Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1959002052009MİKROİŞLEMCİ./MİKRODENETLEYİ.IZorunlu234
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere mikroişlemciler ve mikrodenetleyiciler hakkında temel bilgileri öğretmektir. Assembly dilinde program yazımı bu dersin ana konusu olmasına rağmen bu ders daha çok donamım merkezli olacaktır. Öğrencilere mikrodenetleyici sistemini kurmak için gerekli temel bilgileri verilecektir. Deneyler öğretim elemanın belirlediği mikrodenetleyici kullanılarak laboratuvar eğitim setlerinde yapılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Mustafa Engin
Öğrenme Çıktıları
1Mikroişlemcinin ve mikrodenetleyicinin özelliklerini, yapısını, çalışmasını, bellek ve I/O yapısını açıklar.
2Seçilen mikrodenetleyi için assemly dilinde program yazar.
3Mikrodenetleyici tabanlı sistem tasarlar ve kurar.
4Mikrodenetleyici tabanlı sistem tasarlar ve kurar.
5Verilen görevleri ve ödevleri yerine getirmek için bireysel ve gurup içinde etkin çalışır.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste öğrenciye mikroişlemci/mikrodenetleyici tabanlı sistemler hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verilecektir. uygulamalar 8051 mikrodenetleyicinde program geliştirme, programı mikrodenetleyiciye yükleme çalıştırma ve hatalardan ayıklama yapılacaktır. Ders sürecince mikodenetleyici sisteminin yapısı, çalışması, çevrebirimleri, donanım ve yazılım birleştirmesi, kesme denetim sistemi, zamnlayıcıların kullanımı, analog birimler ile iletişim ve sistem tasarımı anlatılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Mikroişlemcinin ve mikrodenetleyicileri tarihsel gelişimi, kullanım alanları ve mikrobilgisayarın yapısı.Laboratuarın tanıtımı ve gurupların oluşturulması
2805'in yapısı, bellek organizasyonu ve yazaç yapısı8051 IDE programın kurulması ve kullanımının öğrenilmesi, kullanılacak deney setinin tanıtımı
38051'in adresleme modları ve komut kümesi, veri aktaran, mantık işlem yapan, aritmetik işlem yapan, bolean ve koşullu dallanma komutlarının incelenmesi.8051 deney setinin incelenmesi, besleme gerilimini ölçülmesi, osilatör işaretini osilaskopta görüntülenmesi.
4Assembly dilinde program yazımı, assembly yönergelerini kullanımıVeri aktaran komutlardan oluşan bir assembly programın yazılması derlenmesi, simulatörde çalıştırılması
58051'in yığın organizasyonu, altprogram kullanımı ve zaman geciktirme döngülerinin yazılmasıAritmetik ve mantık işlem yapan komutları kullanarak iki adet 8 bitlik sayıyı toplayan , çıkaran, bölen ve çarpan assembler programınn yazılması ve çalıştırılması.
68051'in paralel portlarınınkullanımı LED, röle, opto-coupler, kayar yazaç, bağlantılarını yaparak programlarının yazılmasıED'i flash yapan bir assembly programı yazılması ve çalıştırılması
7LCD göstergenin kullanımı ve quiz sınavıAnahtar ve 7-elemanlı gösterge bağlantısı ve programlanması
88051 üzerinde yer alan zamanlayıcıların yazaç yapısı, tetikleme kaynakları, çalışma kipleri ve zamanlayıcı ve sayıcı olarak programlanması.2X16 Karakter LCD modül bağlanması ve istenilen karakterleri görüntüleyen program yazılması
9seri haberleşme ve 8051 üzerindeki UART biriminin programlanması.PC ile seri haberleşme bağlantısının yapılnası ve programlanması
10Ara sınavLaboratuvar arasınavı
11Kesme denetleme biriminin yapısı, kesme kaynaklarının izinlenmesi, önceliklenmesi ve örnek kesme denetim programının yazılması8051 üzerindeki zamanlayıcı/sayıcı birimini kullanarak frekans ölçen ve sonucu LCD göstergede görüntüleyen program yazımı ve çalıştırılması
12Keybord kullanımı, basit basmalı butonların bağlantısı, programlanması, yükseğe ve düşüğe çekme dirençlerini kullanımı ve matris keybor bağlantısı ve keybord tarama algoritmaları.4X4 matris keybord bağlantısı ve programlanması.
138051 ve en az iki adet çevre birimi kullanarak basit bir sistemin tasarlama aşamaları, devrenin kurulması, çalıştırılması tasarlanan amaca yönelik program yazımı.2 kişilik gurupların belli bir amaca yönelik bir sistem tasarlayıp, kurarak gerekli programı yazıp çalıştırması
14Uygulamam örnekleri ve programlanmasıGurupların projelerin sununu
15Dersin özetlenmesi ve öğrencilerin dersi değerlendirmeleri.Gurupların projelerin sununu
16Final sınavıFinal sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler 8051 Uygulamaları Ders notu), Yrd. Doç. Dr. Mustafa Engin 2. Mikroişlemciler ve 8051 ailesi, Haluk Gümüşkaya, Alfa yayıncılık, 1998,2002 3. Her yönüyle 8051/52, Bilişim yayınları, 2000 Jan Axelson, (Türkçe çevirisi). 4. 8051 Mikrodenetleyici Uygulamaları, (Mimarisi ve C Programlama Diliyle Programlanması), Dr. A. Turan ÖZCERIT, M. ÇAKIROGLU, C. BAYILMIS, 5. Endüstriye Dönük Uygulamalı: 8051 Mikrokontrolörlerle Uygulamalar+CD-ROM, David M Calcutt, Frederick J Cowan ve G Hassan Parchizadeh (Türkçe çevirisi). ISBN: 975-6410-64-7
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav180
Ev Ödevi120
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz212
Derse Katılım14342
Deney000
Rapor Hazırlama3515
Rapor Sunma111
Proje Hazırlama11010
Proje Sunma111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Quiz için Bireysel Çalışma2510
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ14254452235
ÖÇ23354543444
ÖÇ33354543444
ÖÇ43424534555
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr