 0 0 3
7 712002412010 MİMARİ SÜSLEME VE KÜÇÜK ESER ÇİZİM TEKNİKLERİ I Seçmeli 2 0 0 3
8 712002472010 İKONOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 3
9 712002492011 TÜRK MİTOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
10 712002512010 TAŞ SÜSLEMEDE TEKNİK VE MOTİFLER Seçmeli 2 0 0 3
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701002542012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 0 0 2
2 702002562012 YENİ VE YAKINÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
3 703002362007 KÜLTÜREL COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 2
4 705002782012 MİTOLOJİ VE EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 2
5 706002762012 FELSEFE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 2
6 707002482012 İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 2
7 708002422007 MODERN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 2
8 710002522012 KÜLTÜR İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 2
9 712002542012 GENEL SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
10 713002402012 ANADOLU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 712002232010 ANADOLU TÜRK İSLAM SERAMİK SANATI Seçmeli 2 0 0 3
2 712002252010 ANADOLU DIŞI TÜRK İSLAM SANATI II Seçmeli 2 0 0 3
3 712002271997 ANADOLU SELÇUKLU VE BEY.D.TAR. Seçmeli 2 0 0 3
4 712002281997 KİTABELER-II Seçmeli 2 0 0 3
5 712002291997 ARKEOLOJİK KAZI VE ONARIM TEKN. Seçmeli 2 0 0 3
6 712002302010 MİMARİ SÜSLEME VE KÜÇÜK ESER ÇİZİM TEKNİKLERİ II Seçmeli 2 0 0 3
7 712002332000 FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 0 0 3
8 712002402010 BİZANS ANITSAL RESİM SANATI II Seçmeli 2 0 0 3
9 712002442010 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK SANATI Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 712003142000 AND.SELÇUKLU DÖN.HANLARI-I Seçmeli 2 0 0 3
2 712003192000 AND.SELÇ.DÖNEMİ MEDRESL.I Seçmeli 2 0 0 3
3 712003212010 ANADOLUDA ORTAÇAĞ HIRİSTİYAN SANATI ERMENİ MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 3
4 712003222000 OSMANLI TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 3
5 712003392010 MÜZECİLİK Seçmeli 2 0 0 3
6 712003412014 ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI-I Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 712003242010 KLASİK DÖNEM OSMANLI MİMARİSİ VE MİMAR SİNAN II Seçmeli 2 0 0 3
2 712003252000 AND.SELÇUKLU DÖNEMİ HANL.II Seçmeli 2 0 0 3
3 712003262010 TÜRK İSLAM ALÇI SANATI Seçmeli 2 0 0 3
4 712003272000 BİZANS EL SANATLARI-II Seçmeli 2 0 0 3
5 712003312000 AND.SELÇUKLU DÖNEMİ MEDRS.II Seçmeli 2 0 0 3
6 712003322010 OSMANLI KİTAP SÜSLEME SANATLARI Seçmeli 2 0 0 3
7 712003332010 ANADOLUDA ORTAÇAĞ HIRİSTİYAN SANATI GÜRCÜ MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 3
8 712003342000 OSMANLI TARİHİ-II Seçmeli 2 0 0 3
9 712003402014 ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI-II Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0712004432013 BİTİRME TEZİ I Seçmeli 4 0 0 6
2 712004142010 OSMANLI ÖNCESİ MİNYATÜR SANATI Seçmeli 2 0 0 3
3 712004162010 ANADOLUDA ORTAÇAĞ HIRİSTİYAN SANATI SÜRYANİ MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 3
4 712004212001 BİZANS SANATI ARAŞTIRMALARI-I Seçmeli 2 0 0 3
5 712004332010 ANADOLU SELÇUKLU TÜRBELERİ Seçmeli 2 0 0 3
6 712004372009 DOĞU AVRUPA SANATI I Seçmeli 2 0 0 3
7 712004412010 BATI ANADOLUDA OSMANLI DÖNEMİ AZINLIK MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0712004462013 BİTİRME TEZİ II Seçmeli 4 0 0 6
2 712004232007 OSMANLI MİNYATÜR SANATI Seçmeli 2 0 0 3
3 712004262010 BİZANS ASKERİ MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 3
4 712004302001 BİZANS SANATI ARAŞTIRMALARI -II Seçmeli 2 0 0 3
5 712004342010 OSMANLI TÜRBELERİ Seçmeli 2 0 0 3
6 712004362004 TÜRK HAMAM MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 3
7 712004382009 DOĞU AVRUPA SANATI II Seçmeli 2 0 0 3
8 712004402010 TÜRK İSLAM AHŞAP SANATI Seçmeli 2 0 0 3
9 712004442010 BATI ANADOLU LEVANTEN MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 3
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr