Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1959002072009ANALOG HABERLEŞMEZorunlu235
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bir haberleşme sisteminde gürültü ve ilgili parametrelerin öğrenilmesi. Haberleşme sistemlerinde sinyallerin frekans spektrumlarının çizilmesi. Frekans analizi ile ilgili matematiksel ilkelerin kavranması. Genlik modülasyonu, frekans ve faz modülasyonu ilkelerinin öğrenilmesi ve tekniklerinin uygulanması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Seyhan COŞKUN
Öğrenme Çıktıları
1 Haberleşme sistemlerinde gürültü analizini ilkelerini kavrayabilme ve uygulayabilme.
2 Haberleşme sistemlerinde sinyallerin frekans analizi ilkelerini kavrayabilme ve uygulayabilme.
3 Genlik modülasyonu ilkelerini kavrama ve çeşitli modülasyon devrelerinin çalışmasını kavrayabilme ve uygulamalarını yorumlayabilme.
4 Frekans modülasyonu ilkelerini kavrama ve çeşitli modülasyon devrelerinin çalışmasını kavrayabilme ve uygulamalarını yorumlayabilme.
5 Faz modülasyonu ilkelerini kavrama ve çeşitli modülasyon devrelerinin çalışmasını kavrayabilme ve uygulamalarını yorumlayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Haberleşme sistemlerinde iletişimi etkileyen gürültü kaynakları. Sinyal-gürültü oranı, gürültü faktörü. Periyoik sinyallerin Fourier analizi. Genlik mosülasyonu. Frekans modülasyonu. Faz modülayonu. PLL devreleri. Frekans katlayıcılar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sinyallerin frekans spektrumu. Fourier analizi. Sinyallerin frekans spektrumu uygulamaları
2Gürültü analizi. Gürültü seviyesi hesaplamaları. Rehberli problem çözümü
3 Genlik Modülasyonu ve çeşitleri Rehberli problem çözümü
4Genlik Modülasyonu devreleri Genlik modülasyonu uygulamaları
5Çift yan bantlı ve tek yan bantlı genlik modülasyonu Çift yan bantlı ve tek yan bantlı genlik modülasyonu uygulamaları
6Genlik demodülasyonu ve devreleri Genlik demodülasyonu uygulamaları
7Frekans Modülasyonu matematiksel analizi Rehberli problem çözümü
8Ara Sınav
9Frekans Modülasyonu devreleri Frekans Modülasyonu uygulamaları
10Frekans demodülasyonu devreleri Frekans demodülasyonu uygulamaları
11Faz Modülasyonu Faz Modülasyonu uygulamaları
12Faz kilitlemeli döngü (PLL) Rehberli problem çözümü
13Faz kilitlemeli döngü (PLL) devreleri PLL devre uygulamaları
14Frekans çoğaltıcılar Frekans çoğaltma uygulamaları
15Laboratuvar uygulamalı sınavı ve deney raporları değerlendirilmesi Uygulama sınavı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı. Coşkun, Seyhan (2010), Analog Haberleşme ders notları. Deney kitabı: Coşkun, Seyhan (2003), Telekomünikasyon Deneyleri-1 Yardımcı Kaynaklar: 1) Analog Haberleşme, Ahmet H. Kayran, Birsen Yayınevi, İstanbul, 1999 2) İletişim Kuramı, 2.ed, Haluk Derin, Murat Aşkar ODTÜ yayını, Ankara, 1987 3) Analog ve Sayısal İletişim, Hwei P. Hsu, Çeviri: Erkan Afacan Schaum’s Outlines, Nobel Yayın, Ankara, 2003 4) Elektronik İletişim Teknikleri, Wayne Tomasi, Çeviri MEB yayını, Ankara, 1994 5) Modern Elektronik İletişim Teknikleri, Harold Killen, Çeviri MEB yayını, Ankara, 1997 6) Modern Elektronik Sistemler, Halit Pastacı YTÜ yayını, İstanbul, 1997 DERS ARAÇLARI: Laboratuvar deney gereçleri, Bilimsel hesap makinesi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Laboratuvar Sınavı140
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14114
Rapor Hazırlama5210
Rapor Sunma5315
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Okuma10220
Laboratuvar Sınavı111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)136
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1543343  3 
ÖÇ2554445333 
ÖÇ3555545333 
ÖÇ4555545333 
ÖÇ5555545333 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr