Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Protetik Diş Tedavisi - Estetik Diş Hekimliği - Tezsiz Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Analitik düşünebilme, problem çözme, hasta yakınları ve meslekdaşları ile iletişim kurabilme, sunum yapabilme ve ekip çalışması yapabilme yeteneklerine sahip olmak
2Protetik tedaviye yol açan durumların nedenlerine, sağaltımına ve uzun süreli korunumuna yönelik güncel bilgilere sahip olmak
3Protetik diş tedavisinde kullanılan tüm klinik ve laboratuar uygulama yöntemlerinde kullanılan alet ve cihazlar konusunda bilgi sahibi olmak.
4Hastanın medikal ve dental durumuna yönelik eksiksiz anamnez alabilme ve bunları kayıt sistemlerine aktarabilme becerisine sahip olmak
5Anamnez, klinik ve radyografik muayene bulgularını hastanın sosyal durumunu dikkate alarak yorumlayabilmek, kesin tanı koymak, tedavi planlamasında gereksinimleri saptamak ve hastanın gereksinimlerini dikkate alarak tedaviyi yapabilmek
6Diğer branşlardaki hekimler ile konsültasyon yapabilme konusunda yeterli olmak
7Dişhekimliğine ait güncel bilgileri ve gelişmeleri izleyebilme ve yerinde kullanabilme yeteneğine sahip olmak.
8Bilimsel toplantılara ve kongrelere katılmak ve konularla ilgili düşüncelerini anlatabilme ve savunabilme becerisine sahip olmak.
9Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.
10Dişhekimliği kliniğine yönelik olarak normal ve patolojik durumlar arasındaki farkları tanımlayabilme ve bu durumların kökenlerine yönelik bilgiye sahip olmak
11Protetik rehabilitasyonda estetik parametreleri tanımak ve doğru uygulamak

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302115012013 Dental Materyaller ve Teknolojileri Zorunlu 4 2 0 8
2 930211SEÇ.TEZSİZYL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 22
Toplam 4 2 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT302 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 9302115022013 Dental Beyazlatma Zorunlu 2 2 0 8
3 930211SEÇ.TEZSİZYL2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 19
Toplam 4 2 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBE.DP Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 15
2 930211SEÇ.TEZSİZYL3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 7
3 9302115032013 Tedavi Planlaması-Çoklu Disipliner Yaklaşımlar Zorunlu 4 2 0 8
Toplam 4 2 0 30
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302115052013 Dental Fotoğrafçılık Seçmeli 2 2 0 4
2 9302115062013 Dijital Diş Hekimliği Seçmeli 4 2 0 6
3 9302115072013 Okluzyon Seçmeli 2 2 0 8
4 9302115082013 Alternatif Restoratif Materyaller(nanokompozitler, hibrid kompozitler) Seçmeli 4 2 0 4
5 9302115092013 Arşivleme ve Belgeleme Seçmeli 2 1 0 4
6 9302115102013 Seramik Restorasyonlarda Karakterizasyon Seçmeli 4 2 0 6
7 9302115112013 Kompleks Olgularda Multidisipliner Yaklaşımlar Seçmeli 4 2 0 8
8 9302115122013 Teknisyen-Diş Hekimi İşbirliği Seçmeli 2 2 0 4
9 9302115132013 Geçici Protez Yapımı Seçmeli 2 2 0 2
10 9302115142013 Oral İmplantoloji ile Estetik Seçmeli 4 2 0 7
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302115052013 Dental Fotoğrafçılık Seçmeli 2 2 0 4
2 9302115062013 Dijital Diş Hekimliği Seçmeli 4 2 0 6
3 9302115072013 Okluzyon Seçmeli 2 2 0 8
4 9302115082013 Alternatif Restoratif Materyaller(nanokompozitler, hibrid kompozitler) Seçmeli 4 2 0 4
5 9302115092013 Arşivleme ve Belgeleme Seçmeli 2 1 0 4
6 9302115102013 Seramik Restorasyonlarda Karakterizasyon Seçmeli 4 2 0 6
7 9302115112013 Kompleks Olgularda Multidisipliner Yaklaşımlar Seçmeli 4 2 0 8
8 9302115122013 Teknisyen-Diş Hekimi İşbirliği Seçmeli 2 2 0 4
9 9302115132013 Geçici Protez Yapımı Seçmeli 2 2 0 2
10 9302115142013 Oral İmplantoloji ile Estetik Seçmeli 4 2 0 7
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302115052013 Dental Fotoğrafçılık Seçmeli 2 2 0 4
2 9302115062013 Dijital Diş Hekimliği Seçmeli 4 2 0 6
3 9302115072013 Okluzyon Seçmeli 2 2 0 8
4 9302115082013 Alternatif Restoratif Materyaller(nanokompozitler, hibrid kompozitler) Seçmeli 4 2 0 4
5 9302115092013 Arşivleme ve Belgeleme Seçmeli 2 1 0 4
6 9302115102013 Seramik Restorasyonlarda Karakterizasyon Seçmeli 4 2 0 6
7 9302115112013 Kompleks Olgularda Multidisipliner Yaklaşımlar Seçmeli 4 2 0 8
8 9302115122013 Teknisyen-Diş Hekimi İşbirliği Seçmeli 2 2 0 4
9 9302115132013 Geçici Protez Yapımı Seçmeli 2 2 0 2
10 9302115142013 Oral İmplantoloji ile Estetik Seçmeli 4 2 0 7
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr