İsim ve Adres
Akademik Takvim
Yönetim
Genel Bilgi
Derece Programlarının Listesi
Öğrenci Kabulü
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Kayıt İşlemleri
Ege Üniversitesinde ECTS Kredilerinin    Belirlenmesi
Akademik Danışmanlık
 
Ege Üniversitesi'nde ECTS Kredilerinin Belirlenmesi

Ege Üniversitesinde derslerin ECTS Kredileri “işyükü” göz önünde tutularak belirlenmiştir. Yarıyıl bazında 30 ECTS, yıl bazında 60 ECTS'lik iş yüküne göre düzenlenen programlarda krediler teorik ders saatleri, laboratuvar çalışması, proje hazırlanması, pratik çalışma, klinik çalışması, staj, seminer, problem saati, bireysel çalışma, sınav ve diğer değerlendirme aktiviteleri düşünülerek verilmiştir.

ECTS kredilerinin belirlenmesinde önce üniversite ve fakülte düzeyinde ortak olan derslerin kredileri belirlenmiştir, bu amaçla fakültelerin ECTS koordinatörlerinden oluşan bir kurul çalışmalar yapmıştır.

Daha sonra, bölümlerin bireysel derslerinin ECTS kredileri, bölüm akademik üyelerinden oluşan kurulun çalışmaları ile belirlenmiştir. İş yüklerinin sınanması ile ilgili olarak öğrenci anket çalışmaları henüz başlatılmıştır.
 
Ege Üniversitesi, Bornova - İzmir / TÜRKİYE • Tel: +90 232 311 10 10 • e-posta: intrec@mail.ege.edu.tr