Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarla Bitkileri - Tarla Bitkileri - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ziraat mühendisliği problemlerine uygulayabilme
2Tarla Bitkileri Anabilim Dalının çalışma alanlarına giren konularda ortaya çıkan problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi
3Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci tasarlayabilme, deneme yapma ve çözümleyebilme, sonuçları yorumlama becerisi
4Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik çözümlerinin özellikle tarım ve çevre sorunlarına katkılarını değerlendirebilme
5Tarla bitkileri alanında kalite, verimlilik ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla ulusal ve uluslar arası ölçekte bilgi üreterek bilime katkıda bulunma becerisi
6Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
7Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanma
8Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme
9Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
10Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102095052005 Araştırma ve Deneme Metodları II Zorunlu 3 0 0 0
2 9102095012017 Genel Ürün Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 0
3 TAB2014-SG-YL-G TAB2014-SG-YL-G Seçmeli - - - 23
4 TAB-SG-YL-G Tarla Bitkileri Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Güz Seçmeli - - - 30
Toplam 6 0 0 53
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENYLSEM Seminer Zorunlu 1 0 0 6
2 YLSEM590 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
3 TAB-SG-YL-B Tarla Bitkileri Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Bahar Seçmeli - - - 24
4 TAB-SG-YL-B Tarla Bitkileri Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Bahar Seçmeli - - - 24
Toplam 1 0 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102095412016 Bilimsel Araştırma ve Yayında Etik Zorunlu 3 0 0 6
2 9102095412016 Bilimsel Araştırma ve Yayında Etik Zorunlu 3 0 0 6
3 YLTEZ593 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 0
4 YLTEZ593 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 0
5 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
6 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 6 0 0 20
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
3 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
4 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 60
 
TAB2014-SG-YL-G
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102095072015 İleri Bitki Islahı Seçmeli 2 2 0 8
2 9102095092005 Yeşil Alan ve Erozyon Kontrol Buğdaygilleri Seçmeli 2 2 0 7
3 9102095112002 Lif Üretimi, Fizyolojisi ve Ekspertizi Seçmeli 3 1 0 8
4 9102095131998 Ürün Kalitesi ve Tayini Seçmeli 2 4 0 8
5 9102095171998 İlaç Bitkileri Seçmeli 2 3 0 8
6 9102095191998 Populasyon Genetiği Seçmeli 3 0 0 7
7 9102095251998 Uygulamalı Çayır-Mera Ölçme ve İnceleme Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 8
8 9102095271998 Diğer Familyalardan Yem Bitkileri Seçmeli 3 1 0 7
9 9102095312002 Bitki Hücre Kültürleri Seçmeli 2 2 0 8
10 9102095332005 Bitki Islahında Stabilite Analizleri Seçmeli 2 0 0 7
11 9102095352000 Sürdürülebilir Tarım Seçmeli 2 0 0 8
12 9102095372014 Ekstra Kromosomal Kalıtım Seçmeli 2 0 0 8
Tarla Bitkileri Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Güz
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102095032002 Tarla Bitkileri Ekolojisi Seçmeli 2 0 0 8
2 9102095072015 İleri Bitki Islahı Seçmeli 2 2 0 8
3 9102095112002 Lif Üretimi, Fizyolojisi ve Ekspertizi Seçmeli 3 1 0 8
4 9102095171998 İlaç Bitkileri Seçmeli 2 3 0 8
5 9102095191998 Populasyon Genetiği Seçmeli 3 0 0 7
6 9102095251998 Uygulamalı Çayır-Mera Ölçme ve İnceleme Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 8
7 9102095271998 Diğer Familyalardan Yem Bitkileri Seçmeli 3 1 0 7
8 9102095312002 Bitki Hücre Kültürleri Seçmeli 2 2 0 8
9 9102095332005 Bitki Islahında Stabilite Analizleri Seçmeli 2 0 0 7
10 9102095352000 Sürdürülebilir Tarım Seçmeli 2 0 0 8
Tarla Bitkileri Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Bahar
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102095022003 Biyolojik Tarım Seçmeli 2 1 0 8
2 9102095042001 Simbiyotik Azot Tesbiti Seçmeli 2 0 0 8
3 9102095062013 Tarla Yem Bitkileri Yetiştirme Tekniği Seçmeli 2 2 0 8
4 9102095082010 Bitki Islahının Genetik İlkeleri Seçmeli 3 0 0 8
5 9102095101998 Boya Bitkileri Seçmeli 2 1 0 8
6 9102095121998 Aromatik Bitkiler Seçmeli 2 3 0 8
7 9102095141998 Tarla Münavebe Sistemleri Seçmeli 2 1 0 8
8 9102095161998 Selüloz Endüstrisi Bitkileri Seçmeli 2 2 0 8
9 9102095181998 Döllenme Biyolojisi Seçmeli 2 0 0 8
10 9102095241998 Çok Yıllık Yembitkileri Seçmeli 3 1 0 8
11 9102095262007 Yem Bitkileri Ayırım Anahtarı Seçmeli 2 2 0 8
12 9102095302002 Tarla Bitkilerinin Biyokimyası Seçmeli 2 2 0 8
13 9102095342006 Uygulamalı Sitogenetik Seçmeli 2 0 0 8
Tarla Bitkileri Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Bahar
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102095022003 Biyolojik Tarım Seçmeli 2 1 0 8
2 9102095042001 Simbiyotik Azot Tesbiti Seçmeli 2 0 0 8
3 9102095062013 Tarla Yem Bitkileri Yetiştirme Tekniği Seçmeli 2 2 0 8
4 9102095101998 Boya Bitkileri Seçmeli 2 1 0 8
5 9102095121998 Aromatik Bitkiler Seçmeli 2 3 0 8
6 9102095141998 Tarla Münavebe Sistemleri Seçmeli 2 1 0 8
7 9102095181998 Döllenme Biyolojisi Seçmeli 2 0 0 8
8 9102095222007 Yabancı Bitkiler ve Kontrolu Seçmeli 2 2 0 8
9 9102095302002 Tarla Bitkilerinin Biyokimyası Seçmeli 2 2 0 8
10 9102095342006 Uygulamalı Sitogenetik Seçmeli 2 0 0 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr