Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Önlisans
 
Fen Bilimleri Enstitüsü - Makina Mühendisliği - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora

Program Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları
Program Çıktıları
1Matematik, fen ve mühendislik becerilerini uygulama becerisi
2Matematik, fen ve mühendislik becerilerini uygulama becerisi
3Uzmanlık alanındaki konularda yenilik getirecek özgün tanımlara ve sonuçlara ulaşabilmek
4Uzmanlık alanındaki konularda yenilik getirecek özgün tanımlara ve sonuçlara ulaşabilmek
5Uzmalık alanındaki yeni bilgi ve kavramların eleştirel bakışla değerlendirmesini yaparak kullanabilme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak uzmanlık alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
6Uzmalık alanındaki yeni bilgi ve kavramların eleştirel bakışla değerlendirmesini yaparak kullanabilme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak uzmanlık alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
7Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
8Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
9İstenen gereksinimleri karşıyalayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi
10İstenen gereksinimleri karşıyalayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi
11Uzmanlık alanında yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirme veya var olanları yeni bir alana uygulayabilme, uzmanlık alanı ve bağlantılı disiplinlerarası sorunların çözümünde stratejik süreçleri de dikkate alarak liderlik üstlenebilme
12Uzmanlık alanında yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirme veya var olanları yeni bir alana uygulayabilme, uzmanlık alanı ve bağlantılı disiplinlerarası sorunların çözümünde stratejik süreçleri de dikkate alarak liderlik üstlenebilme
13Uzmanlık alanındaki araştırma yöntemleri üst düzeyde kullanabilme
14Uzmanlık alanındaki araştırma yöntemleri üst düzeyde kullanabilme
15Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi
16Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi
17Mühendislik problemlerini saptama tanımlama ve çözme becerisi
18Mühendislik problemlerini saptama tanımlama ve çözme becerisi
19Uzmanlık alanında en az bir makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlama
20Uzmanlık alanında en az bir makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlama
21Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme
22Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme
23Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
24Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
25Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
26Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
27Hem ana dilde hem bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel olarak ileri düzeyde iletişim kurabilmek
28Hem ana dilde hem bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel olarak ileri düzeyde iletişim kurabilmek
29Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek alanı ile ilgili faaliyetleri denetleyebilme, bu değerleri öğretebilme ve kalite geliştirme odaklı olma
30Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek alanı ile ilgili faaliyetleri denetleyebilme, bu değerleri öğretebilme ve kalite geliştirme odaklı olma
31Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
32Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
33Mühendislik alanındaki sanayi uygulamaları için gereki olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi
34Mühendislik alanındaki sanayi uygulamaları için gereki olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi
35Mühendislik alanındaki sanayi uygulamaları için gereki olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi
36Mühendislik alanındaki sanayi uygulamaları için gereki olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi
37Makina mühendisliliği ile ilgili bazı paket programlarını kullanma becerisi
38Makina mühendisliliği ile ilgili bazı paket programlarını kullanma becerisi
39Makina mühendisliliği ile ilgili bazı paket programlarını kullanma becerisi
40Makina mühendisliliği ile ilgili bazı paket programlarını kullanma becerisi
41Mühendislik pratiğini görme, tanıma, öğrenme ve uygulama etkinliklerini kapsayan genişlikte eğitim
42Mühendislik pratiğini görme, tanıma, öğrenme ve uygulama etkinliklerini kapsayan genişlikte eğitim
43Mühendislik pratiğini görme, tanıma, öğrenme ve uygulama etkinliklerini kapsayan genişlikte eğitim
44Mühendislik pratiğini görme, tanıma, öğrenme ve uygulama etkinliklerini kapsayan genişlikte eğitim
Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 EBB0685 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4,00
2 EBB0683 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6,00
3 Sec-Ders Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 0 0 0 0,00
4 FENDRSEM1 Seminer I Zorunlu 1 0 0 6,00
Toplam 7 2 0 16,00
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1 9103066282004 İleri Uygulamalı Matematik Zorunlu 3 0 0 3,00
2 9103066282004 İleri Uygulamalı Matematik Zorunlu 3 0 0 3,00
3 9103066282004 İleri Uygulamalı Matematik Zorunlu 3 0 0 3,00
4 9103066282004 İleri Uygulamalı Matematik Zorunlu 3 0 0 3,00
5 FENDRSEM2 Seminer II Zorunlu 1 0 0 6,00
Toplam 13 0 0 18,00
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 339 90 91 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr