Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1959002062009MİKROİŞLEMCİ./MİKRODENETLEYİ. IIZorunlu244
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Mikrodenetleyicinin seri ve paralel portlarını kullanarak elektronik ve elektro-mekanik aygıtlarla bağlantı kurma, mikrodenetleyiciyi kullanarak akıllı elektronik aygıt tasarlama, bu tür aygıtlarda hata bulma ve giderme becerisi kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assistan. Prof. Dr. Mustafa Engin
Öğrenme Çıktıları
1Örnek seçilen bir mikrodenetleyici ile bir deneme devresi kurup çalıştırabilmeli, arıza takibi yapabilmeli.
2Seri ve paralel veri iletim yöntemlerini açıklayabilmeli ve mikrodenetleyici ile çevre birimleri arasında seri ve paralel veri iletimi yapan yazılım geliştirebilme.
33. Giriş elemanından gelen analog işareti sayısala dönüştürebilmeli, gerekli kıstaslara göre işlem yaptıktan sonra çıkış birimine sayısal veya analog gönderebilen program geliştirebilme.
4Programlı ve kesme denetimli giriş/çıkış yöntemlerini açıklayabilmeli ve kesme uyarmalı denetim programı geliştirebilme.
516 ve 32 bit mikrodenetleyicileri tanımlayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Örnek seçilen ARM Cortem-M mikrodenetleyicisinin portlarının yapısı, çalışması ve programlanması. Giriş elemanı olarak anahtarın, çıkış elemanı olarak farklı göstergelerin kullanımı. Seri ve paralel haberleşme teknikleri ve bilgisayar ile veri iletimi. Programlı ve kesme uyarmalı giriş çıkış programlama teknikleri. ADC ve DAC bağlantısı ve programlanması, adım motorunun kullanımı. Zamanlayıcı ve sayıcıların kullanımı PWM ile ısı, ışık ve motor denetimi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Örnek seçilen mikrodenetleyicinin güç ve saat devresinin çalışması ve sınır değerlerinin hesaplanması.8051 deney kartının açık şeması ve baskı devresinin incelenmesi .
1Mikrodenetleyicinin gömülü flash belleğine program kodlarının aktarılması.Deney kartının montajının yapılması .
2Mikrodenetleyicinin portlarının yapısı, çalışması ve programlanması.Port 1’den okunan veriyi P2’ye yazan programın çalıtırılması.
3Çıkış elemanı olarak göstergelerin çeşitleri, çalışması ve programlanması.8 adet LED’de Portların ikilik değerlerinin görüntülenmesi
4Karakter LCD göstergenin yapısı, mikrodenetleyici ile haberleşmesi ve komut seti00-99 onlu sayıcının 7-elemanlı göstergede görüntülenmesi.
5Giriş elemanı olarak anahtarın kullanılmı ve matris tuş takımının programlanması.LCD göstergede öğrencinin adı, soyadı ve numarasını görüntülemesi.
6Programlı giriş çıkış teknikleri.4X4 matris tuş takımının okunan onaltılık değerin LCD göstergede görüntülenmesi. kartında çalıştırılması.
7Kesme denetim biriminin yapısı ve programlanması, kesme uyarmalı giriş çıkış teknikleri.Dış kesme girişlerini test eden programın yazılması ve çalıştırılması
8Zamanlayıcı ve sayıcılar ayarlanması, kullanımı.Frekans sayıcı olarak kullanma.
9Ara sınavUygulama sınavı
10Seri veri iletim yöntemleri, UART, USB, I2C, SPI, CAN seri iletim protokolleri, Bilgisayar ile haberleşme
11ADC ve DAC’ın yapısı mikrodenetleyiciye bağlanması ve programlanmasıVoltmetre ve termometre tasarlama
12Transistör, MOSFET, röle, optocoupler, Adım motoru gibi elemanların mikrodenetleyiciye bağlanması ve programlanması.Adım motorunu istenen hızda ve adım sayısında hareket ettiren programın yazılması ve çalıştırılması
13PWM işaretinin üretilmesi, PWM’in kullanım alanları.Üç renkli LED’i PWM ile sürerek 256 farklı renk elde edilmesi.
14Grupların Proje SunumlarıGrupların projelerinin çalışmasının gösterilmesi ve sınıf tarafından değerlendirilmesi.
15Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler 8051 Uygulamaları (Ders notu), Yrd. Doç. Dr. Mustafa Engin 2. ARM Cortex-M4 ile Mikrodenetleyici Programlama, Oğuz Emre Çakıl, 2018, Kodlab yayınevi,, ISBN: 9786052118269
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz212
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14114
Rapor Hazırlama515
Proje Hazırlama11515
Proje Sunma111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Quiz için Bireysel Çalışma166
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)121
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ13454445355
ÖÇ24524554334
ÖÇ34344124335
ÖÇ45555545554
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr