Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Önlisans
 
Fen Bilimleri Enstitüsü - Makina Mühendisliği - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora

Program Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları
Program Çıktıları
1Matematik, fen ve mühendislik becerilerini uygulama becerisi
2Matematik, fen ve mühendislik becerilerini uygulama becerisi
3Uzmanlık alanındaki konularda yenilik getirecek özgün tanımlara ve sonuçlara ulaşabilmek
4Uzmanlık alanındaki konularda yenilik getirecek özgün tanımlara ve sonuçlara ulaşabilmek
5Uzmanlık alanındaki konularda yenilik getirecek özgün tanımlara ve sonuçlara ulaşabilmek
6Uzmalık alanındaki yeni bilgi ve kavramların eleştirel bakışla değerlendirmesini yaparak kullanabilme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak uzmanlık alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
7Uzmalık alanındaki yeni bilgi ve kavramların eleştirel bakışla değerlendirmesini yaparak kullanabilme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak uzmanlık alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8Uzmalık alanındaki yeni bilgi ve kavramların eleştirel bakışla değerlendirmesini yaparak kullanabilme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak uzmanlık alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
9Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
10Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
11İstenen gereksinimleri karşıyalayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi
12İstenen gereksinimleri karşıyalayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi
13Uzmanlık alanında yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirme veya var olanları yeni bir alana uygulayabilme, uzmanlık alanı ve bağlantılı disiplinlerarası sorunların çözümünde stratejik süreçleri de dikkate alarak liderlik üstlenebilme
14Uzmanlık alanında yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirme veya var olanları yeni bir alana uygulayabilme, uzmanlık alanı ve bağlantılı disiplinlerarası sorunların çözümünde stratejik süreçleri de dikkate alarak liderlik üstlenebilme
15Uzmanlık alanında yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirme veya var olanları yeni bir alana uygulayabilme, uzmanlık alanı ve bağlantılı disiplinlerarası sorunların çözümünde stratejik süreçleri de dikkate alarak liderlik üstlenebilme
16Uzmanlık alanındaki araştırma yöntemleri üst düzeyde kullanabilme
17Uzmanlık alanındaki araştırma yöntemleri üst düzeyde kullanabilme
18Uzmanlık alanındaki araştırma yöntemleri üst düzeyde kullanabilme
19Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi
20Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi
21Mühendislik problemlerini saptama tanımlama ve çözme becerisi
22Mühendislik problemlerini saptama tanımlama ve çözme becerisi
23Uzmanlık alanında en az bir makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlama
24Uzmanlık alanında en az bir makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlama
25Uzmanlık alanında en az bir makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlama
26Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme
27Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme
28Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme
29Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
30Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
31Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
32Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
33Hem ana dilde hem bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel olarak ileri düzeyde iletişim kurabilmek
34Hem ana dilde hem bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel olarak ileri düzeyde iletişim kurabilmek
35Hem ana dilde hem bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel olarak ileri düzeyde iletişim kurabilmek
36Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek alanı ile ilgili faaliyetleri denetleyebilme, bu değerleri öğretebilme ve kalite geliştirme odaklı olma
37Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek alanı ile ilgili faaliyetleri denetleyebilme, bu değerleri öğretebilme ve kalite geliştirme odaklı olma
38Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek alanı ile ilgili faaliyetleri denetleyebilme, bu değerleri öğretebilme ve kalite geliştirme odaklı olma
39Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
40Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
41Mühendislik alanındaki sanayi uygulamaları için gereki olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi
42Mühendislik alanındaki sanayi uygulamaları için gereki olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi
43Mühendislik alanındaki sanayi uygulamaları için gereki olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi
44Mühendislik alanındaki sanayi uygulamaları için gereki olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi
45Mühendislik alanındaki sanayi uygulamaları için gereki olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi
46Makina mühendisliliği ile ilgili bazı paket programlarını kullanma becerisi
47Makina mühendisliliği ile ilgili bazı paket programlarını kullanma becerisi
48Makina mühendisliliği ile ilgili bazı paket programlarını kullanma becerisi
49Makina mühendisliliği ile ilgili bazı paket programlarını kullanma becerisi
50Makina mühendisliliği ile ilgili bazı paket programlarını kullanma becerisi
51Mühendislik pratiğini görme, tanıma, öğrenme ve uygulama etkinliklerini kapsayan genişlikte eğitim
52Mühendislik pratiğini görme, tanıma, öğrenme ve uygulama etkinliklerini kapsayan genişlikte eğitim
53Mühendislik pratiğini görme, tanıma, öğrenme ve uygulama etkinliklerini kapsayan genişlikte eğitim
54Mühendislik pratiğini görme, tanıma, öğrenme ve uygulama etkinliklerini kapsayan genişlikte eğitim
55Mühendislik pratiğini görme, tanıma, öğrenme ve uygulama etkinliklerini kapsayan genişlikte eğitim
Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 EBB0685 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 0,00
2 EBB0683 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 0,00
3 Sec-Ders Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 0 0 0 0,00
4 FENDRSEM1 Seminer I Zorunlu 1 0 0 0,00
Toplam 7 2 0 0,00
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 9103066282004 İleri Uygulamalı Matematik Zorunlu 3 0 0 3,00
2 9103066282004 İleri Uygulamalı Matematik Zorunlu 3 0 0 3,00
3 9103066282004 İleri Uygulamalı Matematik Zorunlu 3 0 0 3,00
4 9103066282004 İleri Uygulamalı Matematik Zorunlu 3 0 0 3,00
5 FENDRSEM2 Seminer II Zorunlu 1 0 0 0,00
Toplam 13 0 0 12,00
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 339 90 91 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr