Yaşam Standardı
Barınma
Beslenme
Sağlık
Engelli Öğrenciler
Sigorta
Burs Olanakları
Öğrenci İşleri
Çalışma Olanakları
Uluslararası Programlar
Değişim Öğrencileri için Bilgi
Dil Kursları
Staj İmkanları
Sosyal, Kültürel ve Sportif Aktiviteler
Öğrenci Toplulukları
 
Çalışma Olanakları

Kütüphane

Türkiye’deki en büyük üniversite kütüphanelerinden biri olan Ege Üniversitesi Merkez Kütüphane binası 3 katlıdır ve 10.000m² kullanım alanına sahiptir. 1.500 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede 198 kişisel çalışma karesi ve binanın değişik yerlerinde toplam 600 Internet bağlantı noktası vardır.

Kütüphane bünyesinde, genel koleksiyon, danışma kaynakları, süreli yayınlar, öğretim materyalleri, tezler, sanat koleksiyonu, Atatürk kitaplığı, İzmir koleksiyonu, Özel koleksiyon, görsel - işitsel koleksiyonlar bölümleri bulunmaktadır.

Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi; 181,630 basılı eser, 103,417 elektronik kitap ve yıllık 376 basılı ve 22,943 elektronik derginin yanında yaklaşık 38 adet veri tabanı ve 600 internet erişim noktası ve kablosuz erişimi ile aynı anda 1.800 kişiye hizmet verebilmektedir. Ege Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri, kütüphanenin elektronik bilgi kaynaklarına evlerinden de erişim sağlayabilmekte ve literatür tarayabilmektedirler.

Ayrıca, kütüphane içerisinde saatlik ücret karşılığı hizmet veren bir bilgisayar salonu ve multimedya servisi (kişisel sinema izleme ünitesi) bulunmaktadır. Bilgisayar salonu, akademik yıl içerisinde hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Bilgisayar ve Araştırma Olanakları

Modern toplumlardaki üniversiteler bilgiye ulaşmada yol gösteren, olanak sağlayan kurumlardır. Ege Üniversitesi, dünya üniversiteleri ile yarışabilmek amacı ile en yeni bilgi ve teknolojilerini kullanmakta, modern toplumların üniversiteleri ve araştırma kurumları ile işbirlikleri oluşturmakta, çağdaş olanakları, tüm öğretim üyelerinin, yardımcılarının, öğrencilerin ve toplumun hizmetine sunmaktadır. 

Bu amaç doğrultusunda Ege Üniversitesi, tıp ve sağlık bilimleri, fen ve mühendislik bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında hem ülkemiz sorunlarını çözmeye yönelik hem de evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmayı hedefleyen çok sayıda araştırma gerçekleştirilmektedir.

Çağdaş eğitimin, teori ve uygulamanın birleşmesiyle oluştuğunun bilincinde olan Ege Üniversitesi, öğrencilerine uygulamalı öğrenme olanakları sunmaktadır. 92 genel amaçlı bilgisayar laboratuvarı, fakülteve yüksekokullarda 378 bilimsel araştırma laboratuvarı ve 158 öğrenci laboratuvarı, 24 saat kesintisiz internete ulaşabilmeyi sağlayan teknolojik alt yapısı ile binlerce bilgisayarı, klinikleri, deneme istasyonları, atölyeleri, fabrika ve çiftliklerinde gerçekleştirilen uygulama ve stajlarla, öğrencilerin deneyim kazanmalarını sağlamaktadır.

Bilgiye en hızlı şekilde ulaşmanın ve bu bilgiyi paylaşmanın öneminin farkında olan Ege Üniversitesi’ nde network ağ altyapısı; Gigabit Ethernet teknolojisi ile kurulmuştur. Her bölüm ve fakülte, Gigabit bağlantılarla omurgaya star topolojisi ile bağlı olup, bu sistem 365 gün, 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. 300 Mbps bant genişliğine sahip ULAKNET bağlantısı ile Ege Üniversitesi; Türkiye’nin en yüksek kapasiteli bant genişliğine sahip üniversitelerden biridir. Fakülte ve yüksekokullarda binlerce bilgisayar, 92 genel amaçlı bilgisayar laboratuvarı, ayrıca öğrencilere 24 saat kesintisiz hizmet veren, internet bağlantılı 40 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Sun Solaris, Linux vb. gibi 50 adet sunucu üzerinden web, web-mail, e-mail, FTP, DNS, DHCP internet hizmetlerinin yanı sıra, Multimedia uygulamaları hizmet olarak verilmektedir

Ege Üniversitesi, sanayi-üniversite işbirliğine büyük önem vermekte ve öğretim elemanlarının üretime uygun fikirlerinin yatırımcılar tarafından uygulamaya sokulmasını teşvik ederek ulusal ekonomiye katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, sanayi ile ilişkileri koordine etmek için çalışmalar yapmaktadır. Merkez tarafından ayrıca, proje hizmetleri, eğitim hizmetleri, fikri mülkiyet hakları bilgi ve yönlendirme desteği, yönetsel destekler ve laboratuvar/analiz destekleri sunulmaktadır.

Ar-Ge Proje Pazarları; özgün teknolojilere sahip olabilmek için Ar-Ge ortaklıkları arayışındaki sanayicileri, yeni yatırım alanları arayan girişimcileri ile üniversiteleri ve araştırma kurumlarını bir araya getirerek tanışmalarını, somut düşünce ve önerilerini tanıtmalarını ve işbirliği için görüşmelerini sağlayan etkinliklerdir.

Üniversite-sanayi işbirliği ve teknoloji transferinin en önemli unsurlarının başında teknoloji lisanslama bilgisi ile patent ve marka gibi sınai ve mülki haklar konusundaki bilgi ve deneyim gelmektedir. 1999 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmekte olan TPE-Ege Üniversite Bilgi ve Dokümantasyon Birimi, kuruluşundan bu yana sanayicilere  patent, marka ve  emdüstriyel tasarım olmak üzere  KOBİ'lere bilgi ve doküman desteği sağlamıştır.

Avrupa Birliği Çerçeve Programları

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 2002 yılında Türkiye’nin AB 6. Çerçeve Programı’na katılımını kararlaştırılması ile Üniversitemiz, tüm Ege Bölgesi’ne hizmet veren AB Programları Koordinasyon Ofisi’ni kurmuştur. Ofis, 2003 yılından itibaren de EUREKA (Uluslararası AR-GE Destek Programı) ve diğer AB hibe programları, 2006 yılından itibaren de 7. Çerçeve Programı, CIP (Competitiveness and Innovation Framework Program), konularında hizmet vermeye başlamıştır. Ofis, gerek kendi bölgesinden gerekse Türkiye’nin değişik bölgelerinden araştırmacıların teknoloji üretimi başta olmak üzere farklı projelere dahil olmalarına ve ortak bulmalarına yardımcı olmaktadır.

Ege Üniversitesi bünyesinde 27 adet Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmaktadır.

1) Aile Planlama ve Kısırlık (İnfertilite) Araştırma ve Uygulama Merkezi
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
3) Avrupa Dilleri ve Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
4) Beyin Araştırmaları ve Uygulama Merkezi
5) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi
6) Bilim Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
7) Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi
8) Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
9) Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi
10) Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi
11) Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Araştırma ve Uygulama Merkezi
12) Gözlemevi Araştırma ve Uygulama Merkezi
13) HIV/AIDS Araştırma ve Uygulama Merkezi
14) İlaç Araştırma Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi
15) İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi
16) Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
17) Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi
18) Kaynak Teknolojisi Eğitim ve Muayene Araştırma ve Uygulama Merkezi
19) Organ Nakli Araştırma ve Uygulama Merkezi
20) Palyatif Bakım Araştırma ve Uygulama Merkezi
21) Tabiat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
22) Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi
23) Tohum Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi
24) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
25) Stratejik Araştırmalar Merkezi (ESAM)
26) Sürekli Eğitim Merkezi
27) Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi

 
Ege Üniversitesi, Bornova - İzmir / TÜRKİYE • Tel: +90 232 311 10 10 • e-posta: intrec@mail.ege.edu.tr