Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1959001042009ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİZorunlu123
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Alternatif akım ile ilgili temel tanımları kavrayabilme. Sinüsoidal büyüklüklerin karmaşık düzlemde gösterilmesini kavrayabilme. R, L ve C nin sinüsoidal kaynağa gösterdiği tepkiyi kavrayabilme. Devreleri temel çözüm yöntem e teoremlerini AA devrelerine uygulayabilme. Rezonansı kavrayabilme. Temel filtre devrelerinin çalışmasını kavrayabilme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Seyhan Coşkun
Öğrenme Çıktıları
1 Alternatif akım ile ilgili temel terimleri tanıyabilme.
2Bobin elemanının AA devrelerinde davranışını kavrayabilme ve uygulamalarını yapabilme.
3 Kondansatör elemanının AA devrelerinde davranışını kavrayabilme ve uygulamalarını yapabilme.
4 RL, RC ve RLC AA devrelerinin analizini yapabilme ve devrelerin uygulamalarını yapabilme.
5 Rezonans olayını kavrayabilme. Rezonans devrelerini analiz edebilme ve uygulayabilme.
6 Temel filtre devrelerini analiz edip uygulayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Alternatif akım ile ilgili temel terimler. R, L ve C elemanlarının AA davranışı. AA devrelerindeki büyüklüklerin kompleks sayılarla ifade edilmesi. RL, RC ve RLC yapıda seri, paralel ve karışık bağlı AA devrelerinin analizi. Seri ve paralel rezonans olayları. Temel pasif filtre devreleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Alternatif akım ile ilgili temel terimler ve büyüklükler Temel terimler ve büyüklüklerin uygulamaları.
2Karmaşık Sayılar Rehberli problem çözümü
3Karmaşık sayıların AA devrelerinde uygulanması Rehberli problem çözümü
4 R, L ve C elemanlarının AA davranışının incelenmesiL ve C elemanlarının AA davranışı uygulamaları
5RC devreleri RC devrelerinin uygulamaları
6RL devreleri RL devrelerinin uygulamaları
7RLC devreleri Rehberli problem çözümü
8Ara Sınav
9Seri rezonansSeri rezonans uygulaması
10Paralel rezonansParalel rezonans uygulaması
11Alt geçiren filtrelerAlt geçiren filtre uygulaması
12Üst geçiren filtrelerÜst geçiren filtre uygulaması
13Bant geçiren ve bant durduran filtrelerBant geçiren ve bant durduran filtre uygulaması
14Devre Teoremleri Rehberli problem çözümü
15Laboratuvar uygulamalı sınavı ve deney raporları değerlendirilmesi Uygulama sınavı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı. Coşkun, Seyhan (2010), Alternatif Akım Devre Analizi ders notları. Deney kitabı: Coşkun, Seyhan (2003), Alternatif Akım Devre Analizi Deneyleri Yardımcı Kaynaklar: 1) Alternatif Akım Devreleri ve Problem çözümleri, Mustafa Yağımlı, Fevzi Akar, Beta Yayınları 2) Alternatif Akım Devreleri, Uğur Arifoğlu, Alfa yayınları 3) Alternatif Akım Devre Analizi, Hasan Selçuk Selek, Seçkin, 2007 4) Electric Circuit Analysis, 2.ed D. E. Johnson, J. R. Johnson, John L. Hillburn, Prentice Hall 5) Introductory circuit analysis (6th ed.). Boylestad, R. L. (1990). Columbus, OH: Macmillan. 6) Introduction to electric circuits (7th ed.). Jackson, H. W., White, P. A. (1989). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Laboratuvar deney gereçleri, Bilimsel hesap makinesi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik10110
Rehberli Problem Çözümü8216
Alan Çalışması166
Rapor Hazırlama224
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Okuma10220
Laboratuvar Sınavı111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1555545333 
ÖÇ2555545333 
ÖÇ3555545333 
ÖÇ4555545333 
ÖÇ5555545333 
ÖÇ6555545333 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr