Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Edebiyat Fakültesi - Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
2009-2010 akademik yılında kurulmuş olan İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü aynı sene öğrenci alarak eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Dört yıllık lisans programı sonunda öğrenciler bölümden Mütercim-Tercüman mesleki unvanıyla mezun olurlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Dört yıllık İngilizce- Mütercim Tercümanlık lisans programında çeviribilim araştırma ve uygulama alanlarının disiplinlerarası yapısı nedeniyle farklı disiplinlerle etkileşim baz alınmıştır. Öğrencileri ilk üç yıl yazılı ve sözlü çeviri alanlarında uzmanlaşmaya yönlendirmek amacıyla her iki alanın dersleri tüm öğrenciler için zorunlu olarak verilmiştir. Bunun yanında öğrencilerin mezuniyet sonrası karşılaşacakları mesleki zorluklara hazırlanması için bölüm ve sektör bağlantısının kurulması amacıyla staj programı tasarlanmıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunları için çeşitli kamu kuruluşlarında (TRT, Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı vb.), yayınevleri, magazin dergileri, gazeteler, film stüdyoları ve uluslararası kuruluşlarda iş olanakları bulunmaktadır. Ayrıca sözlü çeviri alanında eğitimlerini tamamlayan mezunların tıp, otomotiv, hukuk çevirisi gibi alanlarda uzmanlaşmaları durumunda sektörde konferans çevirmeni olarak çalışabilirler. Pedagoji sertifikası alanlar öğretmenlik yapabilirler. Mütercimler özel büro açarak kendi çalışma alanlarını yaratabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme ve Değerlendirme için her dönemlik ders için bir vize (%40), bir final (%60) yapılmaktadır. Bunun yanında sınıf içi çalışmalar, sunumlar, ödevler ve projeler de temel değerlendirme araçlarını oluşturmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Faruk YÜCEL telefon: +90 (232) 311 5087, Fax: +90 232 3881102, E-Mail: faruk.yucel@ege.edu.tr AKTS/ DS Koordinatörü: Doç.Dr. Mehmet Tahir Öncü telefon: +90 (232) 311 2994, Fax: +90 232 3881102, E-Mail: mtoncu@yahoo.com
Bölüm Olanakları
Bölümde iki doçent, bir yardımcı doçemt, iki öğretim görevlisi ve iki araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölüm bünyesindeki çeviri laboratuarı ile sözlü çeviri dersleri verebilmektedir.

Program Çıktıları
1Disiplinlerarası çalışmalar yapabilme.
2Eğitimi verilen kültürlerin dil ve tarihlerine dair temel ve uzmanlık bilgisine sahip olabilme.
3Dilsel ve kültürel farklılıkların getirdiği özel koşulları farkedebilme ve karşılaşılan sorunları çözebilme.
4Analitik düşünebilme.
5Etik ilkelerden ve bilim ahlakından ödün vermeme.
6İlgili sektörlerle işbirliği yapabilme.
7Sözlü ve ya yazılı çeviri alanlarından en az birinde uzmanlaşma.
8Çevirinin ve çeviribilimin günümüzde taşıdığı önem ve güncel sorunları konusunda farkındalık taşıma.
9Çeviri teknolojisi konusunda teknik ve deneyim bilgisine sahip olma.
10En az iki dilde çeviri yapma ve üçüncü bir dilde temel metinleri okuyabilme, anlayabilme, çözümleyebilme ve çeviri yapabilme.
11Düzgün telaffuz, diksiyonuna hâkim aynı zamanda üstün iletişim becerisine sahip olma.
12Sektörün değişen beklenti ve koşullarına kolay uyum sağlayabilme.
13Sektörce aranan ve talep edilen çevirmenler olabilme ve bu talepleri yönlendirebilme.
14İlgili alanların kelime haznelerine her iki dilde sahip olabilme.
15Çeşitli alanların (Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri vb) terminolojisine hakim olma ve bunun dışında Almanca ve İngilizce’yi hem kaynak hem erek dil olarak kullanabilme.
16Çeviri sürecinde karşılaşılabilecek sorunları tespit etme ve bu sorunların üstesinden gelebilme aşamasında uygun stratejiler geliştirme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213141516
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HAZ001 HAZIRLIK SINIFI Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 717001022009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 717001022019 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
3 717001372018 CURRENT ISSUES Zorunlu 2 0 0 5
4 ELECTIVE-I ELECTIVE I Seçmeli - - - 4
5 EDEMÜTİNGSÇMDERS7 ELECTIVE VII Seçmeli - - - 3
6 717001192010 FOREIGN LANGUAGE I (GERMAN) Zorunlu 3 0 0 3
7 717001192019 FOREIGN LANGUAGE I (GERMAN) Zorunlu 2 0 0 3
8 717001312018 LISTENING AND SPEAKING SKILLS I Zorunlu 2 0 0 5
9 717001432019 LISTENING AND SPEAKING SKILLS I Zorunlu 2 0 0 5
10 717001432019 LISTENING AND SPEAKING SKILLS I Zorunlu 2 0 0 5
11 MÜTİNGSÇMDERS1 MÜTİNGELECTIVE-I Seçmeli - - - 4
12 717001352018 TEXTUAL ANALYSIS Zorunlu 2 0 0 5
13 717001472019 TEXTUAL ANALYSIS Zorunlu 2 0 0 5
14 717001472019 TEXTUAL ANALYSIS Zorunlu 2 0 0 5
15 717001012009 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
16 717001012019 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
17 717001332018 WRITTEN PRACTICE I Zorunlu 2 0 0 5
18 717001332019 WRITTEN PRACTICE I Zorunlu 2 0 0 5
19 717001332019 WRITTEN PRACTICE I Zorunlu 2 0 0 5
Toplam 37 0 0 75
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 717000942009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
2 717000942019 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
3 ELECTIVE-II ELECTIVE II Seçmeli - - - 3
4 EDEMÜTİNGSÇMDERS8 ELECTIVE VIII Seçmeli - - - 4
5 717001182010 FOREIGN LANGUAGE II (GERMAN) Zorunlu 3 0 0 3
6 717001182019 FOREIGN LANGUAGE II (GERMAN) Zorunlu 2 0 0 3
7 717001322018 LISTENING AND SPEAKING SKILLS II Zorunlu 2 0 0 5
8 717001442019 LISTENING AND SPEAKING SKILLS II Zorunlu 2 0 0 5
9 717001442019 LISTENING AND SPEAKING SKILLS II Zorunlu 2 0 0 5
10 MÜTİNGSÇMDERS2 MÜTİNGELECTIVE-II Seçmeli - - - 3
11 717001362018 TRANSLATION ORIENTED TEXT ANALYSIS Zorunlu 2 0 0 5
12 717001282019 TRANSLATION ORIENTED TEXT ANALYSIS Zorunlu 2 0 0 5
13 717001282019 TRANSLATION ORIENTED TEXT ANALYSIS Zorunlu 2 0 0 5
14 717001382018 TURKISH FOR TRANSLATORS Zorunlu 2 0 0 2
15 717000922009 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
16 717000922019 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
17 717001162011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
18 717001162019 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
19 717001342018 WRITTEN PRACTICE II Zorunlu 2 0 0 5
20 717001042019 WRITTEN PRACTICE II Zorunlu 2 0 0 5
21 717001042019 WRITTEN PRACTICE II Zorunlu 2 0 0 5
Toplam 41 0 0 75
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 717002452018 BASIC SKILLS IN TRANSLATION Zorunlu 2 0 0 4
2 717002032019 BASIC SKILLS IN TRANSLATION Zorunlu 3 0 0 4
3 717002032019 BASIC SKILLS IN TRANSLATION Zorunlu 3 0 0 4
4 EDEMÜTİNGSÇMDERS1 ELECTIVE I Seçmeli - - - 3
5 ELECTIVE-III ELECTIVE III Seçmeli - - - 3
6 EDEFAKORTAKHAVUZ1 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 Seçmeli - - - 2
7 EDEFAKORTAKHAVUZ-1 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 Seçmeli - - - 2
8 717002352012 FOREIGN LANGUAGE III (GERMAN) Zorunlu 3 0 0 2
9 717001532019 FOREIGN LANGUAGE III (GERMAN) Zorunlu 2 0 0 2
10 717002492018 LANGUAGE IN MASS MEDIA Zorunlu 2 0 0 3
11 717001512019 LANGUAGE IN MASS MEDIA Zorunlu 2 0 0 3
12 717001512019 LANGUAGE IN MASS MEDIA Zorunlu 2 0 0 3
13 717002432018 LEXICOLOGY I Zorunlu 2 0 0 4
14 717001452019 LEXICOLOGY I Zorunlu 2 0 0 3
15 717001452019 LEXICOLOGY I Zorunlu 2 0 0 3
16 MÜTİNGSÇMDERS3 MÜTİNGELECTIVE-III Seçmeli - - - 3
17 717002472018 NOTE TAKING TECHNIQUES Zorunlu 2 0 0 4
18 717001492019 NOTE TAKING TECHNIQUES Zorunlu 2 0 0 4
19 717001492019 NOTE TAKING TECHNIQUES Zorunlu 2 0 0 4
20 717002272012 SURVEY OF ENGLISH LITERATURE I Zorunlu 3 0 0 3
21 717002392012 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 3
22 717002212019 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 3
23 717002372012 WESTERN HISTORY I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 46 0 0 71
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 717002462018 BASIC SKILLS IN INTERPRETING Zorunlu 2 0 0 5
2 717002362019 BASIC SKILLS IN INTERPRETING Zorunlu 2 0 0 5
3 717002362019 BASIC SKILLS IN INTERPRETING Zorunlu 2 0 0 5
4 EDEMÜTİNGSÇMDERS2 ELECTIVE II Seçmeli - - - 3
5 ELECTIVE-IV ELECTIVE IV Seçmeli - - - 3
6 EDEFAKORTAKHAVUZ2 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 Seçmeli - - - 2
7 EDEFAKORTAKHAVUZ-2 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 Seçmeli - - - 2
8 717002322012 FOREIGN LANGUAGE IV (GERMAN) Zorunlu 3 0 0 2
9 717002102019 FOREIGN LANGUAGE-IV(GERMAN) Zorunlu 2 0 0 2
10 717002422018 LEXICOLOGY II Zorunlu 2 0 0 3
11 717001462019 LEXICOLOGY II Zorunlu 2 0 0 2
12 717001462019 LEXICOLOGY II Zorunlu 2 0 0 2
13 717002482018 MULTIMEDIA TRANSLATION Zorunlu 2 0 0 5
14 717002382019 MULTIMEDIA TRANSLATION Zorunlu 2 0 0 5
15 717002382019 MULTIMEDIA TRANSLATION Zorunlu 2 0 0 5
16 MÜTİNGSÇMDERS4 MÜTİNGELECTIVE-IV Seçmeli - - - 3
17 717002442018 SPECIAL TOPICS IN TRANSLATION I Zorunlu 2 0 0 5
18 717002442019 SPECIAL TOPICS IN TRANSLATION I Zorunlu 2 0 0 5
19 717002502019 SPECIAL TOPICS INTRANSLAYION-I Zorunlu 2 0 0 5
20 717002302012 SURVEY OF ENGLISH LITERATURE II Zorunlu 3 0 0 3
21 717002342012 WESTERN HISTORY II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 40 0 0 74
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EDEMÜTİNGSÇMDERS3 ELECTIVE III Seçmeli - - - 15
2 ELECTIVE-V ELECTIVE V Seçmeli - - - 5
3 717003312012 FOREIGN LANGUAGE V (GERMAN) Zorunlu 3 0 0 2
4 717003552019 FOREIGN LANGUAGE-V (GERMAN) Zorunlu 2 0 0 2
5 10721701E11309 INTRODUCTION TO TRANSLATION STUDIES Zorunlu 3 0 0 5
6 717003532019 INTRODUCTION TO TRANSLATION STUDIES Zorunlu 3 0 0 5
7 717003532019 INTRODUCTION TO TRANSLATION STUDIES Zorunlu 3 0 0 5
8 MÜTİNGSÇMDERS5 MÜTİNGELECTIVE-V Seçmeli - - - 5
9 717003392012 ONSIGHT TRANSLATION Zorunlu 3 0 0 3
10 717003512019 ONSIGHT TRANSLATION Zorunlu 2 0 0 3
11 717003512019 ONSIGHT TRANSLATION Zorunlu 2 0 0 5
12 717003172012 SPECIAL TOPIC IN TRANSLATION II Zorunlu 3 0 0 5
13 717002742019 SPECIAL TOPICS IN TRANSLATION II Zorunlu 2 0 0 5
14 717002522019 SPECIAL TOPICS INTRANSLAYION-II Zorunlu 2 0 0 5
Toplam 32 0 0 70
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 717003042019 BASIC SKILLS IN CONSECUTIVE INTERPRETATION Zorunlu 2 0 0 4
2 717003042019 BASIC SKILLS IN CONSECUTIVE INTERPRETATION Zorunlu 2 0 0 4
3 717003452012 BASIC SKILLS IN CONSECUTIVE INTERPRETING Zorunlu 3 0 0 5
4 EDEMÜTİNGSÇMDERS4 ELECTIVE IV Seçmeli - - - 15
5 ELECTIVE-VI ELECTIVE VI Seçmeli - - - 5
6 717003362012 FOREIGN LANGUAGE VI (GERMAN) Zorunlu 3 0 0 2
7 717003522019 FOREIGN LANGUAGE-VI (GERMAN) Zorunlu 2 0 0 2
8 717003182012 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS Zorunlu 3 0 0 3
9 10721701E11308 LITERARY TRANSLATION Zorunlu 3 0 0 5
10 717003542019 LITERARY TRANSLATION Zorunlu 2 0 0 4
11 MÜTİNGSÇMDERS6 MÜTİNGELECTIVE-VI Seçmeli - - - 5
Toplam 24 0 0 54
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 717004732019 ADVANCES SKILLS IN INTERPRETING Zorunlu 2 0 0 3
2 EDEMÜTİNGSÇMDERS5 ELECTIVE V Seçmeli - - - 12
3 ELECTIVE-VII ELECTIVE VII Seçmeli - - - 4
4 717004592012 FOREIGN LANGUAGE-VII (GERMAN) Zorunlu 3 0 0 2
5 717004712019 FOREIGN LANGUAGE-VII (GERMAN) Zorunlu 2 0 0 2
6 717004342019 INTERNSHIP IN TRANSLATION Zorunlu 0 2 0 5
7 MÜTİNGSÇMDERS7 MÜTİNGELECTIVE-VII Seçmeli - - - 4
8 717004572012 SEMINAR ON TRANSLATION STUDIES Zorunlu 3 0 0 4
9 717004702019 SEMINAR ON TRANSLATION STUDIES Zorunlu 2 0 0 4
10 717004702019 SEMINAR ON TRANSLATION STUDIES Zorunlu 2 0 0 4
11 717004272012 THEORIES IN INTERPRETING Zorunlu 3 0 0 3
12 717004252012 TRANSLATION PROJECT I Zorunlu 3 0 0 5
13 10721701E11403 TRANSLATION HISTORY Zorunlu 3 0 0 4
14 717004032019 TRANSLATION HISTORY Zorunlu 2 0 0 4
15 717004032019 TRANSLATION HISTORY Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 31 2 0 64
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 717004302012 CURRENT ISSUES IN TRANSLATON Zorunlu 3 0 0 4
2 717004302019 CURRENT ISSUES IN TRANSLATON Zorunlu 2 0 0 4
3 717004302019 CURRENT ISSUES IN TRANSLATON Zorunlu 2 0 0 4
4 EDEMÜTİNGSÇMDERS6 ELECTIVE VI Seçmeli - - - 9
5 ELECTIVE-VIII ELECTIVE VIII Seçmeli - - - 3
6 717004382012 FOREIGN LANGUAGE-VIII (GERMAN) Zorunlu 3 0 0 2
7 717004742019 FOREIGN LANGUAGE-VIII (GERMAN) Zorunlu 2 0 0 2
8 717004342012 INTERNSHIP IN TRANSLATION Zorunlu 3 0 0 5
9 MÜTİNGSÇMDERS8 MÜTİNGELECTIVE-VIII Seçmeli - - - 3
10 717004282012 TRANSLATION CRITICISM Zorunlu 3 0 0 5
11 717004282019 TRANSLATION CRITICISM Zorunlu 2 0 0 6
12 717004262019 TRANSLATION PROJECT Zorunlu 0 2 0 6
13 717004322012 TRANSLATION PROJECT II Zorunlu 3 0 0 5
14 717004182019 TRANSLATION CRITICISM Zorunlu 2 0 0 6
Toplam 29 2 0 64
 
ELECTIVE I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 717001272019 CURRENT ISSUES Seçmeli 2 0 0 4
2 717001392019 COMPUTER SKILLS FOR TRANSLATORS Seçmeli 2 0 0 4
3 717001552019 RUSSIAN I Seçmeli 2 0 0 4
4 717001572019 FRENCH I Seçmeli 2 0 0 4
5 717001592019 INTRODUCTION TO LINGUISTICS Seçmeli 2 0 0 4
6 717002252019 ITALIAN I Seçmeli 2 0 0 4
7 717002412019 GREEK I Seçmeli 2 0 0 4
ELECTIVE VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 717001392018 COMPUTER SKILLS FOR TRANSLATORS Seçmeli 2 0 0 3
2 717001412018 INRODUCTION TO LINGUISTICS Seçmeli 2 0 0 4
MÜTİNGELECTIVE-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 717001272019 CURRENT ISSUES Seçmeli 2 0 0 4
2 717001392019 COMPUTER SKILLS FOR TRANSLATORS Seçmeli 2 0 0 4
3 717001552019 RUSSIAN I Seçmeli 2 0 0 4
4 717001572019 FRENCH I Seçmeli 2 0 0 4
5 717001592019 INTRODUCTION TO LINGUISTICS Seçmeli 2 0 0 4
6 717002412019 GREEK I Seçmeli 2 0 0 4
7 717002552019 FRENCH III Seçmeli 2 0 0 4
ELECTIVE II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 717001242019 TURKISH FOR TRANSLATORS Seçmeli 2 0 0 3
2 717001262019 LINGUISTICS FOR TRANSLATORS Seçmeli 2 0 0 3
3 717001422019 INTRODUCTION TO KEY CONCEPTS AND LITERARY TERMS Seçmeli 2 0 0 3
4 717001562019 RUSSIAN II Seçmeli 2 0 0 3
5 717001582019 FRENCH II Seçmeli 2 0 0 3
6 717002262019 ITALIAN II Seçmeli 2 0 0 3
7 717002402019 GREEK II Seçmeli 2 0 0 3
ELECTIVE VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 717001402018 LINGUISTICS FOR TRANSLATORS Seçmeli 2 0 0 4
2 717001422018 INTRODUCTION TO KEY CONCEPTS AND LITERARY TERMS Seçmeli 2 0 0 4
MÜTİNGELECTIVE-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 717001242019 TURKISH FOR TRANSLATORS Seçmeli 2 0 0 3
2 717001262019 LINGUISTICS FOR TRANSLATORS Seçmeli 2 0 0 3
3 717001422019 INTRODUCTION TO KEY CONCEPTS AND LITERARY TERMS Seçmeli 2 0 0 3
4 717001562019 RUSSIAN II Seçmeli 2 0 0 3
5 717001582019 FRENCH II Seçmeli 2 0 0 3
6 717002262019 ITALIAN II Seçmeli 2 0 0 3
7 717002402019 GREEK II Seçmeli 2 0 0 3
ELECTIVE I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 717002232012 ELOCUTION Seçmeli 2 0 0 3
2 717002252012 ITALIAN I Seçmeli 2 0 0 3
3 717002412014 GREEK I Seçmeli 2 0 0 3
ELECTIVE III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 717002132019 SURVEY OF ENGLISH LITERATURE I Seçmeli 2 0 0 3
2 717002152019 WESTERN HISTORY I Seçmeli 2 0 0 3
3 717002232019 ELOCUTION Seçmeli 2 0 0 3
4 717002532019 RUSSIAN III Seçmeli 2 0 0 3
5 717002552019 FRENCH III Seçmeli 2 0 0 3
6 717002572019 FORMAL CORRESPONDENCE Seçmeli 2 0 0 3
7 717002592019 LANGUAGE ACQUISITION Seçmeli 2 0 0 3
8 717003232019 ITALIAN III Seçmeli 2 0 0 3
9 717003472019 GREEK III Seçmeli 2 0 0 3
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701002532012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 0 0 2
2 702002552012 İLKÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
3 703002372007 EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
4 705002772012 MİTOLOJİ VE KÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 2
5 706002752012 FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
6 707002432012 TEMEL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
7 707002452012 EVRİMSEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
8 708002452007 GENEL SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
9 710002532012 DÜNYA EDEBİYAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
10 712002552014 SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
11 713002232007 MİTOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
12 721002512016 ÇEVİRİYE GİRİŞ I (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701002532012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 0 0 2
2 702002552012 İLKÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
3 703002372007 EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
4 705002772012 MİTOLOJİ VE KÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 2
5 705002812019 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 2
6 705002832019 BATI EDEBİYATI VE MEDENİYETİ Seçmeli 2 0 0 2
7 706002752012 FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
8 707002432012 TEMEL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
9 707002452012 EVRİMSEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
10 708002452007 GENEL SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
11 710002532012 DÜNYA EDEBİYAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
12 710002632014 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 2
13 712002532012 ANADOLU SANATI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
14 712002552014 SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
15 713002232007 MİTOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
16 714002232019 YAKINDOĞU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
17 721002512016 ÇEVİRİYE GİRİŞ I (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
MÜTİNGELECTIVE-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 717002132019 SURVEY OF ENGLISH LITERATURE I Seçmeli 2 0 0 3
2 717002152019 WESTERN HISTORY I Seçmeli 2 0 0 3
3 717002232019 ELOCUTION Seçmeli 2 0 0 3
4 717002532019 RUSSIAN III Seçmeli 2 0 0 3
5 717002552019 FRENCH III Seçmeli 2 0 0 3
6 717002572019 FORMAL CORRESPONDENCE Seçmeli 2 0 0 3
7 717002592019 LANGUAGE ACQUISITION Seçmeli 2 0 0 3
8 717003232019 ITALIAN III Seçmeli 2 0 0 3
9 717003472019 GREEK III Seçmeli 2 0 0 3
ELECTIVE II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 717002262012 ITALIAN II Seçmeli 2 0 0 3
2 717002402014 GREEK II Seçmeli 2 0 0 3
ELECTIVE IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 717002602019 RUSSIAN IV Seçmeli 2 0 0 3
2 717002622019 FRENCH IV Seçmeli 2 0 0 3
3 717002642019 SOCIOLINGUISTICS Seçmeli 2 0 0 3
4 717002662019 WESTERN HISTORY II Seçmeli 2 0 0 3
5 717002682019 SURVEY OF ENGLISH LITERATURE II Seçmeli 2 0 0 3
6 717002702019 ÇEVİRMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
7 717002722019 INTERACTIVE FICTION Seçmeli 2 0 0 3
8 717003262019 ITALIAN IV Seçmeli 2 0 0 3
9 717003382019 GREEK IV Seçmeli 2 0 0 3
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701002542012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 0 0 2
2 702002562012 YENİ VE YAKINÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
3 703002362007 KÜLTÜREL COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 2
4 705002782012 MİTOLOJİ VE EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 2
5 706002762012 FELSEFE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 2
6 707002482012 İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 2
7 707002562016 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2 0 0 2
8 708002422007 MODERN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 2
9 710002522012 KÜLTÜR İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 2
10 712002542012 GENEL SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
11 713002402012 ANADOLU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
12 721002482016 ÇEVİRİYE GİRİŞ II (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701002542012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 0 0 2
2 702002562012 YENİ VE YAKINÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
3 703002362007 KÜLTÜREL COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 2
4 705002782012 MİTOLOJİ VE EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 2
5 705007852019 EDEBİYAT VE MODERNİTE Seçmeli 2 0 0 2
6 706002762012 FELSEFE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 2
7 707002482012 İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 2
8 707002562016 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2 0 0 2
9 708002422007 MODERN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 2
10 710002522012 KÜLTÜR İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 2
11 710002622014 GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 2 0 0 2
12 713002402012 ANADOLU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
13 715001392019 ANADOLU PREHİSTORYASI Seçmeli 3 0 0 2
14 721002482016 ÇEVİRİYE GİRİŞ II (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
15 GIP402 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 2
16 INT404 İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
MÜTİNGELECTIVE-IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 717002602019 RUSSIAN IV Seçmeli 2 0 0 3
2 717002622019 FRENCH IV Seçmeli 2 0 0 3
3 717002642019 SOCIOLINGUISTICS Seçmeli 2 0 0 3
4 717002662019 WESTERN HISTORY II Seçmeli 2 0 0 3
5 717002682019 SURVEY OF ENGLISH LITERATURE II Seçmeli 2 0 0 3
6 717002702019 ÇEVİRMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
7 717002722019 INTERACTIVE FICTION Seçmeli 2 0 0 3
8 717003262019 ITALIAN IV Seçmeli 2 0 0 3
9 717003382019 GREEK IV Seçmeli 2 0 0 3
ELECTIVE III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 717003232012 ITALIAN III Seçmeli 3 0 0 5
2 717003252012 TRANSLATION OF MEDICAL TEXTS Seçmeli 3 0 0 5
3 717003272012 RESEARCH METHODS IN TRANSLATION Seçmeli 3 0 0 5
4 717003332012 TRANSLATION OF COMMERCIAL TEXTS Seçmeli 3 0 0 5
5 717003412012 INTRODUCTION TO POLITICS Seçmeli 3 0 0 5
ELECTIVE V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 717003072019 RESEARCH METHODS IN TRANSLATION Seçmeli 2 0 0 5
2 717003232019 ITALIAN III Seçmeli 2 0 0 5
3 717003252019 TRANSLATION OF MEDICAL TEXTS Seçmeli 2 0 0 5
4 717003592019 INTRODUCTION TO ARCHEOLOGY Seçmeli 2 0 0 5
5 717003612019 TRANSLATION AND TECHNOLOGY Seçmeli 2 0 0 5
6 717003632019 INTRODUCTION TO POLITICS Seçmeli 2 0 0 5
7 717003652019 TRANSLATION OF COMMERCIAL TEXTS Seçmeli 2 0 0 5
8 717003672019 FRENCH V Seçmeli 2 0 0 5
9 717003692019 RUSSIAN V Seçmeli 2 0 0 5
10 717003702019 ITALIAN V Seçmeli 2 0 0 5
11 717004612019 GREEK V Seçmeli 2 0 0 5
MÜTİNGELECTIVE-V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 717003072019 RESEARCH METHODS IN TRANSLATION Seçmeli 2 0 0 5
2 717003252019 TRANSLATION OF MEDICAL TEXTS Seçmeli 2 0 0 5
3 717003592019 INTRODUCTION TO ARCHEOLOGY Seçmeli 2 0 0 5
4 717003612019 TRANSLATION AND TECHNOLOGY Seçmeli 2 0 0 5
5 717003632019 INTRODUCTION TO POLITICS Seçmeli 2 0 0 5
6 717003652019 TRANSLATION OF COMMERCIAL TEXTS Seçmeli 2 0 0 5
7 717003672019 FRENCH V Seçmeli 2 0 0 5
8 717003692019 RUSSIAN V Seçmeli 2 0 0 5
9 717003702019 ITALIAN V Seçmeli 2 0 0 5
10 717004392019 ITALIAN V Seçmeli 2 0 0 5
11 717004612019 GREEK V Seçmeli 2 0 0 5
ELECTIVE IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10721702E11314 TERMINOLOGY Seçmeli 2 0 0 5
2 717003262012 ITALIAN IV Seçmeli 3 0 0 5
3 717003282012 INTRODUCTION TO ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
4 717003302012 TRANSLATION OF LEGAL TEXTS Seçmeli 3 0 0 5
5 717003322012 TRANSLATION OF TEXTS ON POLITICS Seçmeli 3 0 0 5
ELECTIVE VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 712003452019 TERMINOLOGY Seçmeli 2 0 0 5
2 717003262019 ITALIAN IV Seçmeli 2 0 0 5
3 717003282019 INTRODUCTION TO ECONOMICS Seçmeli 2 0 0 5
4 717003302019 TRANSLATION OF LEGAL TEXTS Seçmeli 2 0 0 5
5 717003322019 TRANSLATION OF TEXTS ON POLITICS Seçmeli 2 0 0 5
6 717003722019 ITALIAN VI Seçmeli 2 0 0 5
7 717003742019 GREEK VI Seçmeli 2 0 0 5
8 717003782019 FRENCH VI Seçmeli 2 0 0 5
9 717003802019 RUSSIAN VI Seçmeli 2 0 0 5
10 717003822019 COMPARATİVE INTELLECTUAL HISTORY Seçmeli 2 0 0 5
MÜTİNGELECTIVE-VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 712003452019 TERMINOLOGY Seçmeli 2 0 0 5
2 717003282019 INTRODUCTION TO ECONOMICS Seçmeli 2 0 0 5
3 717003302019 TRANSLATION OF LEGAL TEXTS Seçmeli 2 0 0 5
4 717003322019 TRANSLATION OF TEXTS ON POLITICS Seçmeli 2 0 0 5
5 717003722019 ITALIAN VI Seçmeli 2 0 0 5
6 717003742019 GREEK VI Seçmeli 2 0 0 5
7 717003762019 ITALIAN VI Seçmeli 2 0 0 5
8 717003782019 FRENCH VI Seçmeli 2 0 0 5
9 717003802019 RUSSIAN VI Seçmeli 2 0 0 5
10 717003822019 COMPARATİVE INTELLECTUAL HISTORY Seçmeli 2 0 0 5
ELECTIVE V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 717004352012 THEATRE AND TRANSLATION Seçmeli 3 0 0 4
2 717004372012 SEMIOTICS AND TRANSLATION Seçmeli 3 0 0 4
3 717004392012 ITALIAN V Seçmeli 3 0 0 4
4 717004412012 EDITING ANDPROOF READING Seçmeli 3 0 0 4
5 717004432012 COMMUNITY INTERPRETING Seçmeli 3 0 0 4
6 717004452012 SPECIAL TOPIC IN TRANSLATION III Seçmeli 3 0 0 4
7 717004472012 TRANSLATION OF TEXTS ON EUROPEAN UNION Seçmeli 3 0 0 4
8 717004492012 EUROPEAN UNION POLICIES AND INSTITUTIONS Seçmeli 3 0 0 4
9 717004512012 SIMULTANEOUS INTERPRETING I Seçmeli 3 0 0 4
10 717004532012 PRACTICE IN CONSECUTIVE INTERPRETING I Seçmeli 3 0 0 4
11 717004632018 ASPECTS OF AMERICAN CULTURE Seçmeli 2 0 0 4
ELECTIVE VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 717004352019 THEATRE AND TRANSLATION Seçmeli 2 0 0 4
2 717004532019 PRACTICE IN CONSECUTIVE INTERPRETING I Seçmeli 2 0 0 4
3 717004632019 ASPECTS OF AMERICAN CULTURE Seçmeli 2 0 0 4
4 717004752019 GREEK VII Seçmeli 2 0 0 4
5 717004792019 SEMITOICS AND TRANSLATION Seçmeli 2 0 0 4
6 717004812019 ITALIAN VII Seçmeli 2 0 0 4
7 717004832019 EDITING AND PROOF READING Seçmeli 2 0 0 4
8 717004852019 COMMUNITY INTERPRETING Seçmeli 2 0 0 4
9 717004872019 SPECIAL TOPICS IN TRANSLATION III Seçmeli 2 0 0 4
10 717004892019 TRANSLATION OF TEXTS ON EUROPEAN UNION Seçmeli 2 0 0 4
11 717004912019 EUROPEAN UNION POLICIES AND INSTITUTIONS Seçmeli 2 0 0 4
12 717004932019 SIMULTANEOUS INTERPRETING I Seçmeli 2 0 0 4
13 717004952019 FRENCH VII Seçmeli 2 0 0 4
14 717004972019 RUSSIAN VII Seçmeli 2 0 0 4
15 717004992019 VIDEO GAME LOCALIZATION Seçmeli 2 0 0 4
MÜTİNGELECTIVE-VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 717004532019 PRACTICE IN CONSECUTIVE INTERPRETING I Seçmeli 2 0 0 4
2 717004632019 ASPECTS OF AMERICAN CULTURE Seçmeli 2 0 0 4
3 717004752019 GREEK VII Seçmeli 2 0 0 4
4 717004772019 THEATER AND TRANSLATION Seçmeli 2 0 0 4
5 717004792019 SEMITOICS AND TRANSLATION Seçmeli 2 0 0 4
6 717004812019 ITALIAN VII Seçmeli 2 0 0 4
7 717004832019 EDITING AND PROOF READING Seçmeli 2 0 0 4
8 717004852019 COMMUNITY INTERPRETING Seçmeli 2 0 0 4
9 717004872019 SPECIAL TOPICS IN TRANSLATION III Seçmeli 2 0 0 4
10 717004892019 TRANSLATION OF TEXTS ON EUROPEAN UNION Seçmeli 2 0 0 4
11 717004912019 EUROPEAN UNION POLICIES AND INSTITUTIONS Seçmeli 2 0 0 4
12 717004932019 SIMULTANEOUS INTERPRETING I Seçmeli 2 0 0 4
13 717004952019 FRENCH VII Seçmeli 2 0 0 4
14 717004972019 RUSSIAN VII Seçmeli 2 0 0 4
15 717004992019 VIDEO GAME LOCALIZATION Seçmeli 2 0 0 4
ELECTIVE VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 717004422012 TRANSLATION OF CARTOON AND HUMOUR Seçmeli 3 0 0 3
2 717004442012 LOCALIZATION Seçmeli 3 0 0 3
3 717004462012 CONFERENCE INTERPRETING Seçmeli 3 0 0 3
4 717004482012 RULES OF INTERNATIONAL PROTOCOL AND POLITICS Seçmeli 3 0 0 3
5 717004502012 SPECIAL TOPIC IN TRANSLATION IV Seçmeli 3 0 0 3
6 717004522012 ITALIAN VI Seçmeli 3 0 0 3
7 717004542012 TRANSLATION OF POPULAR LITERATURE Seçmeli 3 0 0 3
8 717004562012 CINEMA-NOVEL AND TRANSLATION Seçmeli 3 0 0 3
9 717004602012 SIMULTANEOUS INTERPRETING II Seçmeli 3 0 0 3
10 717004622012 PRACTICE IN CONSECUTIVE INTERPRETING II Seçmeli 3 0 0 3
11 717004662014 GREEK VI Seçmeli 2 0 0 3
12 717004702018 TRANSLATING CULTURE:MAJOR TEXTS IN AMERİCAN POLITICS AND POETICS Seçmeli 2 0 0 3
ELECTIVE VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 717004082019 TRANSLATION OF CARTOON AND HUMOUR Seçmeli 2 0 0 3
2 717004112019 CONFERENCE INTERPRETING Seçmeli 2 0 0 3
3 717004442019 LOCALIZATION Seçmeli 2 0 0 3
4 717004482019 RULES OF INTERNATIONAL PROTOCOL AND POLITICS Seçmeli 2 0 0 3
5 717004722019 TRANSLATING CULTURE:MAJOR TEXTS IN AMERİCAN POLITICS AND POETICS Seçmeli 2 0 0 3
6 717004942019 SPECIAL TOPICS IN TRANSLATION IV Seçmeli 2 0 0 3
7 717008022019 GREEK VIII Seçmeli 2 0 0 3
8 717008042019 ITALIAN VIII Seçmeli 2 0 0 3
9 717008062019 TRANSLATION OF POPULAR LITERATURE Seçmeli 2 0 0 3
10 717008082019 CINEMA-NOVEL AND TRANSLATION Seçmeli 2 0 0 3
11 717008102019 SIMULTANEOUS INTERPRETING II Seçmeli 2 0 0 3
12 717008122019 FRENCH VIII Seçmeli 2 0 0 3
13 717008142019 RUSSIAN VIII Seçmeli 2 0 0 3
14 717008162019 PRACTICE IN CONSECUTIVE INTERPRETING II Seçmeli 2 0 0 3
MÜTİNGELECTIVE-VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 717004082019 TRANSLATION OF CARTOON AND HUMOUR Seçmeli 2 0 0 3
2 717004112019 CONFERENCE INTERPRETING Seçmeli 2 0 0 3
3 717004442019 LOCALIZATION Seçmeli 2 0 0 3
4 717004482019 RULES OF INTERNATIONAL PROTOCOL AND POLITICS Seçmeli 2 0 0 3
5 717004722019 TRANSLATING CULTURE:MAJOR TEXTS IN AMERİCAN POLITICS AND POETICS Seçmeli 2 0 0 3
6 717008002019 SPECIAL TOPIC IN TRANSLATION IV Seçmeli 2 0 0 3
7 717008022019 GREEK VIII Seçmeli 2 0 0 3
8 717008042019 ITALIAN VIII Seçmeli 2 0 0 3
9 717008062019 TRANSLATION OF POPULAR LITERATURE Seçmeli 2 0 0 3
10 717008082019 CINEMA-NOVEL AND TRANSLATION Seçmeli 2 0 0 3
11 717008102019 SIMULTANEOUS INTERPRETING II Seçmeli 2 0 0 3
12 717008122019 FRENCH VIII Seçmeli 2 0 0 3
13 717008142019 RUSSIAN VIII Seçmeli 2 0 0 3
14 717008162019 PRACTICE IN CONSECUTIVE INTERPRETING II Seçmeli 2 0 0 3
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr