Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İletişim Fakültesi - Reklamcılık - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Reklamcılık Bölümü, Nisan 2008 yılında kurulmuş ve 2009-2010 öğretim yılından itibaren lisans programına öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Program ile uluslararası standartlara uygun, nitelikli üretim yapacak bilgi ve donanıma sahip elemanların yetiştirilmesi ve reklam sektörünün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır. Reklamcılık Bölümü lisans programı dört yıllık bir eğitim süresine sahiptir. Program kapsamında teorik ve uygulamaya yönelik çalışmalarla öğrencilerin hem kuramsal altyapısı oluşturulmakta hem de yaratıcı ve uygulanabilir projeleri üretebilecek donanıma sahip olmaları sağlanmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara “Reklamcılık Lisans” diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1. Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak 2. Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı’ndan yeterli puanı almış olmak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yükseköğretim Kurumları’nda önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmamıştır. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
Program Profili
Reklamcılık lisans programı; reklamcılık sektörünün her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş iletişim uzmanları yetiştirmektedir. Program kapsamında, kuramsal bilgilerin –pazarlama, işletme, yönetim, hukuk, davranış bilimleri vb.- yanı sıra reklamcılık konusunda özgün çalışmaların, yaratıcı projelerin ve uygulanabilir kampanyaların planlanması, hazırlanması –yaratıcı düşünce, reklam yazarlığı, medya planlama, reklam kampanya uygulamaları, reklam fotoğrafçılığı vb.- gibi mesleğe hazırlayan bilgilerin verildiği ders ve uygulamalar yer almaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Reklamcılık Bölümü lisans programı öğrencileri, iletişim alanında gerekli olan tüm teknik ve kuramsal bilgiler, reklam ve tanıtım çalışmalarında kullanılabilecek temel bilgiler, uygulamaya dönük çalışmalar ile donatılarak sektöre hazırlanacaktır. Bu anlamda ihtiyaç duyulan çok yönlü, yetişmiş, etkili ve bilgili reklamcılık bölümü mezunları olarak sektörün gereksinimlerine cevap verebilecek çeşitli pozisyonlarda görev alabilecek duruma gelebileceklerdir. Bu doğrultuda program mezunları gerek KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile kamu kuruluşlarında kendi alanlarında açılan pozisyonlara, gerekse özel sektörde iletişim çalışmalarını yürüten şirketlerin ilgili pozisyonlarına insan kaynağı ihtiyaçlarını karşılamak için başvuru yapabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılacak bilim sınavından yeterli puanı alması koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı Prof.Dr. Müge ELDEN Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü Kampüs Bornova/İzmir Tel: +90 232 311 1634 Faks: +90 232 311 8826 AKTS/DS Koordinatörü Doç.Dr. Sinem YEYGEL ÇAKIR Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü Kampüs Bornova/İzmir Tel: +90 232 311 1561 Faks: +90 232 311 8826
Bölüm Olanakları
Reklamcılık Bölümü kapsamında 3 profesör, 1 doçent, 4 yardımcı doçent kadrosunda görev yapan öğretim elemanları bulunmaktadır. Bölümde çalışmak üzere 4 adet araştırma görevlisi görevlendirilmiştir.

Program Çıktıları
1İletişim, kitle iletişimi, pazarlama ve reklam bilgilerini reklamcılık problemlerini çözmede kullanabilme yeteneğinin geliştirilmesi,
2Reklam kampanyaları ile ilgili planlama, tanımlama, modelleme ve çözme becerisi,
3Stratejik bir hedef doğrultusunda bir süreci tasarlayabilme ve çözümleyebilme
4Reklamcılığın dönemsel süreçlerine ilişkin bilgi sahibi olma ve yorumlama,
5Yaratıcı düşünce yöntem ve tekniklerini uygulayabilme,
6İletişim ve reklam alanına yönelik yasal düzenlemeleri yorumlayabilme,
7Kendini ifade edebilme ve bir projeyi sunabilme yeteneğinin geliştirilmesi,
8Görsel tasarım alanındaki çağdaş teknikleri ve yazılımları kavrayabilme ve kullanabilme
9Veri derleme, uygulama, çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisi,
10Temel davranış bilimlerini alanına uygulayabilme ve problem çözebilme yeteneği,
11Bilgi iletişim teknolojilerini reklam ve pazarlama kapsamında stratejik anlamda kullanabilme,
12Reklam sektöründe yönetsel becerileri edinebilme ve kullanabilme,
13Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme,
14Reklamcılık alanındaki ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları,konuları takip edebilme,
15Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme,
16İletişim alanındaki kuramsal yaklaşımları kavrayabilmek ve yorumlayabilme becerisi
17Çeşitli reklam mecraları için reklam materyallerini tasarlayabilme ve uygulayabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11111111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 805001022009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 805001092009 BİLGİSAYARA GİRİŞ Zorunlu 1 4 0 3
3 805001032009 EKONOMİYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
4 805001232010 FOREIGN LANGUAGE-I Zorunlu 4 0 0 4
5 805001072010 İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
6 805001052009 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 2
7 805001332014 PAZARLAMA Zorunlu 3 0 0 3
8 İLEREKDERS1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 8
9 805001012009 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 21 4 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 805000942009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 805001262010 FOREIGN LANGUAGE-II Zorunlu 4 0 0 4
3 805001322014 PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
4 İLEREKDERS2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 6
5 805001062009 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
6 805001082009 SOSYAL PSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
7 805001042009 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Zorunlu 2 0 0 3
8 805000922009 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 805001142011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 0 1 0 1
10 805001122009 YARATICI DÜŞÜNCE YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 23 1 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 805002292018 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI Zorunlu 2 0 0 4
2 805002072009 REKLAMCILIK Zorunlu 3 0 0 12
3 İLEREKDERS3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 8
4 805002052009 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
5 805002012009 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 12 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 805002002009 MEDYA OKUR YAZARLIĞI Zorunlu 2 0 0 3
2 805002062009 REKLAM KAMPANYALARI VE PLANLAMA Zorunlu 3 0 0 7
3 805002022009 REKLAMDA GÖRSEL ALGILAMA Zorunlu 3 0 0 8
4 İLEREKDERS4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 8
5 805002042009 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 14 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 805003052009 MEDYA PLANLAMA VE SATIN ALMA Zorunlu 3 0 0 5
2 805003032009 REKLAM YAZARLIĞI Zorunlu 3 0 0 5
3 805003012009 REKLAMDA GÖRSEL TASARIM Zorunlu 3 0 0 5
4 İLEREKDERS5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 Seçmeli - - - 12
5 10820508T11315 STAJ Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 12 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 805003002009 REKLAM AJANSLARINDA İŞLETMECİLİK VE YÖNETİM Zorunlu 3 0 0 5
2 805003042009 REKLAM ARAŞTIRMALARI VE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ Zorunlu 3 0 0 5
3 805003022009 REKLAM USTALARI Zorunlu 3 0 0 5
4 İLEREKDERS6 SEÇMELİ DERS GRUBU 6 Seçmeli - - - 12
5 10820508T11315 STAJ Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 12 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 805004012009 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 0 6
2 805004032009 MARKA YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 6
3 805004052009 SANAL ORTAMDA BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ Zorunlu 3 0 0 6
4 İLEREKDERS7 SEÇMELİ DERS GRUBU 7 Seçmeli - - - 12
Toplam 12 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 805004022009 PORTFOLYO TASARIM VE UYGULAMA Zorunlu 3 0 0 6
2 805004002009 REKLAM ÜRETİM SÜRECİ Zorunlu 3 0 0 6
3 805004042009 REKLAM VE ETİK Zorunlu 3 0 0 6
4 İLEREKDERS8 SEÇMELİ DERS GRUBU 8 Seçmeli - - - 12
Toplam 12 0 0 30
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 805001172009 KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 4
2 805001212009 TELEVİZYONDA YAPIM VE UYGULAMALARA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
3 805001252012 SANAT VE ESTETİK Seçmeli 3 0 0 4
4 805001292014 GÖRSEL KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 805001202009 SOSYOLOJİ KURAMLARI Seçmeli 3 0 0 3
2 805001222009 POPÜLER KÜLTÜR Seçmeli 3 0 0 3
3 805001242009 SPİKERLİK VE SUNUCULUK TEKNİK EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 3
4 805001282012 YAZI ATÖLYESİ Seçmeli 3 0 0 3
5 805001342016 RADYO REKLAMCILIĞI VE YAPIMI Seçmeli 3 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 805002112009 TEMEL HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 4
2 805002132009 KİŞİLERARASI İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 4
3 805002172009 MEDYA VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 4
4 805002192012 REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI Seçmeli 3 0 0 4
5 805002252016 RADYODA ANONS VE SÖYLEŞİ TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
6 805002272018 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
7 805002292019 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 805002082010 KİTLE İLETİŞİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
2 805002102009 REKLAM TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
3 805002122009 REKLAM SEMİNERLERİ Seçmeli 3 0 0 4
4 805002182009 İLETİŞİM HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
5 805002202014 YARATICI DRAMA Seçmeli 3 0 0 4
6 805002202017 SUNUM VE TOPLANTI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 805003072009 REKLAMDA YARATICILIK VE YARATICI STRATEJİLER Seçmeli 3 0 0 6
2 805003132009 REKLAMCILIK VE SANAT AKIMLARI ETKİLEŞİMİ Seçmeli 3 0 0 6
3 805003332012 REKLAMCILIK VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
4 805003352012 BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM TASARIMI I Seçmeli 3 0 0 6
5 805003392017 KURUMSAL PAZARLAMA Seçmeli 3 0 0 6
SEÇMELİ DERS GRUBU 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 805003082009 REKLAMDA HEDEF KİTLE Seçmeli 3 0 0 6
2 805003262012 BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM TASARIMI II Seçmeli 3 0 0 6
3 805003282012 YARATICI YÖNETMENLİK Seçmeli 3 0 0 6
4 805003302014 STRATEJİK PLANLAMA Seçmeli 3 0 0 6
5 805003342014 KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
SEÇMELİ DERS GRUBU 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 805004112009 PAZARLAMA İLETİŞİMİ KAMPANYA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
2 805004132009 REKLAM ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
3 805004232012 REKLAM VE İKNA Seçmeli 3 0 0 6
4 805004292014 KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR Seçmeli 3 0 0 6
5 805004312014 REKLAMDA MEVZUAT VE DENETİM Seçmeli 3 0 0 6
6 805004332017 ÇAĞDAŞ FİLM ÜRETİM SÜRECİ Seçmeli 3 0 0 6
SEÇMELİ DERS GRUBU 8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 805004062009 ULUSLARARASI REKLAMCILIK Seçmeli 3 0 0 6
2 805004082009 SOSYAL VE SİYASAL REKLAM KAMPANYALARI Seçmeli 3 0 0 6
3 805004102009 REKLAMCILIKTA ÖRNEK UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 6
4 805004122009 HALKLA İLİŞKİLERDE PROJE ANALİZ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
5 805004202014 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARINDA ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 6
6 805004242014 TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE SİNEMA Seçmeli 3 0 0 6
7 805004262017 SOSYAL MEDYA Seçmeli 3 0 0 6
8 805004282017 REKLAM FİLMİ TASARIM VE YAPIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr