Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Halk Sağlığı - İş Sağlığı ve İş Güvenliği - Tezli Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili veri ve istatistikleri analiz edebilmek, yorumlayabilmek ve raporlayabilmek
2İş sağlığında bütüncül yaklaşımı tanımlayabilmek ve geliştirebilmek
3Sağlığın korunması ve geliştirilmesi amacıyla sağlık eğitimi planlayıp yürütebilmek
4Sağlık hizmetleri ve iş sağlığı hizmetlerinin tarihsel süreç içinde değerlendirebilmek ve günümüze yansımalarını çözümleyebilmek
5Ülkemizde işçi sağlığı hizmetleri, sosyal güvenlik örgütlenmesi ve sosyal politikaları açıklayabilmek ve yorumlayabilmek
6İşçi sağlığı hizmetlerini bütüncül sağlık hizmeti anlayışıyla planlayabilmek
7İşçi sağlığında riskler ve risk gruplarını dikkate alarak sağlık hizmetlerini değerlendirebilmek ve yürütebilmek
8Bilimsel yöntemi kullanarak bilimsel araştırma planlayabilmek
9İşyerinde çalışana, çevreye ve çalışma ortamına yönelik koruyucu hizmetleri uygulayabilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930123SEÇ.YL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 24
2 9301235092014 Temel Epidemiyoloji Zorunlu 2 2 0 6
Toplam 2 2 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301235022014 İş Güvenliği ve İş Kazaları Zorunlu 2 2 0 6
2 9301235042014 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Örgütlenmesi Zorunlu 2 0 0 6
3 9301235032014 İş Sağlığında Riskler ve İşkollarına Özel Sorunlar Zorunlu 2 0 0 6
4 930123SEÇ.YL2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 6
5 SBEYLSEM500 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 6 2 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ501 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD501 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ502 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD502 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr