Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Kronik Hastalıklar - Diyabet Destek - Tezli Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Lisans yeterliklerine dayalı olarak, diyabet yönetimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
2 Diyabet yönetimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme
3Diyabet yönetimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri davranışa dönüştürebilme
4Diyabet yönetimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme
5Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
6Diyabet yönetimi alanındaki uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
7Diyabet yönetimi alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda liderlik yapma
8Diyabet yönetimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme,öğrenmeyi yönlendirebilme
9Diyabet yönetimi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
10Diyabet yönetimi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri paylaşabilme
11Diyabet yönetimi alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
12Diyabet yönetimi alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini,disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308035012012 Diyabete Giriş Zorunlu 1 0 0 8
2 9308035012013 Diyabete Giriş Zorunlu 2 0 0 8
3 9308035032012 Diyabette Tedavi ve İzlem I Zorunlu 2 0 0 8
4 9308035052012 Psikopatoloji I (Çocuk ve Adölesan) Zorunlu 1 0 0 4
5 9308035052012 Psikopatoloji I (Çocuk ve Adölesan) Zorunlu 1 0 0 4
6 9308035042012 Psikopatoloji II (Erişkin) Zorunlu 1 0 0 4
7 9308034012012 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 YL Seçmeli - - - 10
8 930803SEÇ.YL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 14
Toplam 8 0 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308035032012 Diyabette Tedavi ve İzlem I Zorunlu 2 0 0 8
2 9308035042012 Psikopatoloji II (Erişkin) Zorunlu 1 0 0 4
3 9308035292016 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Zorunlu 1 0 0 2
4 9308035152016 Sağlık Bilimlerinde Etik Zorunlu 2 0 0 4
5 9308034022012 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 YL Seçmeli - - - 20
6 930803SEÇ.YL2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 10
7 YLSEM590 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
8 SBEYLSEM500 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 6 0 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLTEZ501 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
3 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
4 SBEYLUAD501 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLTEZ502 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
3 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
4 SBEYLUAD502 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 60
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1 YL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308035022014 DM Öz Bakım Eğitimi Seçmeli 1 0 0 2
2 9308035072015 Diyabet Bakımında Uygulamalar I Seçmeli 0 4 0 8
3 9308035092012 Diyabet Teknoloji ve Bilişim Seçmeli 1 2 0 6
4 9308035102012 DM Hastada Aile İşlevselliği ve Aileye Yaklaşım Seçmeli 1 0 0 2
5 9308035112012 Dm Hastada Bilişsel Davranışçı Tedavi Yaklaşımları ve Davranış Değiştirme Teknik Seçmeli 1 0 0 2
6 9308035122012 Diyabet Tıbbi Beslenme Seçmeli 2 0 0 4
7 9308035132012 Diyabette Fiziksel Aktivite Seçmeli 2 0 0 4
8 9308035142012 Bilim Felsefesi Seçmeli 2 0 0 4
9 9308035152012 Sağlık Bilimlerinde Etik Seçmeli 1 1 1 4
10 9308035162012 Makrovasküler Komplikasyonlar Seçmeli 1 0 0 2
11 9308035172012 Diyabetik Ayak Seçmeli 1 0 0 2
12 9308035182012 Akut Komplikasyonlar Seçmeli 1 0 0 2
13 9308035192012 Diyabet ve Gebelik Seçmeli 1 0 0 2
14 9308035202012 Çocuk ve Adölesanda Diyabet Seçmeli 1 0 0 2
15 9308035212012 Tamamlayıcı Tıp ve Fitoterapi Seçmeli 1 0 0 2
16 9308035222012 Sağlıkta Yaşam Kalitesi Seçmeli 1 0 0 2
17 9308035232012 Program ve İş Yönetimi-Sağlık Ekonomisi,Yöneticilik, Maliyet Etkinlik Seçmeli 1 0 0 2
18 9308035242012 Sağlık Eğitimi ve Eğitim Becerileri Seçmeli 1 0 0 2
19 9308035252014 Spor ve Diyabet Seçmeli 1 0 0 2
20 9308035262012 Geriatri ve Diyabet Seçmeli 1 0 0 2
21 9308035272012 GDO'lu Ürünler Seçmeli 1 0 0 0
22 9308035282012 Tıbbi Beslenme Tedavisinde ve Besin Sanayinde Tatlandırıcılar Seçmeli 1 0 0 2
23 9308035292012 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Seçmeli 3 0 0 6
24 9308035302012 Diyabette Korunma,Erken Tanı ve Tedavi Seçmeli 1 0 0 2
25 9308035312012 Diyabet Kampları Seçmeli 1 0 0 2
26 9308035322012 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik Seçmeli 3 0 0 6
27 9308035332012 Özel Durumlar YB, Diyaliz Seçmeli 1 0 0 2
28 9308035342012 Glisemik İndeks-Glisemik Yük Seçmeli 1 0 0 2
29 9308035352012 Mikrovasküler Komplikasyonlar Seçmeli 1 0 0 2
30 9308035362014 Diyabet Bakımında Uygulamalar II Seçmeli 0 4 0 8
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308035022014 DM Öz Bakım Eğitimi Seçmeli 1 0 0 2
2 9308035062015 Diyabette Evde Bakım ve Palyatif Bakım Seçmeli 2 0 0 6
3 9308035072015 Diyabet Bakımında Uygulamalar I Seçmeli 0 4 0 8
4 9308035092013 Diyabet Teknoloji ve Bilişim Seçmeli 2 0 0 6
5 9308035102012 DM Hastada Aile İşlevselliği ve Aileye Yaklaşım Seçmeli 1 0 0 2
6 9308035112012 Dm Hastada Bilişsel Davranışçı Tedavi Yaklaşımları ve Davranış Değiştirme Teknik Seçmeli 1 0 0 2
7 9308035122012 Diyabet Tıbbi Beslenme Seçmeli 2 0 0 4
8 9308035132012 Diyabette Fiziksel Aktivite Seçmeli 2 0 0 4
9 9308035142012 Bilim Felsefesi Seçmeli 2 0 0 4
10 9308035162012 Makrovasküler Komplikasyonlar Seçmeli 1 0 0 2
11 9308035172012 Diyabetik Ayak Seçmeli 1 0 0 2
12 9308035182012 Akut Komplikasyonlar Seçmeli 1 0 0 2
13 9308035192012 Diyabet ve Gebelik Seçmeli 1 0 0 2
14 9308035202012 Çocuk ve Adölesanda Diyabet Seçmeli 1 0 0 2
15 9308035212012 Tamamlayıcı Tıp ve Fitoterapi Seçmeli 1 0 0 2
16 9308035222012 Sağlıkta Yaşam Kalitesi Seçmeli 1 0 0 2
17 9308035232012 Program ve İş Yönetimi-Sağlık Ekonomisi,Yöneticilik, Maliyet Etkinlik Seçmeli 1 0 0 2
18 9308035242012 Sağlık Eğitimi ve Eğitim Becerileri Seçmeli 1 0 0 2
19 9308035252014 Spor ve Diyabet Seçmeli 1 0 0 2
20 9308035262012 Geriatri ve Diyabet Seçmeli 1 0 0 2
21 9308035282012 Tıbbi Beslenme Tedavisinde ve Besin Sanayinde Tatlandırıcılar Seçmeli 1 0 0 2
22 9308035302012 Diyabette Korunma,Erken Tanı ve Tedavi Seçmeli 1 0 0 2
23 9308035312012 Diyabet Kampları Seçmeli 1 0 0 2
24 9308035322012 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik Seçmeli 3 0 0 6
25 9308035332013 Diyabetes Mellituslu Diyaliz Hastasına Yaklaşım Seçmeli 1 0 0 2
26 9308035342013 Sağlık Eğitimi Seçmeli 2 0 0 3
27 9308035352012 Mikrovasküler Komplikasyonlar Seçmeli 1 0 0 2
28 9308035362014 Diyabet Bakımında Uygulamalar II Seçmeli 0 4 0 8
SEÇMELİ DERS GRUBU 2 YL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308035022014 DM Öz Bakım Eğitimi Seçmeli 1 0 0 2
2 9308035072015 Diyabet Bakımında Uygulamalar I Seçmeli 0 4 0 8
3 9308035092012 Diyabet Teknoloji ve Bilişim Seçmeli 1 2 0 6
4 9308035102012 DM Hastada Aile İşlevselliği ve Aileye Yaklaşım Seçmeli 1 0 0 2
5 9308035112012 Dm Hastada Bilişsel Davranışçı Tedavi Yaklaşımları ve Davranış Değiştirme Teknik Seçmeli 1 0 0 2
6 9308035122012 Diyabet Tıbbi Beslenme Seçmeli 2 0 0 4
7 9308035132012 Diyabette Fiziksel Aktivite Seçmeli 2 0 0 4
8 9308035142012 Bilim Felsefesi Seçmeli 2 0 0 4
9 9308035152012 Sağlık Bilimlerinde Etik Seçmeli 1 1 1 4
10 9308035162012 Makrovasküler Komplikasyonlar Seçmeli 1 0 0 2
11 9308035172012 Diyabetik Ayak Seçmeli 1 0 0 2
12 9308035182012 Akut Komplikasyonlar Seçmeli 1 0 0 2
13 9308035192012 Diyabet ve Gebelik Seçmeli 1 0 0 2
14 9308035202012 Çocuk ve Adölesanda Diyabet Seçmeli 1 0 0 2
15 9308035212012 Tamamlayıcı Tıp ve Fitoterapi Seçmeli 1 0 0 2
16 9308035222012 Sağlıkta Yaşam Kalitesi Seçmeli 1 0 0 2
17 9308035232012 Program ve İş Yönetimi-Sağlık Ekonomisi,Yöneticilik, Maliyet Etkinlik Seçmeli 1 0 0 2
18 9308035242012 Sağlık Eğitimi ve Eğitim Becerileri Seçmeli 1 0 0 2
19 9308035252014 Spor ve Diyabet Seçmeli 1 0 0 2
20 9308035262012 Geriatri ve Diyabet Seçmeli 1 0 0 2
21 9308035272012 GDO'lu Ürünler Seçmeli 1 0 0 0
22 9308035282012 Tıbbi Beslenme Tedavisinde ve Besin Sanayinde Tatlandırıcılar Seçmeli 1 0 0 2
23 9308035292012 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Seçmeli 3 0 0 6
24 9308035302012 Diyabette Korunma,Erken Tanı ve Tedavi Seçmeli 1 0 0 2
25 9308035312012 Diyabet Kampları Seçmeli 1 0 0 2
26 9308035322012 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik Seçmeli 3 0 0 6
27 9308035332012 Özel Durumlar YB, Diyaliz Seçmeli 1 0 0 2
28 9308035342012 Glisemik İndeks-Glisemik Yük Seçmeli 1 0 0 2
29 9308035352012 Mikrovasküler Komplikasyonlar Seçmeli 1 0 0 2
30 9308035362014 Diyabet Bakımında Uygulamalar II Seçmeli 0 4 0 8
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308035022014 DM Öz Bakım Eğitimi Seçmeli 1 0 0 2
2 9308035062015 Diyabette Evde Bakım ve Palyatif Bakım Seçmeli 2 0 0 6
3 9308035072015 Diyabet Bakımında Uygulamalar I Seçmeli 0 4 0 8
4 9308035092013 Diyabet Teknoloji ve Bilişim Seçmeli 2 0 0 6
5 9308035102012 DM Hastada Aile İşlevselliği ve Aileye Yaklaşım Seçmeli 1 0 0 2
6 9308035112012 Dm Hastada Bilişsel Davranışçı Tedavi Yaklaşımları ve Davranış Değiştirme Teknik Seçmeli 1 0 0 2
7 9308035122012 Diyabet Tıbbi Beslenme Seçmeli 2 0 0 4
8 9308035132012 Diyabette Fiziksel Aktivite Seçmeli 2 0 0 4
9 9308035142012 Bilim Felsefesi Seçmeli 2 0 0 4
10 9308035162012 Makrovasküler Komplikasyonlar Seçmeli 1 0 0 2
11 9308035172012 Diyabetik Ayak Seçmeli 1 0 0 0
12 9308035182012 Akut Komplikasyonlar Seçmeli 1 0 0 0
13 9308035192012 Diyabet ve Gebelik Seçmeli 1 0 0 0
14 9308035202012 Çocuk ve Adölesanda Diyabet Seçmeli 1 0 0 0
15 9308035212012 Tamamlayıcı Tıp ve Fitoterapi Seçmeli 1 0 0 0
16 9308035222012 Sağlıkta Yaşam Kalitesi Seçmeli 1 0 0 0
17 9308035232012 Program ve İş Yönetimi-Sağlık Ekonomisi,Yöneticilik, Maliyet Etkinlik Seçmeli 1 0 0 0
18 9308035242012 Sağlık Eğitimi ve Eğitim Becerileri Seçmeli 1 0 0 0
19 9308035252014 Spor ve Diyabet Seçmeli 1 0 0 2
20 9308035262012 Geriatri ve Diyabet Seçmeli 1 0 0 2
21 9308035282012 Tıbbi Beslenme Tedavisinde ve Besin Sanayinde Tatlandırıcılar Seçmeli 1 0 0 2
22 9308035302012 Diyabette Korunma,Erken Tanı ve Tedavi Seçmeli 1 0 0 2
23 9308035312012 Diyabet Kampları Seçmeli 1 0 0 2
24 9308035322012 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik Seçmeli 3 0 0 6
25 9308035332013 Diyabetes Mellituslu Diyaliz Hastasına Yaklaşım Seçmeli 1 0 0 2
26 9308035342013 Sağlık Eğitimi Seçmeli 2 0 0 3
27 9308035352012 Mikrovasküler Komplikasyonlar Seçmeli 1 0 0 2
28 9308035362014 Diyabet Bakımında Uygulamalar II Seçmeli 0 4 0 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr