Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1959001142010KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİZorunlu122
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Kalite yönetim kavramı hakkında öğrencileri bilgilendirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Cevahir Bozoğlu
Öğrenme Çıktıları
1Endüstrileşme ile kalite güvenceye duyulan ihtiyacın tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olabilme.
2Kalite, kalite planı, üretim ve hizmet kalitesi, kalite kontrol, kalite güvence, güvenirlilik, standart ve diğer ilgili terimleri tanımlayabilme.
3Kalite güvencenin temini, müşteri gereksinimleri ve maliyetleri ile prosedürleri yorumlayabilme.
4Üretim ve hizmet teknolojilerinde kalite güvencenin maliyet üzerine etkisinin önemini yorumlayabilme.
5Spesifikasyonların hedefleri hakkında bilgi sahibi olabilme.
6Ürün, hizmet, hammadde analizi ve spesifikasyonlar arasındaki ilişkileri yorumlayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kalite kavramı.Kalite kavramının tarihsel gelişimi.Kalite unsurları.Maliyet ve rekabet ilişkileri.Kalite kontrol kavramı.Kalite kontrolun amaçları ve önemi.Kalite yönetim sistemleri .Toplam kalite yönetim kavramı ve felsefesi.Toplam kalite yönetim sisteminin ilkeleri .Toplam kalite yönetiminin amaçları ve unsurları.Kalite güvence kavramı.ISO 9000 standartları.Standardizasyon kavramı.Toplam kalite yönetim ile standardizasyonun ilişkilendirilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kalite kavramı
2Kalite kavramının tarihsel gelişimi
3Kalite unsurları
4Maliyet ve rekabet ilişkileri.
5Kalite kontrol kavramı
6Kalite kontrolun amaçları ve önemi
7Kalite yönetim sistemleri
8Ara sınav
9Toplam kalite yönetim kavramı ve felsefesi
10Toplam kalite yönetiminin amaçları ve unsurları.
11Toplam kalite yönetim sisteminin ilkeleri
12Kalite güvence kavramı.
13ISO 9000 standartları
14Standardizasyon kavramı.
15Toplam kalite yönetim ile standardizasyonun ilişkilendirilmesi.
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çağlar, İbrahim , Kalite Güvence Standartları, Nobel Yayın Dağıtım
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1   23 423 
ÖÇ2   23 423 
ÖÇ3   23 423 
ÖÇ4   23 423 
ÖÇ5   23 423 
ÖÇ6   23 423 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr