Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1959001152010BİLGİSAYARZorunlu113
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bilgi ve İletişim Teknolojisi dersinin amacı, bilgi teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması, işletim sistemi, kelime işlem, elektronik tablolalama, sunu hazırlama uygulamaları ve internet teknolojileri kullanımı konularında öğrencilere yeterlilikler kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Volkan SÖZERİ
Öğrenme Çıktıları
1Bilgi Teknolojilerine ait kavramları tanıma ve ilişkilendirebilme.
2Bilgisayar sistemindeki donanım ve yazılım bileşenlerini ve işlevlerini ayrıntılı olarak kavrayabilme.
3Bir işletim sisteminin temel özeliklerini ayarlama ve kullanabilme.
4Kelime işlemci yazılımını, alanına uygun ve yeterli düzeyde kullanabilme.
5Elektronik tablolama yazılımını, alanına uygun ve yeterli düzeyde kullanabilme.
6Sunu yazılımını, alanına uygun ve yeterli düzeyde kullanabilme.
7Alanına uygun internet teknolojilerini kullanabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilgi teknolojileri temel kavramları. Donanım ve yazılım bileşenleri. İşletim sistemi kullanımı. Kelime işlemci yazılımı kullanımı. Elektronik tablolama yazılımı kullanımı. Sunu hazırlama yazılımı kullanımı. İnternet teknolojileri kullanımı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilişim Teknolojilerine ait temel kavramların tanıtılması, bir bilgisayar sistemindeki temel donanım ve yazılım bileşenleri, işletim sisteminin amaçları.YOK
2İşletim sisteminin kullanımı ve ayarlarının temel düzeyde gerçekleştirilmesiİşletim sisteminin kullanımı
3Bir kelime işlemci programının tanıtılması ve kullanımı hakkında temel bilgilerin verilmesiKelime işlemci programı arayüzü tanıtımı ve kullanımı
4Kelime işlemci araç çubukları ve komutlarıGiriş sekmesi ve kullanımı
5Kelime işlemci araç çubukları ve komutları Sayfa düzeni, Görünüm ve Başvurular sekmeleri
6Kelime işlemci araç çubukları ve komutları Ekle sekmesi ve kullanımı
7Şekil ve çizim bileşenlerinin kullanımıEkle sekmesindeki şekil ve çizim araçlarının kullanımı
8Arasınav
9Bir sunu yazılımının tanıtımı ve kullanımı Sunu yazılımı arayüzü ve sunu hazırlama
10Bir elektronik tablolama yazılımının tanıtılması ve kullanımı Elektronik tablolama yazılım arayüzünün kullanımı
11Elektronik tablolama programının araç çubukları ve komutlarıSayfa düzeni, Görünüm ve Ekle sekmeleri
12Elektronik tablolama programının araç çubukları ve komutlarıFormüller sekmesi
13Elektronik tablolama programının araç çubukları ve komutlarıFormüller sekmesi
14Elektronik tablolama programının araç çubukları ve komutlarıVeri sekmesi ve grafik oluşturma
15İnternet teknolojisi ve kavramlarıInternet tarayıcısı, arama motorları ve elektronik posta kullanımı
16Dönem sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Bilgisayar 1, Ahmet Taştan, Nobel Yayınevi. DERS ARAÇLARI: Bilgisayar, Projeksiyon cihazı, Microsoft Office yazılımı.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)76
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
ÖÇ6          
ÖÇ7          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr