İsim ve Adres
Akademik Takvim
Yönetim
Genel Bilgi
Derece Programlarının Listesi
Öğrenci Kabulü
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Kayıt İşlemleri
Ege Üniversitesinde ECTS Kredilerinin    Belirlenmesi
Akademik Danışmanlık
 
Öğrenci Kabülü

Türk Öğrenciler

Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. Bu konuda öğrenciler için hazırlanan bilgiler, kitapçık halinde Ege Üniversitesi öğrencilerine kayıt sırasında verilmektedir.

Ege Üniversitesinde kayıt kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, yönetmelik ve yönergelere ilişkin bilgiye, http://oidb.ege.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Orta öğretimden yüksek öğretime geçişte iki aşamalı bir sınav sistemi uygulanmaktadır. Sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr  internet adresinden ulaşılabilir. Sınav sisteminin birinci aşaması “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”  (YGS) olarak adlandırılan ortak ve tek bir sınavdır. “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”, orta öğretimi başarı ile tamamlayan ve yüksek öğrenim görmek isteyen kişilerin tabi tutulacağı, yüksek öğretime geçiş için yeterliliği ölçen bir sınavdır. YGS’de en az bir puan türünde 140 ve üzeri puanı olmayan adayların; YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme (Sınavsız Geçiş hakkı olanlar hariç) ve ikinci aşamadaki Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girme hakları bulunmamaktadır.  YGS’de 140.000-179.999 arası puan alan adaylar, sadece meslek yüksekokulu ön lisans programlarlı ile açıköğretim programlarını tercih hakkı kazanır.  YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, ikinci aşama sınavlarına (LYS) girme hakkı kazanır.  YGS’de 180 ve üzeri puan alan adaylar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açıköğretim programlarını, hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih hakkı kazanır.  Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan eğitim programları dışındaki yükseköğretim programlarına başvurabilmek için YGS puanının 140 ve üzeri olması gerekir. Sınav sisteminin ikinci aşaması “Lisansa Yerleştirme Sınavları” (LYS) olarak adlandırılmaktadır. Bu sınavlar, adayların ders düzeyindeki bilgi ve yeteneklerini ölçen ve açık öğretim dışındaki örgün lisans programlarına yerleştirmede esas alınacak başarı puanını belirleyen sınavlardır. LYS’de uygulanan her test ayrı ayrı değerlendirmeye alınır ve her test için bir standart puan hesaplanır. Bu standart puanlar ve ağırlıklar kullanılarak adayların Ağırlıklı LYS puanları (ALYS) hesaplanır. ALYS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100 en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek LYS puanları oluşturur. LYS’de 180 ve üzeri puan alanlar, LYS puan türleri ile öğrenci alın lisans programlarını tercih edebilir.

Ege Üniversitesinde Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu ile Devlet Türk Musikisi Konservatuarına ön kayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

Bir yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES‘den başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination(GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

Doktora programlarına başvurmak isteyen adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve Eğitim fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.Yurtdışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomalarının denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir. Lisans diploması ile doktora programına başvuran adayların ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 70 standart puan veya GRE veya  GMAT sınavından 70 ALES puanına  eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisanslarını tamamlamış olan adayların ALES‘den   başvurduğu  programın puan türünde en az 55 standart puan veya GRE veya GMAT sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

Doktoraya başvuran adayların ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen  sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrencilerin ise ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden en az 55 ÜDS puanı veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen  bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olması gerekir.

Lisansüstü programlara başvurulara ilişkin detaylı bilgi için:

http://oidb.ege.edu.tr/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=20&ItemId=63

Ege Üniversitesinde yabancı dil hazırlık eğitimi; Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından, fakülte ve dört yıllık yüksekokul öğrencilerine verilmektedir. Fakülte ve yüksekokul bölümleri gereksinimleri doğrultusunda, İngilizce veya Almanca dillerinde bir yıl süre ile verilen yabancı dil eğitiminde, öğrencilerin bilgi düzeyini belirlemek amacıyla, her yıl eylül ayı içerisinde Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı düzenlenmektedir. Yabancı dil yeterlilik sınavına giren ve 100 üzerinden 70 puan alan öğrenciler başarılı kabul edilmektedir. Bazı uluslararası kurumların yaptığı sınavlardan yeterli puan alan öğrenciler, yabancı dil eğitiminden muaf sayılmaktadır.

Eşdeğerliliği Kabul Edilen Sınavlar

TOEFL 69 (İnternet)
IELTS 6.00
Cambridge FCE B düzeyi

Almancadan muaf olmak isteyenlerin belgeleri, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ayrıca değerlendirilmektedir. Yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrenciler, yerleştirme sınavına alınarak yabancı dil bilgi düzeylerine uygun bir sınıfta, haftada 24-26 saat programlanan hazırlık eğitimine tabi tutulurlar. Hazırlık sınıfı öğrencileri, yıl boyunca toplam derslerinin %80’ine devam etmek zorundadırlar. Bu devamlılığı sağlayamayanlar, final sınavına giremeyecekleri gibi yaz okullarına da katılamazlar.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren kendi imkanlarıyla Türkiye’de ön lisans ve lisans eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde yeni bir uygulamaya başlanmıştır. Yabancı uyruklu öğrenci sınavı kaldırılmış ve üniversitelere Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla yurt dışından öğrenci kabulünde diğer ülkelerin ulusal ve uluslararası sınavları ile kabul hakkı verilmiş böylece geniş bir hareket alanı bırakılmıştır.

Ege Üniversitesi’ne yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları, ilgili akademik birimlerin görüşü alınarak, başvuru tarihleri ile birlikte her yıl  Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web sayfasında (http://www.oidb.ege.edu.tr) ilan edilir.

Ege Üniversitesine, her yıl, yurt dışından kabul edilecek öğrenciler için, EGEYÖS (Ege Üniversitesine yurtdışından kabul edilecek öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı) yapılarak, öğrencilerin üniversiteye yerleştirilmeleri bu sınavın sonucuna göre yapılır.

Lise son sınıfta bulunan veya mezun olan yabancı uyruklu adayların başvuruları, ve TC veya K.K.T.C. uyruklu olup, lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların başvuruları kabul edilir. Bu sınavın yapılış şekli ve içeriği, önceki dönemlerde yapılan YÖS sınavlarına uygun olacak şekilde  Ege Üniversitesi tarafından belirlenir. Yerleştirme, EGEYÖS / veya EGEYÖS  ve özel yetenek sınavı sonucuna göre belirlenerek ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde en yüksek puandan başlayarak sıralanan liste üzerinden yapılır.

Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen lisans ve yüksek lisans adayları, eğitimleri esnasında aldıkları dersler ve başarı notları, varsa diğer kişisel bilgileri dilekçe ekinde,ilgili enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Bu adaylardan denklik belgesi aranmaz. Denklik belgesi dışında diğer koşulları uygun bulunarak kaydedilme durumunda olanların lisans ya da yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı, daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında, YÖK’den olumlu görüş alınması koşuluyla programa kabul edilirler. 

Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçe’dir. Adayların Türkçe dil seviyeleri tespiti için Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü veya TÖMER tarafından düzenlenen Türkçe kurslarını yada sınavlarını başardıklarını belgeleyenler Türkçe dil koşulundan muaf tutulur. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından 100 tam not üzerinden en az 70 not almaları gerekir. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından muaf tutulur. Doktora adaylarının anadilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden yapılan ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı dilde öğretim yapan anabilim dallarına başvuruda bulunan yabancı uyruklu adayların öğretim göreceği dil anadilinden farklı dil ise; Türkçe sınavına ek olarak ilgili programın yabancı dil sınavına başvurmak zorundadır. Yabancı uyruklu adaylar, ALES’e veya Senatonun belirleyeceği uluslararası düzeyde ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT gibi bir sınava girmek zorundadırlar.  

Burslu olan veya ikili anlaşmalar ve değişim programları çerçevesinde Türkiye’de lisansüstü eğitim yapmak üzere aday gösterilen öğrencilerin başvuru evrakları, YÖK tarafından incelenir. Adayların, lisansüstü programa yerleştirilmeleri YÖK’ün onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Değişim Öğrencileri

Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkilerle Üniversiteye gelen değişim öğrencilerinin başvuru ve kayıt işlemleri; ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

• Üniversite Hakkında
• Öğrenciler İçin Genel Bilgi
• Derece Programları Hakkında Bilgi

 
Ege Üniversitesi, Bornova - İzmir / TÜRKİYE • Tel: +90 232 311 10 10 • e-posta: intrec@mail.ege.edu.tr