Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Edebiyat Fakültesi - İngiliz Dili ve Edebiyatı - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Sosyal Bilimler Fakültesi’nin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak 1976 senesinde kurulmuştur. 1982-1983 akademik yılında Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü adı altında İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı olarak hizmet vermeye devam etmiş ve 22 Şubat 1994 tarihinde tekrar İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü olmuştur. Bölüm ilk mezunlarını 1979-1980 akademik yılında vermiştir. Günümüzde Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) düzeyinde eğitim verilmektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
İngiliz Dili ve Edebiyatı programının amacı; İngiliz Filolojisinin her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş filologlar yetiştirmektir. 4 yılda toplam 8 yarıyıla uygun tasarlanan Lisans Programı, öğrencilere ileri düzeyde dil becerisi, edebi kavramlar, edebiyat tarihi, edebiyat ve eleştiri kuramları, kültür alanına dair temel bilgi ve dil, edebiyat, eleştiri ve kültür incelemeleri alanlarında mesleki yetkinlik kazandırmayı hedeflemektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları için çeşitli kamu kuruluşlarında (TRT, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı vb.), yayınevleri, magazin dergileri, edebiyat ve kültür dergileri, gazeteler, film stüdyoları ve uluslararası kuruluşlarda, Avrupa Topluluğu ile ilişkili kurum ve projelerde iş olanakları bulunmaktadır. Mezunlar, çeviri becerilerini geliştirerek tıp, mimarlık, ekonomi, arkeoloji, otomotiv, hukuk gibi kendine has terminolojisi olan alanlarda yazılı-sözlü çevirmen olarak çalışabilirler. Ayrıca turizm sektöründe çalışabilirler. Formasyon sertifikası alarak kamu ve özel kuruluşlarda öğretmenlik yapabilirler. Bölüm mezunları kariyerlerini akademik alanda (Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde) sürdürerek alandaki bilimsel çalışmalarını üniversite çatısı altında sürdürebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı Prof. Dr. Dilek Direnç E.Ü. Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Bornova/İzmir Türkiye 35100 Tel: +90-232-311 3905 Fax: +90-232-388 1102 E-posta: dilekdirenc@ege.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Züleyha Çetiner Öktem E.Ü. Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Bornova/İzmir Türkiye 35100 Tel: +90-232-311 5052 E-posta: zcoktem@gmail.com zuleyha.cetiner.oktem@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
11 öğretim elemanına sahip olan bölüm, yaklaşık 350 lisans ve 20 lisansüstü öğrencisine eleştirel bir ortamda kapsamlı bir program sunar. Lisans öğretiminde İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında, başlangıçtan günümüze bütün dönemleri kapsayan bir program izlenmektedir. Belli başlı edebiyat metinleri, dönemin özellikleri ile birlikte ve eleştiri kuramları çerçevesinde incelenir. Öğrenci seminerleri, festivaller ve spor aktiviteleri gibi sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü her iki yılda bir Mayıs ayında, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü ile birlikte Uluslararası Kültür Çalışmaları Sempozyumu’nu düzenler. Bölüm olanakları, görsel-işitsel elektronik cihazlarla donatılmış sınıfların yanı sıra, öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar laboratuarı ve öğrenci kütüphanesini içermektedir.

Program Çıktıları
1İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları
2İngilizce edebiyatlar (ABD, İrlanda, Kanada, Güney Afrika, Avustralya, vd.) hakkında genel bilgiye sahip olmaları
3Edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmaları
4Dilin sistematik yapısı, işleyişi ve dönüşümleri hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olmaları
5Edebi, eleştirel, tarihsel ve dilbilimsel yaklaşımları metin çözümlemede kullanabilmeleri
6İngilizce dışında ikinci bir yabancı dil bilgisine sahip olmaları
7İngiliz edebiyatı ve kültürüne dair bilgilerini diğer Batı kültür ve edebiyatları ile Türk kültürü ve edebiyatına karşılaştırmalı olarak uygulayabilmeleri
8Öğretmenlik formasyonu alarak İngilizce öğretmenliği yapabilmeleri
9Farklı metin türlerine yönelik çeviri stratejileri geliştirerek yetkin çeviriler yapabilmeleri
10Bağımsız düşünme sürecinde analitik stratejiler kullanabilmeleri ve edindikleri bilgileri eleştirel ve yaratıcı süreçlerde yeni fikirler ve projeler üretmede değerlendirebilmeleri
11Kültür ve edebiyatın kazandırdığı bilgi birikimini, iletişim becerilerini, eleştirel bakış açısını ve esnekliği yaşamın diğer alanlarına (öğretmenlik, rehberlik, çevirmenlik, uluslararası ilişkiler, editörlük, vd.) aktarabilmeleri
12Dil, din, toplumsal cinsiyet, kültürel ve cinsel kimlikler ve farklılıklar gibi unsurların farkında olan ve bunları sorgulayan bir dünya görüşü edinmiş olmaları
13Edindikleri bilgi ve becerileri mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle kullanabilmeleri ve inisiyatif alarak bağımsız davranma becerisi geliştirebilmeleri amaçlanmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 705001432003 ACADEMIC THINKING AND WRITING Zorunlu 4 0 0 7
2 705001492007 BRITISH AND AMERICAN CULTURE-I Zorunlu 2 0 0 2
3 10720501E11153 COMPUTER SKILLS Zorunlu 0 3 0 3
4 10720501E11155 LINGUISTICS I Zorunlu 2 0 0 2
5 705001251997 LITERARY CONCEPTS-I Zorunlu 3 0 0 3
6 10720501E11151 MYTHOLOGY Zorunlu 3 0 0 4
7 705001022006 PRINCIPLES OF ATATURK AND RECENT TURKISH HISTORY I Zorunlu 2 0 0 2
8 705001232007 SURVEY OF ENGLISH LITERATURE I Zorunlu 3 0 0 5
9 705001012006 TURKISH LANGUAGE I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 21 3 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 705001562007 BRITISH AND AMERICAN CULTURE-II Zorunlu 2 0 0 3
2 705001482004 CLASSICAL LITERATURE Zorunlu 3 0 0 4
3 10720501E11160 LINGUISTICS II Zorunlu 2 0 0 2
4 705001351997 LITERARY CONCEPTS-II Zorunlu 3 0 0 3
5 705000942006 PRINCIPLES OF ATATURK AND RECENT TURKISH HISTORY II Zorunlu 2 0 0 2
6 705001462003 RESEARCH AND WRITING PROCESS Zorunlu 4 0 0 8
7 705001402007 SURVEY OF ENGLISH LITERATURE II Zorunlu 3 0 0 4
8 705001622015 TRANSITION INTO UNIVERSITY LIFE Zorunlu 2 0 0 2
9 705000922006 TURKISH LANGUAGE II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 23 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 705002792015 COMMUNITY SERVICE ACTIVITIES Zorunlu 2 0 0 4
2 EDEFAKORTAKHAVUZ1 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 Seçmeli - - - 2
3 705002412007 INTRODUCTION TO POETRY-I Zorunlu 3 0 0 5
4 705002452002 INTRODUCTION TO RENAISSANCE LITERATURE Zorunlu 3 0 0 5
5 705002152007 INTRODUCTION TO THE NOVEL Zorunlu 3 0 0 6
6 EDEİNGSÇMDERS1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 3
7 10720501E11265 SURVEY OF AMERICAN LITERATURE I Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 18 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EDEFAKORTAKHAVUZ2 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 Seçmeli - - - 2
2 705002422007 INTRODUCTION TO POETRY-II Zorunlu 3 0 0 6
3 705002462002 INTRODUCTION TO SHAKESPEARE Zorunlu 3 0 0 6
4 705002382004 MODERN ENGLISH NOVEL Zorunlu 3 0 0 7
5 EDEİNGSÇMDERS2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 3
6 10720501E11264 SURVEY OF AMERICAN LITERATURE II Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 16 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 705003112007 18TH CENTURY LIFE AND LITERATURE Zorunlu 3 0 0 6
2 705003692009 MEDIEVAL LITERATURE AND CULTURE Zorunlu 3 0 0 6
3 EDEİNGSÇMDERS3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 8
4 705003372002 SHAKESPEARE AND CRITICAL THEORY-I Zorunlu 3 0 0 6
5 705003392003 TRANSLATION STUDIES-I Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 14 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 705003702009 CHAUCER AND HIS CONTEMPORARIES Zorunlu 3 0 0 6
2 EDEİNGSÇMDERS4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 8
3 705003382002 SHAKESPEARE AND CRITICAL THEORY-II Zorunlu 3 0 0 6
4 705003402003 TRANSLATION STUDIES-II Zorunlu 2 0 0 4
5 705003242007 VICTORIAN NOVEL Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 14 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 705004352003 ADVANCED TRANSLATION STUDIES-I Zorunlu 2 0 0 4
2 705004392002 HISTORY OF LITERARY CRITICISM Zorunlu 3 0 0 6
3 EDEİNGSÇMDERS5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 Seçmeli - - - 15
4 705004372002 SEMINARS IN DRAMA STUDIES-I Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 11 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 705004402003 ADVANCED TRANSLATION STUDIES-II Zorunlu 2 0 0 4
2 705004172004 CONTEMPORARY CRITICAL THEORY Zorunlu 3 0 0 6
3 EDEİNGSÇMDERS6 SEÇMELİ DERS GRUBU 6 Seçmeli - - - 15
4 705004422002 SEMINARS IN DRAMA STUDIES-II Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 11 0 0 30
 
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701002532012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 0 0 2
2 702002552012 İLKÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
3 703002372007 EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
4 705002772012 MİTOLOJİ VE KÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 2
5 706002752012 FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
6 707002432012 TEMEL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
7 707002452012 EVRİMSEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
8 708002452007 GENEL SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
9 710002532012 DÜNYA EDEBİYAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
10 712002552014 SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
11 713002232007 MİTOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
12 721002512016 ÇEVİRİYE GİRİŞ I (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10720502D11271 FOREIGN LANGUAGE I(ITALIAN) Seçmeli 2 0 0 3
2 10720502D11275 FOREIGN LANGUAGE I(FRENCH) Seçmeli 2 0 0 3
3 10720502E11267 BRITISH SHORT STORY I Seçmeli 2 0 0 3
4 10720502E11269 CULTURAL HISTORY I Seçmeli 2 0 0 3
5 10720502G11273 FOREIGN LANGUAGE I(GERMAN) Seçmeli 2 0 0 3
6 705002772014 ACADEMIC WRITING I Seçmeli 2 0 0 3
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701002542012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 0 0 2
2 702002562012 YENİ VE YAKINÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
3 703002362007 KÜLTÜREL COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 2
4 705002782012 MİTOLOJİ VE EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 2
5 706002762012 FELSEFE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 2
6 707002482012 İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 2
7 707002562016 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2 0 0 2
8 708002422007 MODERN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 2
9 710002522012 KÜLTÜR İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 2
10 712002542012 GENEL SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
11 713002402012 ANADOLU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
12 721002482016 ÇEVİRİYE GİRİŞ II (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10720502D11270 FOREIGN LANGUAGE II(ITALIAN) Seçmeli 2 0 0 3
2 10720502D11274 FOREIGN LANGUAGE II(FRENCH) Seçmeli 2 0 0 3
3 10720502E11266 BRITISH SHORT STORY II Seçmeli 2 0 0 3
4 10720502E11268 CULTURAL HISTORY II Seçmeli 2 0 0 3
5 10720502G11272 FOREIGN LANGUAGE II(GERMAN) Seçmeli 2 0 0 3
6 705002802014 ACADEMIC WRITING II Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10720502D11373 FOREIGN LANGUAGE III(ITALIAN) Seçmeli 3 0 0 4
2 10720502D11377 FOREIGN LANGUAGE III(FRENCH) Seçmeli 3 0 0 4
3 10720502E11371 LITERATURE AND FILM I Seçmeli 3 0 0 4
4 10720502G11375 FOREIGN LANGUAGE III(GERMAN) Seçmeli 3 0 0 4
5 705003132002 ENGLISH POETRY Seçmeli 3 0 0 4
6 705003332002 GENDER AND LITERATURE Seçmeli 3 0 0 4
7 705003352007 THE SHORT STORY-I Seçmeli 3 0 0 4
8 705003532006 AUTOBIOGRAPHY AND FICTION I Seçmeli 3 0 0 4
9 705003552006 20TH CENTURY IRISH LITERATURE I Seçmeli 3 0 0 4
10 705003792014 ACADEMIC WRITING III Seçmeli 3 0 0 4
11 705003812014 LITERATURE AND ENVIRONMENT I Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10720502D11374 FOREIGN LANGUAGE IV(ITALIAN) Seçmeli 3 0 0 4
2 10720502D11378 FOREIGN LANGUAGE IV(FRENCH) Seçmeli 3 0 0 4
3 10720502E11372 LITERATURE AND FILM II Seçmeli 3 0 0 4
4 10720502G11376 FOREIGN LANGUAGE IV(GERMAN) Seçmeli 3 0 0 4
5 705003252002 ENGLISH ROMANTICS Seçmeli 3 0 0 4
6 705003522004 CONTEMPORARY WOMEN'S LITERATURE Seçmeli 3 0 0 4
7 705003562006 AUTOBIOGRAPHY AND FICTION II Seçmeli 3 0 0 4
8 705003582006 20TH CENTURY IRISH LITERATURE II Seçmeli 3 0 0 4
9 705003642007 THE SHORT STORY-II Seçmeli 3 0 0 4
10 705003802014 ACADEMIC WRITING IV Seçmeli 3 0 0 4
11 705003822014 LITERATURE AND ENVIRONMENT II Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10720502D11455 FOREIGN LANGUAGE V(ITALIAN) Seçmeli 3 0 0 5
2 10720502D11459 FOREIGN LANGUAGE V(FRENCH) Seçmeli 3 0 0 5
3 10720502G11457 FOREIGN LANGUAGE V(GERMAN) Seçmeli 3 0 0 5
4 705004142000 COMPARATIVE LITERATURE-I Seçmeli 3 0 0 5
5 705004152000 CONTEMPORARY BRITISH FICTION I Seçmeli 3 0 0 5
6 705004162000 MODERN ENGLISH POETRY-I Seçmeli 3 0 0 5
7 705004292002 TOPICS IN MULTICULTURALISM-I Seçmeli 3 0 0 5
8 705004332002 STUDIES IN AMERICAN PROSE Seçmeli 3 0 0 5
9 705004412003 COLONIAL LITERATURE Seçmeli 3 0 0 5
10 705004472005 POSTWAR BRITISH FICTION AND FILM Seçmeli 3 0 0 5
11 705004492006 SCIENCE FICTION AND FANTASY I Seçmeli 3 0 0 5
12 705004612012 GOTHIC FICTION I Seçmeli 3 0 0 5
13 705004632014 ACADEMIC WRITING V Seçmeli 3 0 0 5
SEÇMELİ DERS GRUBU 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10720502D11454 FOREIGN LANGUAGE VI(ITALIAN) Seçmeli 3 0 0 5
2 10720502D11458 FOREIGN LANGUAGE VI(FRENCH) Seçmeli 3 0 0 5
3 10720502G11456 FOREIGN LANGUAGE VI(GERMAN) Seçmeli 3 0 0 5
4 705004212000 CONTEMPORARY AMERICAN LITERATURE Seçmeli 3 0 0 5
5 705004222000 COMPARATIVE LITERATURE-II Seçmeli 3 0 0 5
6 705004232000 CONTEMPORARY BRITISH FICTION II Seçmeli 3 0 0 5
7 705004242007 MODERN ENGLISH POETRY-II Seçmeli 3 0 0 5
8 705004322001 POSTCOLONIAL LITERATURE Seçmeli 3 0 0 5
9 705004362002 TOPICS IN MULTICULTURALISM-II Seçmeli 3 0 0 5
10 705004482005 HISTORY AND THE NOVEL Seçmeli 3 0 0 5
11 705004502006 SCIENCE FICTION AND FANTASY II Seçmeli 3 0 0 5
12 705004602012 GOTHIC FICTION II Seçmeli 3 0 0 5
13 705004622014 ACADEMIC WRITING VI Seçmeli 3 0 0 5
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr