Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1959002022009SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI- IIZorunlu242
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Seçilen Proje konularıyla ilgili çalışmaları tamamlamak, testlerini yapmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Lecturer Ali Erhan GÖK
Öğrenme Çıktıları
1) Dış kutu şeklini çizer, panel düzenlemesi yapar, güç anahtarı, sinyalizasyon elemanı, gösterim elemanı, sigorta, şebeke bağlantısı, ayar potansiyometreleri gibi elemanların nerede, niçin bulunduğunu açıklar.
2Malzeme listesi düzenler, maliyetini hesaplar.
3Çalışmadan elde ettiği bilgileri seminer olarak öğrenci ve öğretim elemanlarına sunar.
4Öğrenci bilgi, beceri ve ilgisi kapsamında çalışacağı konuyu açıklar
5Seçilen bir konudaki araştırmanın tanıtılması, fonksiyonel blok diyağramı, blokların açıklanması, baskı devresi, boyutlandırılması, malzeme ve fiyat listesinin hazırlanması gibi kısımlardan oluştuğunu söyler
6Araştırma ve kaynak taraması yapar, elde ettiği bilgileri çalışma konusuna uygular
7Laboratuarda konusu ile ilgili deney yapar
8Çalışma konusunun her bir bölümünü belirli bir format içinde yazar, şekillerini çizer, elektriksel büyüklüklerini hesaplar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çalışma malzemelerinin belirlenmesi, Baskılı devrenin hazırlanması, Devrenin montajı ve testi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Projenin Seçimi
2Projenin kesin onayı
3Devrenin malzemesinin temini ve sağlamlık-doğruluk kontrolleri
4Devrenin baskı devresinin projelendirilmesi
5Devrenin baskı devresinin projelendirilmesi
6Devrenin baskı devresinin bakırlı plakete aktarılması
7Baskı devrenin asite atılması ve deliklerin delinmesi
8Ara sınav
9Baskı devrenin asite atılması ve deliklerin delinmesi
10Elemanların baskı devreye yerleştirilmesi
11Lehimlemenin yapılması
12Devrenin çalıştırılması, gerekli ölçüm ve testlerin yapılması
13Devrenin çalıştırılması, gerekli ölçüm ve testlerin yapılması
14Devrenin çalıştırılması, gerekli ölçüm ve testlerin yapılması
15Devrenin kutulanması ve kutu tasarımının yapılması
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Laboratuar deney gereçleri,Ölçü aletleri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Rapor Sunma224
Proje Hazırlama224
Proje Sunma224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ11         
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
ÖÇ6          
ÖÇ7          
ÖÇ8          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr