Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Edebiyat Fakültesi - Tarih - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
1976–1977 öğretim yılında Sosyal Bilimler Fakültesi adıyla öğretime başlayan fakültenin ilk bölümlerinden birisi Tarih-Coğrafya –Arkeoloji Bölümüdür. Tarih Bölümü bu yapılanmada bir disiplin olarak yer almış, 1976 yılında lisans, 1977 yılında ise lisan üstü seviyesinde öğretime başlamıştır. Bölüm başkanlığına ilk olarak, o sırada Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapmakta olan Prof. Dr. Mükerrem Usman ANABOLU atanmıştır. 5.2.1979 tarihinde yapılan bir fakülte kurulunun önerisi ve senatonun onayı ile Tarih Bölümü, Coğrafya Bölümü ve Arkeoloji Bölümü ayrı ayrı kurulmuştur. Bölüm başkanlığı görevini Prof. Dr. Süleyman ÖZKAN yürütmektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan yapan mezunlar "Tarih alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Tarih bölümü tarihçi yetiştirmek amacıyla bir eğitim programı yürütmektedir. Eğitim planlarında zorunlu olan derslere ek olarak öğrencilerin tarih biliminde uzmanlaşmak istedikleri alana göre seçebilme şansları bulunan seçmeli dersler mevcuttur. Bununla birlikte ilgili alandaki her hizmet sahasında ya da iletişimde yetişmiş personel sağlamak da hedefler arasındadır. Bunlar Kamu hizmeti, yerel, bölgesel idare, personel yönetimi, gazetecilik, uluslar arası organizasyonlar, turizm, kültürel mirasın yönetimi ve değerlendirilmesi ve arşivler, müzeler, kütüphaneler de dâhil olmak üzere bunların yan dalları olarak belirlenebilir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Pedagojik formasyon eğitimi alanlar, KPSS’den yeterli puanı almaları durumunda MEB tarafından tarih öğretmeni olarak atanmaktadırlar. Mezunlarımız özel, eğitimi destekleyici kurumlarda tarih öğreticiliği üzerine çalışabilmektedirler. Bununla birlikte, kamu hizmeti, yerel, bölgesel idare, personel yönetimi, gazetecilik, uluslar arası organizasyonlar, turizm, kültürel mirasın yönetimi ve değerlendirilmesi ve arşivler, müzeler, kütüphaneler de dâhil olmak üzere bunların yan dallarında istihdam olanağı mevcuttur.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölümümüzde bir ara sınav ve bir final sınavı olmak üzere her yarıyıl iki sınav yapılmakta, ara sınav %40, final sınavı %60 oranında başarı notuna etkide bulunmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Süleyman Özkan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 35100 Bornova İZMİR 232 3881343 suleyman.ozkan@ege.edu.tr Dr. Cihan ÖZGÜN Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 35100 Bornova İZMİR 232 3883946 cihan.ozgun@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde 7 profesör, 3 doçent, 2 Yardımcı Doçent, 2 öğretim görevlisi doktor, 1 araştırma görevlisi doktor ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüz dersliklerinde projektör bulunmaktadır. Bölümümüzün hizmete özel arşivi ve kütüphanesi vardır.

Program Çıktıları
1Güncel olaylar ve süreçlerle geçmiş arasındaki ilişkiyi kavrayabilme bilincine sahip olabilme.
2Çeşitli dönemlerde ve bağlamlardaki tarihsel bakış açılarındaki değişkenliği kavrayabilme.
3Diğer ulusal veya kültürel alt yapılardan kaynaklanan bakış açılarının farkında olma ve bunlara saygı duyma.
4İnsanlık tarihindeki değişim sürecini değerlendirebilme.
5Günümüz tarihsel tartışmalarındaki sorunları ve konuları takip edebilme.
6Objektif davranma ve muhakeme becerisi.
7Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışması yapabilme.
8Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilimsel ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
9Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme kabiliyetine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade edebilme.
10Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olabilme.
11Ulusal ve uluslar arası tarihsel ve güncel sorunları takip edebilme.
12Tarihin bir veya birden fazla dönemi hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilme.
13Tarihsel alanda kabul edilmiş terminoloji ve teknikleri kullanarak, bir kimsenin kendi dilinde sözlü olarak iletişim kurabilme becerisi.
14Kendi dilinde tarihsel metinleri veya orijinal belgeleri okuma becerisi; özet çıkarma veya transkripsiyon yapma ve uygun bir biçimde bilgileri kataloglama becerisi.
15Tarih yazımının çeşitli türlerini doğru bir şekilde kullanarak kendi dilinde yazma becerisi.
16Bibliyografik repertuarlar, arşiv envanterleri, elektronik referanslar gibi bilgi erişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisi.
17Belirli dönemlerin belgelerini çalışmak için gerekli olan spesifik araçların kullanımının bilgi ve becerisi (paleografi, epigrafya gibi).
18Bilgisayar ve internet kaynaklarını ve tarihsel veya tarihle ilgili dataları detaylandırma tekniklerini kullanma becerisi (istatistik, kartografik metotlar veya veritabanları oluşturma gibi).
19Kaynak dillerindeki metinleri anlama ve kullanabilme becerisi.
20Yerel tarih bilgisine sahip olabilme.
21Kişinin kendi ulusal tarihinin bilgisine sahip olabilme.
22Karşılaştırmalı bir perspektifle Dünya tarihi bilgisine sahip olabilme.
23Diğer beşeri bilimlerin araçlarını kullanma bilgi ve becerisi (edebi eleştiri, dillerin tarihi, sanat tarihi, arkeoloji, antropoloji, hukuk, sosyoloji, felsefe, gibi)
24Tarihsel bilgi ve tartışmaya katkı sağlamaya uygun araştırma konularını tanımlama becerisi.
25Bilgi kaynaklarını belirlemek ve bunlardan uygun bir biçimde yararlanmak becerisi (bibliyografya, dokümanlar, sözlü tanıklıklar gibi)
26Karmaşık tarihsel bilgileri tutarlı bir şekilde organize etme becerisi.
27Araştırma sonuçlarına, disiplinin kriterlerine uygun olarak bir anlatı formu verme becerisi.
28Yorumlama, notlandırma veya metinleri ve dokümanları doğru bir biçimde, disiplinin kriterlerine uygun olarak düzenleme becerisi.
29Tarihin öğreticiliğini bilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314151617181920212223242526272829
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 702001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 702001452015 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3
3 702001282001 EGE VE YUNAN TARİHİ-I(ESKİÇAĞ) Zorunlu 2 0 0 2
4 702001151997 İLKÇAĞDA ANADOLU-I Zorunlu 2 0 0 3
5 702001141997 İSLAM TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 3
6 702001372010 ORTA ASYA TÜRK TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
7 702001181997 OSMANLICA-I Zorunlu 4 0 0 3
8 702001352010 TARİH METODOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 0 2
9 702001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
10 10720201T11143 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 3
11 702001392010 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 27 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 702000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 702001442014 DOĞU AVRUPA TARİHİ (V-XV YY) Zorunlu 2 0 0 6
3 702001292001 EGE VE YUNAN TARİHİ-II(ESKİÇAĞ) Zorunlu 2 0 0 3
4 702001231997 İLKÇAĞDA ANADOLU-II Zorunlu 2 0 0 3
5 702001221997 İSLAM TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 3
6 702001261997 OSMANLICA-II Zorunlu 4 0 0 3
7 702001362010 TARİH METODLOJİSİ II Zorunlu 2 0 0 4
8 702000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 702001402010 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 22 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EDEFAKORTAKHAVUZ1 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 Seçmeli - - - 2
2 702002131997 OSMANLI TARİHİ-I(1299-1451) Zorunlu 2 0 0 3
3 702002141997 OSMANLICA TARİH MET.I(BASMA METİNLER Zorunlu 2 0 0 3
4 EDETARSÇMDERS1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 16
5 702002111997 SELÇUKLULAR-I Zorunlu 2 0 0 3
6 10720201T11254 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 12 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EDEFAKORTAKHAVUZ2 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 Seçmeli - - - 2
2 702002271997 OSMANLI TARİHİ-II(1451-1520) Zorunlu 2 0 0 4
3 702002281997 OSMANLICA TARİH MET.II(YAZMA M Zorunlu 2 0 0 4
4 EDETARSÇMDERS2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 16
5 702002251997 SELÇUKLULAR-II Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 10 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 702003162010 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ Zorunlu 2 0 0 4
2 702003122000 OSMANLI TARİHİ-III (1520-1650) Zorunlu 2 0 0 4
3 EDETARSÇMDERS3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 16
4 702003652010 TÜRK DÜNYASI TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 3
5 10720201T11367 YAKINÇAĞDA BALKANLAR I Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 10 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 702003292000 OSMANLI TARİHİ-IV (1650-1789) Zorunlu 2 0 0 4
2 EDETARSÇMDERS4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 16
3 702003662010 TÜRK DÜNYASI TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 3
4 702003582010 XX. YÜZYIL TÜRK DIŞ POLİTİKASI Zorunlu 2 0 0 4
5 10720201T11368 YAKINÇAĞDA BALKANLAR II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 10 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 702004202009 OSM.DEVL.SOS.EKO.TARİHİ-I (YAKINÇAĞ) Zorunlu 2 0 0 3
2 EDETARSÇMDERS5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 Seçmeli - - - 16
3 702004212001 TURKİYE CUM.TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 4
4 702004232001 TÜRKİYEDE ÇAĞDAŞLAŞMA HAREKETLERİ-I Zorunlu 2 0 0 3
5 702004192001 YAKIN ÇAĞDA OSMANLI DEVLETİ-I(1789-1856) Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 10 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 702004372009 OSM.DEVLETİ SOS.EKO.TARİHİ-II (YAKINÇAĞ) Zorunlu 2 0 0 3
2 EDETARSÇMDERS6 SEÇMELİ DERS GRUBU 6 Seçmeli - - - 16
3 702004382001 TURKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 4
4 702004402001 TÜRKİYEDE ÇAĞDAŞLAŞMA HAREKETLERİ-II Zorunlu 2 0 0 3
5 702004362001 YAKINÇAĞDA OSMANLI DEVLETİ-II (1856-191 Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 10 0 0 30
 
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0700001012019 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 2
2 701002532012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 0 0 2
3 702002552012 İLKÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
4 702002592019 19.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
5 703002372007 EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
6 705002772012 MİTOLOJİ VE KÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 2
7 705002812019 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 2
8 705002832019 BATI EDEBİYATI VE MEDENİYETİ Seçmeli 2 0 0 2
9 706002752012 FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
10 707002432012 TEMEL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
11 708002452007 GENEL SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
12 710002532012 DÜNYA EDEBİYAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
13 712002552014 SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
14 713002232007 MİTOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
15 714002232019 YAKINDOĞU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
16 721002512016 ÇEVİRİYE GİRİŞ I (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
17 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
18 INV401 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10720202T11247 İKTİSAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
2 10720202T11249 ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
3 10720202T11251 BATI ANADOLU BEYLİKLERİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
4 10720202T11253 SÖZLÜ TARİH Seçmeli 2 0 0 4
5 702002102007 OSM.ÖNCE TÜRK SOS.VE EKO.TAR.I Seçmeli 2 0 0 4
6 702002161997 ROMA TARİHİ-I(CUMHURİYET DÖN. Seçmeli 2 0 0 4
7 702002171997 BİZANS TARİHİ-I(IV-X.YY Seçmeli 2 0 0 4
8 702002181997 AVRUPA TARİHİ-I(XV.YY. Seçmeli 2 0 0 4
9 702002191997 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 4
10 702002201997 XIII-XV.YY.ORTADOĞU TAR.I(İLHANLILAR) Seçmeli 2 0 0 4
11 702002572015 ÇİN TARİHİ I Seçmeli 2 0 0 4
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701002542012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 0 0 2
2 702002602019 20.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
3 703002362007 KÜLTÜREL COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 2
4 705002782012 MİTOLOJİ VE EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 2
5 705007852019 EDEBİYAT VE MODERNİTE Seçmeli 2 0 0 2
6 705007872019 BATI EDEBİYATI VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 2
7 706002762012 FELSEFE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 2
8 707002482012 İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 2
9 707002562016 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2 0 0 2
10 708002422007 MODERN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 2
11 710002522012 KÜLTÜR İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 2
12 715001392019 ANADOLU PREHİSTORYASI Seçmeli 3 0 0 2
13 721002482016 ÇEVİRİYE GİRİŞ II (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
14 GIP402 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 2
15 INT404 İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10720202T11246 ORTAÇAĞ AVRUPA MEDENİYETİ Seçmeli 2 0 0 4
2 10720202T11248 SANAYİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
3 702002242007 OSM.ÖNCE TÜRK SOS.VE EK.TAR.II Seçmeli 2 0 0 4
4 702002301997 ROMA TARİHİ-II(İMP.DÖNEMİ Seçmeli 2 0 0 4
5 702002311997 BİZANS TARİHİ-II(XI.XV.YY Seçmeli 2 0 0 4
6 702002321997 AVRUPA TARİHİ-II(XVI.YY. Seçmeli 2 0 0 4
7 702002331997 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ-II Seçmeli 2 0 0 4
8 702002341997 XIII-XV.YY.ORTADOĞU TAR.II(TİM Seçmeli 2 0 0 4
9 702002352009 OSMANLI TARİH.VE TARİHÇİLERİ (YAKINÇAĞ) Seçmeli 2 0 0 4
10 702002442010 İZMİR TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
11 702002582015 ÇİN TARİHİ II Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10720202T11369 CUMHURİYET DÖNEMİ İKTİSAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
2 10720202T11373 OSM.DEVL.SOS.EKO.TAR.I Seçmeli 2 0 0 4
3 702003152010 OSMANLI TARİH BELGELERİ-I Seçmeli 2 0 0 4
4 702003172000 MEZOPOTAMYA TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 4
5 702003182000 IX-XVI.YY.YAKINDOĞU TAR.I (IX-XII.YY) Seçmeli 2 0 0 4
6 702003192000 XVI-XX.YY.ORTADOĞU TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 4
7 702003202000 AVRUPA TARİHİ-III (XVII.YY) Seçmeli 2 0 0 4
8 702003222000 AVRUPADA TÜRK GÖRÜNTÜSÜ-I Seçmeli 2 0 0 4
9 702003232000 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
10 702003272000 FARSÇA-I (DİLBİLGİSİ) Seçmeli 2 0 0 4
11 702003462001 TÜRK HUKUK TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 4
12 702003752014 OSMANLI TARİHİ ARAŞTIRMALARI I Seçmeli 2 0 0 4
13 702003772014 T:C TARİHİ ARAŞTIRMALARI I Seçmeli 2 0 0 4
14 702003792014 SELÇUKLU TARİHİ ARAŞTIRMALARI I Seçmeli 2 0 0 4
15 702003812014 YAKINDOĞU TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI I Seçmeli 2 0 0 4
16 702003832017 GEÇ ANTİKÇAĞ'DA AKDENİZ DÜNYASI I Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10720202T11372 OSM.DEVL.SOS.EKO.TAR.II Seçmeli 2 0 0 4
2 702003322010 OSMANLI TARİH BELGELERİ-II Seçmeli 2 0 0 4
3 702003342000 MEZOPOTAMYA TARİHİ-II Seçmeli 2 0 0 4
4 702003352000 IX-XVI.YY.YAKIN DOĞU TAR.II(XIII-XVI-YY) Seçmeli 2 0 0 4
5 702003362000 XVI-XX.YY.ORTADOĞU TARİHİ-II Seçmeli 2 0 0 4
6 702003372000 AVRUPA TARİHİ-IV (XVIII.YY) Seçmeli 2 0 0 4
7 702003392000 AVRUPADA TÜRK GÖRÜNTÜSÜ-II Seçmeli 2 0 0 4
8 702003442000 FARSÇA-II (DİLBİLGİSİ) Seçmeli 2 0 0 4
9 702003492001 TÜRK HUKUK TARİHİ-II Seçmeli 2 0 0 4
10 702003782014 SELÇUKLU TARİHİ ARAŞTIRMALARI II Seçmeli 2 0 0 4
11 702003802014 YAKINDOĞU TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI II Seçmeli 2 0 0 4
12 702003822017 GEÇ ANTİKÇAĞ'DA AKDENİZ DÜNYASI II Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0702004652013 BİTİRME TEZİ I Seçmeli 4 0 0 8
2 702004222010 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 4
3 702004242001 AVRUPA TARİHİ V(XIX.YÜZYIL) Seçmeli 2 0 0 4
4 702004252001 RUSYA TARİHİ-I(IX-XVI.YÜZYIL) Seçmeli 2 0 0 4
5 702004262001 ABD TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
6 702004292001 OSMANLI TİCARET TARİHİ-I (XIV-XVI.YY) Seçmeli 2 0 0 4
7 702004302001 TÜRK BASIN TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 4
8 702004332001 FARSÇA-III(ÇEVİRİ) Seçmeli 2 0 0 4
9 702004542003 OSMANLI DEVLET.MERKEZ VE TAŞRA YÖNETİMİ( Seçmeli 2 0 0 4
10 702004572010 KENTLER VE KENTLİLER I Seçmeli 2 0 0 4
11 702004672014 OSMANLI TARİH BELGELERİ-III Seçmeli 2 0 0 4
12 702004692017 İLKÇAĞ UYGARLIKLARI I Seçmeli 2 0 0 4
13 702004712017 BEYLİKLER DEVRİ TÜRKİYE TARİHİ I Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0702004642013 BİTİRME TEZİ II Seçmeli 4 0 0 8
2 702004392010 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ-II Seçmeli 2 0 0 4
3 702004412001 AVRUPA TARİHİ VI (XX.YÜZYIL) Seçmeli 2 0 0 4
4 702004422001 RUSYA TARİHİ-II(XVII-XX.YÜZYIL) Seçmeli 2 0 0 4
5 702004432001 UZAK DOĞU TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
6 702004462001 TÜRK BASIN TARİHİ-II Seçmeli 2 0 0 4
7 702004492001 FARSÇA IV(ÇEVIRI) Seçmeli 2 0 0 4
8 702004532001 OSMANLI DEVLETINDE YEREL YÖN Seçmeli 2 0 0 4
9 702004582010 TARİH FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
10 702004622010 KENTLER VE KENTLİLER II Seçmeli 2 0 0 4
11 702004642014 OSMANLI TARİH BELGELERİ-IV Seçmeli 2 0 0 4
12 702004702015 ESKİ MISIR TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
13 702004722017 İLKÇAĞ UYGARLIKLARI II Seçmeli 2 0 0 4
14 702004742017 BEYLİKLER DEVRİ TÜRKİYE TARİHİ II Seçmeli 2 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr