Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1959002032009ANALOG ELEKTRONİK IIZorunlu234
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilerin, küçük işaret ve büyük işaret kuvvetlendiricilerinin çalışmasını kavraması, devre çözüm yöntem ve teoremlerini uygulayabilmesi ve frekans karakteristiğini çizebilmesi. İşlemsel yükselteçler ve uygulama devrelerinin kavranması. Aktif filtre devrelerini tanıyıp, çalışma ilkelerini kavrayabilme ve kullanabilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Şerife ÇAMCI
Öğrenme Çıktıları
1Küçük işaret kuvvetlendiricilerini tanıyabilme, elektriksel özelliklerini kavrayabilme, analiz ilkelerini uygulayabilme.
2Büyük işaret kuvvetlendiricilerini tanıyabilme, elektriksel özelliklerini kavrayabilme, analiz ilkelerini uygulayabilme.
3İşlemsel yükselteçleri tanıyabilme, elektriksel özelliklerini kavrayabilme, analiz ilkelerini uygulayabilme
4Temel işlemsel yükselteç devrelerinin çalışmasını kavrayabilme, işlemsel yükselteç uygulamalarını yorumlayabilme
5Aktif filtre devrelerini tanıyabilme, elektriksel özelliklerini kavrayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Transistör ve fet elemanları kullanılan küçük işaret, büyük işaret ve işlemsel yükselteçlerin çeşitli devrelerini tanımlar ve uygular. Aktif filtre devrelerini tanımlar ve uygular.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1 Transistorlü yükselteç devreleriYükselteç devreleri uygulamaları
2 Fetli yükselteç devreleri Yükselteç devreleri uygulamaları
3 Yükselteçlerin frekans analizi (Bode diyagramı)Yükselteçlerin frekans karakteristiklerinin çıkarılması
4 Çok katlı kuvvetlendiriciler Çok katlı kuvvetlendiricilerin uygulamaları
5 Akortlu kuvvetlendiricilerAkortlu kuvvetlendiricilerin uygulamaları
6 Fark yükselteçleri Fark yükselteci uygulaması
7İşlemsel yükselteçlerin polarması İşlemsel yükselteç polarma uygulamalar
8Ara Sınav
9İşlemsel yükselteçlerin karakteristik analiziRehberli problem çözümü
10 İşlemsel yükselteçler İşlemsel yükselteç uygulama
11İşlemsel yükselteçli uygulama devreleriİşlemsel yükselteç uygulamaları
12 Geri besleme Rehberli problem çözümü
13Aktif filtrelerAktif filtre devreleri uygulamaları
14Multivibratörler ve dalga şekillendiriciler Multivibratörler ve dalga şekillendiricilerin uygulamaları
15Laboratuvar uygulamalı sınavı ve deney raporları değerlendirilmesi Uygulama sınavı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çamcı, Şerife, Analog Elektronik-2 ders notları. Yardımcı Kaynaklar: 1)Boylestad, R., Nashelsky, L. (1994),Elektronik Elemanlar ve Devre Teorisi. 2)Leblebici, D., Elektronik Devreleri ve Sentezi, Ders Notu, İTÜ Elektrik Fakültesi yayını, 1979 3)Alçı, M., Kara, S., OPAMP ve Lineer Tümdevreler, Ufuk Yayınevi, 2000 4)Türköz, M. S., Elektronik Devreleri, Sistem Yayıncılık, 1995 5)Türköz, M. S., Elektronik Devreleri - 2, Sistem Yayıncılık, 3. baskı, 1996 6)Floyd, Thomas (2004),Elektronik Devre Elemanları DERS ARAÇLARI: Laboratuvar deney gereçleri, Bilimsel hesap makinesi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Laboratuvar140
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14114
Rehberli Problem Çözümü8216
Rapor Hazırlama5210
Rapor Sunma339
Bireysel Çalışma166
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma212
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Okuma10220
Laboratuvar Sınavı111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)138
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1555545333 
ÖÇ2555545333 
ÖÇ3555545333 
ÖÇ4555545333 
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr