Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Önlisans
 
Ege Meslek Yüksekokulu(İ.Ö) - Lastik ve Plastik Teknolojisi - Önlisans

Program Tanımları
Kuruluş
Lastik ve Plastik Teknolojisi Programı; Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2002-2003 eğitim öğretim yılında ikinci öğretim olarak Plastik Teknolojisi adı ile açılmıştır. Daha sonra örgün öğretime geçilmiştir. Örgün ve ikinci öğretimde eğitim verilmekte olan programızın ismi, YÖK tarafından 2009 - 2010 eğitim öğretim yılında Lastik ve Plastik Teknolojisi olarak değiştirilmiştir.
Kazanılan Derece
Program mezunları Lastik ve Plastik Teknikeri unvanı almaktadır
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lastik ve Plastik Teknolojisi Programına; Üniversite sınavı ile düz lise, anadolu lisesi ve süper lise mezunları yerleştirilmektedir. Yüksek Öğrenim Kanunu’na göre Lastik ve Plastik Teknolojisi Programı’na sınavsız geçiş yapacak öğrencilerin orta öğrenim alanları: Plastik, Lastik ve Kimya
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Lastik ve Platik Teknolojisi Programı örgün ve ikinci öğretimde eğitim vermektedir. Programda sayısal dersler ağırlıklıdır. Programın eğitim planına göre öğrenciler ortaöğretimde aldıkları temel dersleri pekiştirmekte ve üst bilgilerini almaktadırlar. Amaç öğrenciye mesleğinin teoriğini öğretirken, uygulama ile teorik bilgileri karşılaştırmasını sağlamak ve el becerisi ile ekip çalışmalarını güçlendirmektir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lastik ve Plastik Teknolojisi Programı'na kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ortaöğretim programını bitirmeleri gerekmektedir. Meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin sınavsız geçiş yapabilmek için Yüksek Öğrenim Kurumu'nun belirlediği ortaöğretim program mezunu olmaları gerekmektedir. Bunun dışında kalan öğrencileri ancak üniversite seçme sınavı ile programa yerleşebilmektedir. Programa yerleşebilmek için geçerli alan "Sayısal" olarak belirlenmiştir.
Program Profili
Lastik ve Plastik Teknolojisi Programı'nda öğrenim gören öğrenciler, teori ve uygulama derslerini Ege Meslek Yüksekokulu derslik ve atölyelrinde almaktadır. Öğrenci profilinin % 70'i meslek lisesi % 30 'u ise düz lise çıkışlı öğrenciler oluşturmaktadır. Programın toplam öğrenci kontenjanı (örgün öğretime 40 + ikinci öğretime 40) 80 öğrencidir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunlarının istihdam alanları; plastik hammadde ve plastik parça üretimi yapan ve pazarlayan işletmelerdir. Mezunlar kamu ve özel sektörde istihdam edilebildikleri gibi, kendi iş yerlerinide kurabilirler. Mezun olan öğrenciler plastik malzemelerin kullanıldığı farklı sektörlerde (hammadde üretimi, inşaat, otomotiv, gıda, makina, beyaz eşya v.b...) [Esen Plastik, Petkim, Vestel, Arçelik, Ford.. ] üretim ve kalite kontrol elemanı olarak iş bulabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Program mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Üretim Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Kimya Bölümlerine geçiş yapabilir. Mezunlar DGS ile geçiş yaptıkları Üretim Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Kimya bölümlerinde bölümde okurken aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ne de kayıt yaptırabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda ölçme ve değerlendirme sisteminde ; her ders için bir ara sınav ve dönem sonu sınavı olarak bir final ve bir bütünleme sınavı bulunmaktadır. Sınavlar yazılı yapılmaktadır. Bazı derslerde dersin öğretim elemanı ders gereksinimine göre iki ara sınav veya ara sınava ek olarak birkaç tane kısa sınav da yapabilmektedir. Bazı derslerde ise, ara sınava ek olarak ders kapsamında proje verilmektedir. Uygulaması olan derslerde, öğrenciler dönem boyunca devam ettikleri uygulamalardan dönem sonunda sınava alınmaktadır. Uygulama sınavından "Başarılı" olan öğrenciler dönem sonu sınavlarına girmeye hak kazanırken, uygulama sınavından "Başarısız" olan öğrenciler dönem sonu sınavlarına giremezler ve uygulamadan başarısız oldukları için, dersten "Devamsız" kabul edilerek gelecek yıl dersi ve uygulamasını tekrar etmek zorunda kalırlar. Derslerin başarı notu hesaplamasında yıl içi not ortalamasının % 40'ı, yıl sonu notunun ise % 60'ı alınmaktadır. Öğrencilerin bir üst sınıfdan ders alabilmeleri için 1. yıl AGNO ortalamasının 1.80' den büyük olması ve mezun olabilmesi için bütün derslerden başarılı olmalı ve AGNO ortalaması en az 2.00 olması gerekmektedir. Bütün derslerde devam mecburiyeti vardır, dönem içinde bir derse %30 oranında katılmayan öğrenci devamsızlıktan kalır.
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmek için, öğrenciler aldıkları bütün derslere devam ederek "Başarılı" olmak ve AGNO 'sunun en az 2.00 olmak zorundadırlar. Ayrıca öğrencilerimiz eğitimleri sırasında zorunlu olan 2 defa [EDÖ I & EDÖ II] "30" iş günü [ toplam 60 iş günü]işletme stajlarını da tamamlayarak staj sınavından "Başarılı" olmak zorundadırlar
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
PROGRAM KOORDİNATÖRÜ : Öğr. Gör. Dr. Sami SAYER; İLETİŞİM : Ege Üniversitesi Kampüsü Ege Meslek Yüksekokulu Lastik ve Plastik Teknolojisi Programı 35100 Bornova-İzmir ; TELEFON : 0.232.311 10 10 - 4026 (dahili); FAKS : 0.232.388 75 99 ; E-POSTA : sami.sayer@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Lastik ve Plastik Teknolojisi Programı'nda öğrenim gören öğrenciler, derslerin teorilerini Ege Meslek Yüksekokulu dersliklerinde, uygulamalarını ise Ege Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Plastik Atölyesinde gerçekleştirmektedir. EgePlasder ve PETKİM ile yapılan işbirliği kapsamında öğrencilerimizin endüsri uygulamalarını yerinde görebilmeleri için teknik gezi organizasyonları gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz bölüm atölyesinde bulunan enjeksiyon ve ekstrüzyon makinalarını devreye alarak üretim yapabilmekte, oluşan üretim hatalarını yorumlayabilmektedir.
Program Çıktıları
1Plastik Teknolojisi için gerekli olan temel bilimler, matematik ve temel mühendislik bilgilerini kullanma becerisinin kazanılması.
2Plastik Teknolojisi için gerekli olan temel bilimler, matematik ve temel mühendislik bilgilerini kullanma becerisinin kazanılması.
3Plastik Teknolojisi için gerekli olan temel bilimler, matematik ve temel mühendislik bilgilerini kullanma becerisinin kazanılması.
4Plastik Teknolojisi için gerekli olan temel bilimler, matematik ve temel mühendislik bilgilerini kullanma becerisinin kazanılması.
5Plastik Teknolojisi için gerekli olan temel bilimler, matematik ve temel mühendislik bilgilerini kullanma becerisinin kazanılması.
6Plastik Teknolojisi için gerekli olan temel bilimler, matematik ve temel mühendislik bilgilerini kullanma becerisinin kazanılması.
7Plastik Teknolojisi için gerekli olan temel bilimler, matematik ve temel mühendislik bilgilerini kullanma becerisinin kazanılması.
8Plastik üretiminde kullanılan malzeme seçme ve uygun karışımı (compound) oluşturma becerisinin kazanılması.
9Plastik üretiminde kullanılan malzeme seçme ve uygun karışımı (compound) oluşturma becerisinin kazanılması.
10Plastik üretiminde kullanılan malzeme seçme ve uygun karışımı (compound) oluşturma becerisinin kazanılması.
11Plastik üretiminde kullanılan malzeme seçme ve uygun karışımı (compound) oluşturma becerisinin kazanılması.
12Plastik üretiminde kullanılan malzeme seçme ve uygun karışımı (compound) oluşturma becerisinin kazanılması.
13Plastik üretiminde kullanılan malzeme seçme ve uygun karışımı (compound) oluşturma becerisinin kazanılması.
14Plastik üretiminde kullanılan malzeme seçme ve uygun karışımı (compound) oluşturma becerisinin kazanılması.
15Plastik malzeme ve ürün ile ilgili testleri yapabilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisinin kazanılması.
16Plastik malzeme ve ürün ile ilgili testleri yapabilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisinin kazanılması.
17Plastik malzeme ve ürün ile ilgili testleri yapabilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisinin kazanılması.
18Plastik malzeme ve ürün ile ilgili testleri yapabilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisinin kazanılması.
19Plastik malzeme ve ürün ile ilgili testleri yapabilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisinin kazanılması.
20Plastik malzeme ve ürün ile ilgili testleri yapabilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisinin kazanılması.
21Plastik malzeme ve ürün ile ilgili testleri yapabilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisinin kazanılması.
22Plastik üretiminde kullanılan yardımcı üretim ekipmanlarını seçebilme, kalıp ve aparat tasarımlarının temel girdilerini belirleyebilme ve alanı ile ilgili basit kalıp tasarımlarını yapabilme becerisinin kazanılması.
23Plastik üretiminde kullanılan yardımcı üretim ekipmanlarını seçebilme, kalıp ve aparat tasarımlarının temel girdilerini belirleyebilme ve alanı ile ilgili basit kalıp tasarımlarını yapabilme becerisinin kazanılması.
24Plastik üretiminde kullanılan yardımcı üretim ekipmanlarını seçebilme, kalıp ve aparat tasarımlarının temel girdilerini belirleyebilme ve alanı ile ilgili basit kalıp tasarımlarını yapabilme becerisinin kazanılması.
25Plastik üretiminde kullanılan yardımcı üretim ekipmanlarını seçebilme, kalıp ve aparat tasarımlarının temel girdilerini belirleyebilme ve alanı ile ilgili basit kalıp tasarımlarını yapabilme becerisinin kazanılması.
26Plastik üretiminde kullanılan yardımcı üretim ekipmanlarını seçebilme, kalıp ve aparat tasarımlarının temel girdilerini belirleyebilme ve alanı ile ilgili basit kalıp tasarımlarını yapabilme becerisinin kazanılması.
27Plastik üretiminde kullanılan yardımcı üretim ekipmanlarını seçebilme, kalıp ve aparat tasarımlarının temel girdilerini belirleyebilme ve alanı ile ilgili basit kalıp tasarımlarını yapabilme becerisinin kazanılması.
28Plastik üretiminde kullanılan yardımcı üretim ekipmanlarını seçebilme, kalıp ve aparat tasarımlarının temel girdilerini belirleyebilme ve alanı ile ilgili basit kalıp tasarımlarını yapabilme becerisinin kazanılması.
29Plastik üretim makinalarını devreye alabilme, oluşan üretim problemlerini giderebilme, sistemin sorunsuz ve verimli çalışmasını sağlayabilme becerisinin kazanılması.
30Plastik üretim makinalarını devreye alabilme, oluşan üretim problemlerini giderebilme, sistemin sorunsuz ve verimli çalışmasını sağlayabilme becerisinin kazanılması.
31Plastik üretim makinalarını devreye alabilme, oluşan üretim problemlerini giderebilme, sistemin sorunsuz ve verimli çalışmasını sağlayabilme becerisinin kazanılması.
32Plastik üretim makinalarını devreye alabilme, oluşan üretim problemlerini giderebilme, sistemin sorunsuz ve verimli çalışmasını sağlayabilme becerisinin kazanılması.
33Plastik üretim makinalarını devreye alabilme, oluşan üretim problemlerini giderebilme, sistemin sorunsuz ve verimli çalışmasını sağlayabilme becerisinin kazanılması.
34Plastik üretim makinalarını devreye alabilme, oluşan üretim problemlerini giderebilme, sistemin sorunsuz ve verimli çalışmasını sağlayabilme becerisinin kazanılması.
35Plastik üretim makinalarını devreye alabilme, oluşan üretim problemlerini giderebilme, sistemin sorunsuz ve verimli çalışmasını sağlayabilme becerisinin kazanılması.
36Plastik üretim makinaları ile ilgili iş organizasyonlarını planlayabilme becerisinin kazanılması.
37Plastik üretim makinaları ile ilgili iş organizasyonlarını planlayabilme becerisinin kazanılması.
38Plastik üretim makinaları ile ilgili iş organizasyonlarını planlayabilme becerisinin kazanılması.
39Plastik üretim makinaları ile ilgili iş organizasyonlarını planlayabilme becerisinin kazanılması.
40Plastik üretim makinaları ile ilgili iş organizasyonlarını planlayabilme becerisinin kazanılması.
41Plastik üretim makinaları ile ilgili iş organizasyonlarını planlayabilme becerisinin kazanılması.
42Plastik üretim makinaları ile ilgili iş organizasyonlarını planlayabilme becerisinin kazanılması.
43Alanındaki kanun ve yönetmelikleri takip ederek, iş ve çevre güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri alabilme becerisinin kazanılması.
44Alanındaki kanun ve yönetmelikleri takip ederek, iş ve çevre güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri alabilme becerisinin kazanılması.
45Alanındaki kanun ve yönetmelikleri takip ederek, iş ve çevre güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri alabilme becerisinin kazanılması.
46Alanındaki kanun ve yönetmelikleri takip ederek, iş ve çevre güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri alabilme becerisinin kazanılması.
47Alanındaki kanun ve yönetmelikleri takip ederek, iş ve çevre güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri alabilme becerisinin kazanılması.
48Alanındaki kanun ve yönetmelikleri takip ederek, iş ve çevre güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri alabilme becerisinin kazanılması.
49Alanındaki kanun ve yönetmelikleri takip ederek, iş ve çevre güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri alabilme becerisinin kazanılması.
50Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerilerinin kazanılması.
51Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerilerinin kazanılması.
52Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerilerinin kazanılması.
53Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerilerinin kazanılması.
54Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerilerinin kazanılması.
55Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerilerinin kazanılması.
56Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerilerinin kazanılması.
57Ekip çalışmasına uyum sağlama becerisinin kazanılması
58Ekip çalışmasına uyum sağlama becerisinin kazanılması
59Ekip çalışmasına uyum sağlama becerisinin kazanılması
60Ekip çalışmasına uyum sağlama becerisinin kazanılması
61Ekip çalışmasına uyum sağlama becerisinin kazanılması
62Ekip çalışmasına uyum sağlama becerisinin kazanılması
63Ekip çalışmasına uyum sağlama becerisinin kazanılması
64Bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve/veya yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurma becerisinin kazanılması.
65Bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve/veya yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurma becerisinin kazanılması.
66Bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve/veya yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurma becerisinin kazanılması.
67Bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve/veya yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurma becerisinin kazanılması.
68Bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve/veya yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurma becerisinin kazanılması.
69Bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve/veya yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurma becerisinin kazanılması.
70Bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve/veya yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurma becerisinin kazanılması.
71Yaşam boyu öğrenmenin öneminin anlaşılması ve farkındalığın artması
72Yaşam boyu öğrenmenin öneminin anlaşılması ve farkındalığın artması
73Yaşam boyu öğrenmenin öneminin anlaşılması ve farkındalığın artması
74Yaşam boyu öğrenmenin öneminin anlaşılması ve farkındalığın artması
75Yaşam boyu öğrenmenin öneminin anlaşılması ve farkındalığın artması
76Yaşam boyu öğrenmenin öneminin anlaşılması ve farkındalığın artması
77Yaşam boyu öğrenmenin öneminin anlaşılması ve farkındalığın artması
Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 8123001022009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2,00
2 8123001022009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2,00
3 8123001022009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2,00
4 8123001022009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2,00
5 8123001022009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2,00
6 8123001022009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2,00
7 8123001022009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2,00
8 8123001092010 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3,00
9 8123001092010 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3,00
10 8123001092010 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3,00
11 8123001092010 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3,00
12 8123001092010 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3,00
13 8123001092010 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3,00
14 8123001092010 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3,00
15 8123001152009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞTETİM-I (E.D.Ö ) Zorunlu 0 0 0 4,00
16 8123001152009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞTETİM-I (E.D.Ö ) Zorunlu 0 0 0 4,00
17 8123001152009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞTETİM-I (E.D.Ö ) Zorunlu 0 0 0 4,00
18 8123001152009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞTETİM-I (E.D.Ö ) Zorunlu 0 0 0 4,00
19 8123001152009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞTETİM-I (E.D.Ö ) Zorunlu 0 0 0 4,00
20 8123001152009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞTETİM-I (E.D.Ö ) Zorunlu 0 0 0 4,00
21 8123001152009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞTETİM-I (E.D.Ö ) Zorunlu 0 0 0 4,00
22 8123001112009 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 0 3,00
23 8123001112009 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 0 3,00
24 8123001112009 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 0 3,00
25 8123001112009 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 0 3,00
26 8123001112009 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 0 3,00
27 8123001112009 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 0 3,00
28 8123001112009 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 0 3,00
29 8123001052010 MATEMATİK-I Zorunlu 3 0 0 3,00
30 8123001052010 MATEMATİK-I Zorunlu 3 0 0 3,00
31 8123001052010 MATEMATİK-I Zorunlu 3 0 0 3,00
32 8123001052010 MATEMATİK-I Zorunlu 3 0 0 3,00
33 8123001052010 MATEMATİK-I Zorunlu 3 0 0 3,00
34 8123001052010 MATEMATİK-I Zorunlu 3 0 0 3,00
35 8123001052010 MATEMATİK-I Zorunlu 3 0 0 3,00
36 8123001132009 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 1 0 4,00
37 8123001132009 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 1 0 4,00
38 8123001132009 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 1 0 4,00
39 8123001132009 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 1 0 4,00
40 8123001132009 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 1 0 4,00
41 8123001132009 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 1 0 4,00
42 8123001132009 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 1 0 4,00
43 8123001072010 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Zorunlu 3 0 0 3,00
44 8123001072010 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Zorunlu 3 0 0 3,00
45 8123001072010 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Zorunlu 3 0 0 3,00
46 8123001072010 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Zorunlu 3 0 0 3,00
47 8123001072010 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Zorunlu 3 0 0 3,00
48 8123001072010 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Zorunlu 3 0 0 3,00
49 8123001072010 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Zorunlu 3 0 0 3,00
50 8123001012009 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2,00
51 8123001012009 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2,00
52 8123001012009 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2,00
53 8123001012009 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2,00
54 8123001012009 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2,00
55 8123001012009 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2,00
56 8123001012009 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2,00
57 8123001192011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 1 0 2,00
58 8123001192011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 1 0 2,00
59 8123001192011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 1 0 2,00
60 8123001192011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 1 0 2,00
61 8123001192011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 1 0 2,00
62 8123001192011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 1 0 2,00
63 8123001192011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 1 0 2,00
64 8123001032009 YABANCI DİL-I Zorunlu 4 0 0 4,00
65 8123001032009 YABANCI DİL-I Zorunlu 4 0 0 4,00
66 8123001032009 YABANCI DİL-I Zorunlu 4 0 0 4,00
67 8123001032009 YABANCI DİL-I Zorunlu 4 0 0 4,00
68 8123001032009 YABANCI DİL-I Zorunlu 4 0 0 4,00
69 8123001032009 YABANCI DİL-I Zorunlu 4 0 0 4,00
70 8123001032009 YABANCI DİL-I Zorunlu 4 0 0 4,00
Toplam 154 21 0 210,00
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 8123000942009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2,00
2 8123000942009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2,00
3 8123000942009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2,00
4 8123000942009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2,00
5 8123000942009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2,00
6 8123000942009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2,00
7 8123000942009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2,00
8 8123001162009 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 2 2 0 4,00
9 8123001162009 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 2 2 0 4,00
10 8123001162009 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 2 2 0 4,00
11 8123001162009 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 2 2 0 4,00
12 8123001162009 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 2 2 0 4,00
13 8123001162009 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 2 2 0 4,00
14 8123001162009 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 2 2 0 4,00
15 8123001152009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞTETİM-I (E.D.Ö ) Zorunlu 0 0 0 4,00
16 8123001152009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞTETİM-I (E.D.Ö ) Zorunlu 0 0 0 4,00
17 8123001152009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞTETİM-I (E.D.Ö ) Zorunlu 0 0 0 4,00
18 8123001152009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞTETİM-I (E.D.Ö ) Zorunlu 0 0 0 4,00
19 8123001152009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞTETİM-I (E.D.Ö ) Zorunlu 0 0 0 4,00
20 8123001152009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞTETİM-I (E.D.Ö ) Zorunlu 0 0 0 4,00
21 8123001152009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞTETİM-I (E.D.Ö ) Zorunlu 0 0 0 4,00
22 8123001122010 FİZİKO KİMYA Zorunlu 1 1 0 2,00
23 8123001122010 FİZİKO KİMYA Zorunlu 1 1 0 2,00
24 8123001122010 FİZİKO KİMYA Zorunlu 1 1 0 2,00
25 8123001122010 FİZİKO KİMYA Zorunlu 1 1 0 2,00
26 8123001122010 FİZİKO KİMYA Zorunlu 1 1 0 2,00
27 8123001122010 FİZİKO KİMYA Zorunlu 1 1 0 2,00
28 8123001122010 FİZİKO KİMYA Zorunlu 1 1 0 2,00
29 8123001142009 MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 2 1 0 3,00
30 8123001142009 MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 2 1 0 3,00
31 8123001142009 MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 2 1 0 3,00
32 8123001142009 MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 2 1 0 3,00
33 8123001142009 MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 2 1 0 3,00
34 8123001142009 MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 2 1 0 3,00
35 8123001142009 MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 2 1 0 3,00
36 8123001042010 MATEMATİK-II Zorunlu 3 0 0 3,00
37 8123001042010 MATEMATİK-II Zorunlu 3 0 0 3,00
38 8123001042010 MATEMATİK-II Zorunlu 3 0 0 3,00
39 8123001042010 MATEMATİK-II Zorunlu 3 0 0 3,00
40 8123001042010 MATEMATİK-II Zorunlu 3 0 0 3,00
41 8123001042010 MATEMATİK-II Zorunlu 3 0 0 3,00
42 8123001042010 MATEMATİK-II Zorunlu 3 0 0 3,00
43 8123001102009 ORGANİK KİMYA Zorunlu 1 1 0 2,00
44 8123001102009 ORGANİK KİMYA Zorunlu 1 1 0 2,00
45 8123001102009 ORGANİK KİMYA Zorunlu 1 1 0 2,00
46 8123001102009 ORGANİK KİMYA Zorunlu 1 1 0 2,00
47 8123001102009 ORGANİK KİMYA Zorunlu 1 1 0 2,00
48 8123001102009 ORGANİK KİMYA Zorunlu 1 1 0 2,00
49 8123001102009 ORGANİK KİMYA Zorunlu 1 1 0 2,00
50 28112301T11120 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 1 0 2,00
51 28112301T11120 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 1 0 2,00
52 28112301T11120 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 1 0 2,00
53 28112301T11120 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 1 0 2,00
54 28112301T11120 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 1 0 2,00
55 28112301T11120 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 1 0 2,00
56 28112301T11120 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 1 0 2,00
57 8123000922009 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2,00
58 8123000922009 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2,00
59 8123000922009 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2,00
60 8123000922009 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2,00
61 8123000922009 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2,00
62 8123000922009 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2,00
63 8123000922009 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2,00
64 8123000962009 YABANCI DİL-II Zorunlu 4 0 0 4,00
65 8123000962009 YABANCI DİL-II Zorunlu 4 0 0 4,00
66 8123000962009 YABANCI DİL-II Zorunlu 4 0 0 4,00
67 8123000962009 YABANCI DİL-II Zorunlu 4 0 0 4,00
68 8123000962009 YABANCI DİL-II Zorunlu 4 0 0 4,00
69 8123000962009 YABANCI DİL-II Zorunlu 4 0 0 4,00
70 8123000962009 YABANCI DİL-II Zorunlu 4 0 0 4,00
Toplam 126 42 0 196,00
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 8123002192009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II (E.D.Ö.) Zorunlu 0 0 0 4,00
2 8123002192009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II (E.D.Ö.) Zorunlu 0 0 0 4,00
3 8123002192009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II (E.D.Ö.) Zorunlu 0 0 0 4,00
4 8123002192009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II (E.D.Ö.) Zorunlu 0 0 0 4,00
5 8123002192009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II (E.D.Ö.) Zorunlu 0 0 0 4,00
6 8123002192009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II (E.D.Ö.) Zorunlu 0 0 0 4,00
7 8123002192009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II (E.D.Ö.) Zorunlu 0 0 0 4,00
8 8123002052009 ENSTRÜMENTAL ANALİZ Zorunlu 2 1 0 3,00
9 8123002052009 ENSTRÜMENTAL ANALİZ Zorunlu 2 1 0 3,00
10 8123002052009 ENSTRÜMENTAL ANALİZ Zorunlu 2 1 0 3,00
11 8123002052009 ENSTRÜMENTAL ANALİZ Zorunlu 2 1 0 3,00
12 8123002052009 ENSTRÜMENTAL ANALİZ Zorunlu 2 1 0 3,00
13 8123002052009 ENSTRÜMENTAL ANALİZ Zorunlu 2 1 0 3,00
14 8123002052009 ENSTRÜMENTAL ANALİZ Zorunlu 2 1 0 3,00
15 8123002152009 HİDROLİK VE PNÖMATİK Zorunlu 1 1 0 2,00
16 8123002152009 HİDROLİK VE PNÖMATİK Zorunlu 1 1 0 2,00
17 8123002152009 HİDROLİK VE PNÖMATİK Zorunlu 1 1 0 2,00
18 8123002152009 HİDROLİK VE PNÖMATİK Zorunlu 1 1 0 2,00
19 8123002152009 HİDROLİK VE PNÖMATİK Zorunlu 1 1 0 2,00
20 8123002152009 HİDROLİK VE PNÖMATİK Zorunlu 1 1 0 2,00
21 8123002152009 HİDROLİK VE PNÖMATİK Zorunlu 1 1 0 2,00
22 8123002172009 MESLEKİ İNGİLİZCE Zorunlu 2 0 0 2,00
23 8123002172009 MESLEKİ İNGİLİZCE Zorunlu 2 0 0 2,00
24 8123002172009 MESLEKİ İNGİLİZCE Zorunlu 2 0 0 2,00
25 8123002172009 MESLEKİ İNGİLİZCE Zorunlu 2 0 0 2,00
26 8123002172009 MESLEKİ İNGİLİZCE Zorunlu 2 0 0 2,00
27 8123002172009 MESLEKİ İNGİLİZCE Zorunlu 2 0 0 2,00
28 8123002172009 MESLEKİ İNGİLİZCE Zorunlu 2 0 0 2,00
29 8123002132009 NÜMERİK KONTROLLÜ TEZGAHLAR Zorunlu 2 0 0 2,00
30 8123002132009 NÜMERİK KONTROLLÜ TEZGAHLAR Zorunlu 2 0 0 2,00
31 8123002132009 NÜMERİK KONTROLLÜ TEZGAHLAR Zorunlu 2 0 0 2,00
32 8123002132009 NÜMERİK KONTROLLÜ TEZGAHLAR Zorunlu 2 0 0 2,00
33 8123002132009 NÜMERİK KONTROLLÜ TEZGAHLAR Zorunlu 2 0 0 2,00
34 8123002132009 NÜMERİK KONTROLLÜ TEZGAHLAR Zorunlu 2 0 0 2,00
35 8123002132009 NÜMERİK KONTROLLÜ TEZGAHLAR Zorunlu 2 0 0 2,00
36 8123002072009 PLASTİK İŞLETMECİLİĞİ I Zorunlu 2 2 0 4,00
37 8123002072009 PLASTİK İŞLETMECİLİĞİ I Zorunlu 2 2 0 4,00
38 8123002072009 PLASTİK İŞLETMECİLİĞİ I Zorunlu 2 2 0 4,00
39 8123002072009 PLASTİK İŞLETMECİLİĞİ I Zorunlu 2 2 0 4,00
40 8123002072009 PLASTİK İŞLETMECİLİĞİ I Zorunlu 2 2 0 4,00
41 8123002072009 PLASTİK İŞLETMECİLİĞİ I Zorunlu 2 2 0 4,00
42 8123002072009 PLASTİK İŞLETMECİLİĞİ I Zorunlu 2 2 0 4,00
43 8123002032009 PLASTİK TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 1 0 4,00
44 8123002032009 PLASTİK TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 1 0 4,00
45 8123002032009 PLASTİK TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 1 0 4,00
46 8123002032009 PLASTİK TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 1 0 4,00
47 8123002032009 PLASTİK TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 1 0 4,00
48 8123002032009 PLASTİK TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 1 0 4,00
49 8123002032009 PLASTİK TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 1 0 4,00
50 8123002012009 POLİMER KİMYASI Zorunlu 3 0 0 3,00
51 8123002012009 POLİMER KİMYASI Zorunlu 3 0 0 3,00
52 8123002012009 POLİMER KİMYASI Zorunlu 3 0 0 3,00
53 8123002012009 POLİMER KİMYASI Zorunlu 3 0 0 3,00
54 8123002012009 POLİMER KİMYASI Zorunlu 3 0 0 3,00
55 8123002012009 POLİMER KİMYASI Zorunlu 3 0 0 3,00
56 8123002012009 POLİMER KİMYASI Zorunlu 3 0 0 3,00
57 8123002092009 POLİMER ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3,00
58 8123002092009 POLİMER ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3,00
59 8123002092009 POLİMER ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3,00
60 8123002092009 POLİMER ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3,00
61 8123002092009 POLİMER ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3,00
62 8123002092009 POLİMER ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3,00
63 8123002092009 POLİMER ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3,00
64 8123002112009 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 1 1 0 3,00
65 8123002112009 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 1 1 0 3,00
66 8123002112009 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 1 1 0 3,00
67 8123002112009 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 1 1 0 3,00
68 8123002112009 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 1 1 0 3,00
69 8123002112009 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 1 1 0 3,00
70 8123002112009 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 1 1 0 3,00
Toplam 133 42 0 210,00
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 8123002082009 ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2,00
2 8123002082009 ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2,00
3 8123002082009 ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2,00
4 8123002082009 ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2,00
5 8123002082009 ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2,00
6 8123002082009 ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2,00
7 8123002082009 ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2,00
8 8123002192009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II (E.D.Ö.) Zorunlu 0 0 0 4,00
9 8123002192009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II (E.D.Ö.) Zorunlu 0 0 0 4,00
10 8123002192009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II (E.D.Ö.) Zorunlu 0 0 0 4,00
11 8123002192009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II (E.D.Ö.) Zorunlu 0 0 0 4,00
12 8123002192009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II (E.D.Ö.) Zorunlu 0 0 0 4,00
13 8123002192009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II (E.D.Ö.) Zorunlu 0 0 0 4,00
14 8123002192009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II (E.D.Ö.) Zorunlu 0 0 0 4,00
15 8123002122009 GENEL İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 2,00
16 8123002122009 GENEL İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 2,00
17 8123002122009 GENEL İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 2,00
18 8123002122009 GENEL İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 2,00
19 8123002122009 GENEL İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 2,00
20 8123002122009 GENEL İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 2,00
21 8123002122009 GENEL İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 2,00
22 8123002142009 İŞLETME YÖNETİMİ VE PAZARLAMA Zorunlu 2 0 0 2,00
23 8123002142009 İŞLETME YÖNETİMİ VE PAZARLAMA Zorunlu 2 0 0 2,00
24 8123002142009 İŞLETME YÖNETİMİ VE PAZARLAMA Zorunlu 2 0 0 2,00
25 8123002142009 İŞLETME YÖNETİMİ VE PAZARLAMA Zorunlu 2 0 0 2,00
26 8123002142009 İŞLETME YÖNETİMİ VE PAZARLAMA Zorunlu 2 0 0 2,00
27 8123002142009 İŞLETME YÖNETİMİ VE PAZARLAMA Zorunlu 2 0 0 2,00
28 8123002142009 İŞLETME YÖNETİMİ VE PAZARLAMA Zorunlu 2 0 0 2,00
29 8123002102009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 2,00
30 8123002102009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 2,00
31 8123002102009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 2,00
32 8123002102009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 2,00
33 8123002102009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 2,00
34 8123002102009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 2,00
35 8123002102009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 2,00
36 8123002162009 MAKİNE ELEMANLARI Zorunlu 2 1 0 3,00
37 8123002162009 MAKİNE ELEMANLARI Zorunlu 2 1 0 3,00
38 8123002162009 MAKİNE ELEMANLARI Zorunlu 2 1 0 3,00
39 8123002162009 MAKİNE ELEMANLARI Zorunlu 2 1 0 3,00
40 8123002162009 MAKİNE ELEMANLARI Zorunlu 2 1 0 3,00
41 8123002162009 MAKİNE ELEMANLARI Zorunlu 2 1 0 3,00
42 8123002162009 MAKİNE ELEMANLARI Zorunlu 2 1 0 3,00
43 8123002062009 PLASTİK İŞLETMECİLİĞİ II Zorunlu 2 2 0 5,00
44 8123002062009 PLASTİK İŞLETMECİLİĞİ II Zorunlu 2 2 0 5,00
45 8123002062009 PLASTİK İŞLETMECİLİĞİ II Zorunlu 2 2 0 5,00
46 8123002062009 PLASTİK İŞLETMECİLİĞİ II Zorunlu 2 2 0 5,00
47 8123002062009 PLASTİK İŞLETMECİLİĞİ II Zorunlu 2 2 0 5,00
48 8123002062009 PLASTİK İŞLETMECİLİĞİ II Zorunlu 2 2 0 5,00
49 8123002062009 PLASTİK İŞLETMECİLİĞİ II Zorunlu 2 2 0 5,00
50 8123002042009 PLASTİK KALIP UYGULAMALARI Zorunlu 3 1 0 5,00
51 8123002042009 PLASTİK KALIP UYGULAMALARI Zorunlu 3 1 0 5,00
52 8123002042009 PLASTİK KALIP UYGULAMALARI Zorunlu 3 1 0 5,00
53 8123002042009 PLASTİK KALIP UYGULAMALARI Zorunlu 3 1 0 5,00
54 8123002042009 PLASTİK KALIP UYGULAMALARI Zorunlu 3 1 0 5,00
55 8123002042009 PLASTİK KALIP UYGULAMALARI Zorunlu 3 1 0 5,00
56 8123002042009 PLASTİK KALIP UYGULAMALARI Zorunlu 3 1 0 5,00
57 8123002022009 PLASTİK MAKİNELERİ Zorunlu 3 1 0 5,00
58 8123002022009 PLASTİK MAKİNELERİ Zorunlu 3 1 0 5,00
59 8123002022009 PLASTİK MAKİNELERİ Zorunlu 3 1 0 5,00
60 8123002022009 PLASTİK MAKİNELERİ Zorunlu 3 1 0 5,00
61 8123002022009 PLASTİK MAKİNELERİ Zorunlu 3 1 0 5,00
62 8123002022009 PLASTİK MAKİNELERİ Zorunlu 3 1 0 5,00
63 8123002022009 PLASTİK MAKİNELERİ Zorunlu 3 1 0 5,00
Toplam 126 35 0 210,00
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 339 90 91 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr