Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu - Hemşirelik - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu, Bakanlar Kurulu kararı ile Yüksek Öğretim Kurulunun Sağlık Bakanlığı’nın imzaladıkları protokol çerçevesinde 1996 yılında kurulmuştur. Söz konusu protokol T.C. Resmi Gazete’nin 02.11.1996 tarih ve 22805 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Ödemiş Sağlık Yüksekokulu 1997–1998 Eğitim-Öğretim yılında İngilizce hazırlık sınıfıyla eğitime başlamıştır. Ödemiş Sağlık Yüksekokulundaki eğitim hazırlık sınıfından sonra 1998–1999 Eğitim-Öğretim yılında başlamıştır. Ödemiş Sağlık Yüksekokulu ilk müdürü Prof. Dr. Fethi DOĞAN iki dönem müdürlük yürütmüştür. 10 Kasım 2008 tarihinde Yüksekokul Müdürlüğüne Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN atanmıştır. Ödemiş Sağlık Yüksekokulu 1999–2000 Eğitim-Öğretim yılında bugün eğitimin sürdürüldüğü yeni binasına taşınmıştır. Yüksekokul ilk mezunlarını 2002 yılında vermiştir ve 28 hemşirelik öğrencisi mezun olmuştur. ÖSYO İzmir’in Ödemiş ilçesindedir. Ödemiş, Ege Üniversitesi kampusuna 130 km uzaklıktadır. Yüksekokulumuzda 2010–2011 öğretim yılında toplam 268 öğrenci öğrenim görmektedir. Yüksekokulumuzda Hemşirelik Bölümü ile eğitimini sürdürmektedir ve eğitim süresi 4 yıldır. Hazırlık sınıfı isteğe bağlı olup, İngilizce hazırlık eğitimi Bornova’daki Ege Üniversitesi ana kampusunda bulunan Yabancı Diller Yüksekokulunda alınmaktadır. OSYO Hemşirelik programının amacı; hemşirelik mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi ve beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş hemşireler yetiştirmektir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Hemşirelik alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Lisans mezunu hemşire yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilerin kendi tercihlerine göre seçebilecekleri seçmeli dersler bulunmaktadır. Böylece Ödemiş Sağlık Yüksekokulu hem bireysel hem grup çalışmasıyla hemşirelik ve sağlıkla ilgili sorunları tanımlayarak çözüm üretebilecek mezunlar yetiştirmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda Sağlık Bakanlığı tarafından hemşire olarak atanmaktadır. Ayrıca özel hastane, poliklinik, sağlık merkezlerinde hemşire olarak görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Tüm zorunlu ve seçmeli derslerde sınavlar yapılmaktadır. Ara sınavların tarihi ve programı yarıyıl başladığı ilk ay içinde bölüm tarafından ilan edilir. Her yarıyılda uygulamalı derslerde iki ara sınav ve bir uygulama sınavı yapılır. Diğer derslerde ise iki ara sınav yapılır. Ara sınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavları tarihi ve yeri yine bölüm tarafından ilan edilir. Sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavı hakkı verilebilir. Her ders için değerlendirme kriterleri, yazılı sınavlar, raporlar, ödevler, seminer sunumları ve laboratuardaki performansa göre farklı olabilmektedir ve uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun %40’ı ile final sınavının %60’ı alınarak hesaplanır. Değerlendirme yapılabilmesi için final notunun 60 ve üzerinde olması gerekir. Ortalama alınarak bulunan notun 60 ve üzerinde olması halinde öğrenci o dersten başarılı sayılır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Müdür Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN Tel :+90-232-5443450 E-mail: ayfer.karadakovan@ege.edu.tr ECTS/DS Koordinatörü Öğretim Görevlisi Aysun ÇELEBİOĞLU Tel :+90 232 544 34 50 E-mail: aysun.celebioglu@ege.edu.tr ECTS/DS Yardımcı Koordinatörü Öğretim Görevlisi Eda DOLGUN Tel :+90 232 544 34 50 E-mail: eda.dolgun@ege.edu.tr Adres: Ege Üniversitesi, Ödemiş Sağlık Yüksekokulu, Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:1 35710 Ödemiş, İzmir, TÜRKİYE Tel : +90 232 544 34 50 Fax : +90 232 544 34 50 E-Mail: odesyo@rektorluk.edu.tr
Bölüm Olanakları
Yüksekokulumuz akademik kadrosu: 3 Profesör, 12 Doçent, 8 Yardımcı Doçent, 9 Öğretim Görevlisi, 2 Okutman ve 3 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır. Sağlık Yüksekokulumuz 5 katlı modern yapısıyla 4 sınıf, 1 toplantı salonu, 1 kütüphane, 1 hemşirelik demonstrasyon laboratuarı, 1 bilgisayar laboratuarı, 1 DVD odasına ile 1 kantine sahiptir. Öğrenciler uygulamalarını 265 yataklı ve modernize edilmiş yapıdaki Ödemiş Devlet Hastanesinde, Sağlık Grup Başkanlığı’na bağlı Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimliği Merkezlerinde, Halk Sağlığı Laboratuarı ve Ana-Çocuk Sağlığı Merkezlerinde ve Ödemiş Belediyesine bağlı Huzurevinde, ayrıca Hemşirelikte Eğitim ve Öğretim Dersi stajını Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarında yapmaktadırlar. Bunun dışında öğrenciler her sene yaz aylarında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi başta olmak üzere çeşitli eğitim hastanelerinde bir aylık yaz uygulaması yapmaktadırlar.

Program Çıktıları
1Toplumun sağlık ve refahı için; sağlık ve hemşirelik alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme.
2Sağlığa ve hastalığa ilişkin kazandığı bilgi ve beceriler doğrultusunda elde ettiği verileri bütüncül bakış açısıyla yorumlayabilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme.
3Hemşirelik uygulamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilme.
4Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme,
5Hasta bakımında bağımsız işlevlerini yerine getirebilme, inisiyatif kullanabilme ve yaratıcılık becerisi geliştirebilme,
6Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim teknoloji ve çağdaş mesleki konulardaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme,
7Hemşirelik bakımında görev ve etik sorumluluk bilinci ile standartlar doğrultusunda uygulayabilme.
8Mesleğin yasal görev, yetki ve sorumluluklarını kavrayabilme.
9Mesleki ve toplumsal ilişkilerinde etkili ve doğru iletişim becerilerine sahip olabilme.
10Hemşirelik bilim ve sanatını araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalarla destekleyebilme
11Ulusal sağlık politikalarının belirlenmesinde düşünce ve çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşabilme.
12Bir yabancı dili (en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde) kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7501001161999 ANATOMİ Zorunlu 2 0 1 4
2 7501001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 7501001142005 BİLGİSAYAR Zorunlu 2 0 2 3
4 7501001112000 BİYOKİMYA Zorunlu 2 0 0 2
5 17520102T11129 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 2
6 7501001171998 HİSTOLOJİ Zorunlu 1 0 1 2
7 7501001071997 MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 0 1 3
8 7501001132000 PARAZİTOLOJİ Zorunlu 1 0 1 2
9 SÇMDERS1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 2
10 7501001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
11 7501001222011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
12 7501001232010 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 22 0 6 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7501000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 7501001081998 FİZYOLOJİ Zorunlu 4 0 2 5
3 7501001212010 HEMŞİRELİĞE GİRİŞ VE DEONTOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
4 17520102T11126 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR Zorunlu 6 8 2 13
5 17520102T11129 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 2
6 7501000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
7 7501001242010 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 20 8 4 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7501002172013 BESLENME Zorunlu 2 0 0 2
2 7501002042013 EPİDEMİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
3 7501002352013 FARMAKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
4 7501002232013 HEMŞİRELİKTE KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER Zorunlu 2 0 0 2
5 7501002032013 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 6 16 0 16
6 SÇMDERS2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 2
7 7501002332013 TIBBİ TERMİNOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 18 16 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7501002202013 BİLİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 2
2 7501002072001 BULAŞICI HAST.HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
3 7501002062013 CERRAHİ HAST.HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 6 16 0 16
4 7501002162013 PATOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
5 7501002142010 PSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
6 7501002052000 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
7 SÇMDERS3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 2
8 7501002182013 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 16 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7501003032014 BİOİSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 3
2 7501003152014 FİZİKSEL TANILAMA Zorunlu 2 0 0 4
3 7501003072014 İLK YARDIM VE ACİL BAKIM Zorunlu 2 0 0 4
4 7501003022014 KADIN SAĞ.HAST.VE DOĞUM HEMŞİR Zorunlu 6 10 6 16
5 SÇMDERS5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5.YY Seçmeli - - - 3
Toplam 14 10 6 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7501003062014 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 9
2 7501003052014 ÇOCUK SAĞ.VE HAST.HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 6 10 6 16
3 7501003142014 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK Zorunlu 1 0 0 3
4 SÇMDERS6 SEÇMELİ DERS GRUBU 6.YY Seçmeli - - - 2
Toplam 11 10 6 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7501004022015 HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ÖĞRETİM Zorunlu 2 6 0 10
2 7501004012015 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 6 16 0 16
3 SÇMDERS7 SEÇMELİ DERS GRUBU 7.YY Seçmeli - - - 4
Toplam 8 22 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7501004042015 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 6 16 0 16
2 7501004052015 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM Zorunlu 2 6 0 10
3 SÇMDERS8 SEÇMELİ DERS GRUBU 8.YY Seçmeli - - - 4
Toplam 8 22 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr