Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - İletişim Araştırmaları - Lisans Derecesi ile Doktora ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları


Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203065192016 Akademik Yazım Teknikleri ve Raporlama Zorunlu 3 0 0 3
2 9203095232016 Araştırma Teknikleri ve Etik(E) Zorunlu 2 0 0 3
3 iletişim_araşt_2016 iletişim_araşt_2016_sdg1 Seçmeli - - - 18
4 9203065032015 Nicel İletişim Araştırmaları Zorunlu 3 0 0 3
5 9203065212016 Nitel İletişim Araştırmaları Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 10 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203065302015 Araştırma Projesi Zorunlu 3 0 0 3
2 9203075242016 Araştırma Verilerinin Bilgisayar Ortamında Analizi Zorunlu 2 0 0 3
3 HİT.İLE.ARŞ.DR.SDG2 Halkla İlişkiler İletişim Araştırmaları DR SDG2 Seçmeli - - - 12
4 9203075222016 Örnekleme Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 3
5 9203075262016 Toplumsal Eğilim Analizleri Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 9 0 0 24
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203066132016 İleri Araştırma Teknikleri ve Etik(E) Zorunlu 3 0 0 5
2 iltişim_arş_doktora iltişim_arş_doktora_16_sdg1 Seçmeli - - - 15
3 9203066172016 Nicel Veri Toplama ve Bilgisayar Uygulamalı Analizi Zorunlu 3 0 0 5
4 9203066152016 Uygulamalı Saha Araştırmaları - 1 Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 9 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 iltişim_arş_dok.bahr iltişim_arş_dok.bahr_sdg2 Seçmeli - - - 15
2 9203066042015 Nitel Veri Toplama ve Analiz Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3
3 9203066122016 Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Zorunlu 3 0 0 3
4 DRSEM690 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
5 9203066142016 Uygulamalı Saha Araştırmaları - II Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 9 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
2 SOSDRYET790 Yeterlilik Dersi Zorunlu 0 0 0 25
Toplam 0 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBB0685 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
2 EBB0683 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
3 SOSDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 15
4 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 6 2 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr