Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1959002082009İŞLETME YÖNETİMİZorunlu242
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere; işletme ile ilgili temel kavramları, işletmelerin amaçlarını ve çevre ile ilişkilerini, işletmelerin çeşitlerini, işletmelerin kuruluş yeri seçimi, işletme yönetimini ve fonksiyonlarını, işletme yönetimi ile ilgili yeni yönetim yaklaşımlarını verebilmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ece Nüket ÖNDOĞAN, Asst.of Prof.Dr.
Öğrenme Çıktıları
1Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme, bağımsız çalışmada karar verebilme
2Yönetim ve organizasyon yeteneklerini geliştirebilme
3Yeni işletme yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olabilme
4Yönetim, personel, üretim, finansman, pazarlama işlevleri hakkında bilgi sahibi olabilme
5İşletme, yönetici, girişimci, lider kavramlarını, sorumluluklarını ve özelliklerini kavrayabilme
6İşletme amaçları ve çevresi hakkında bilgi sahibi olabilme
7Yeni bir işletme kurabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İşletme ile ilgili temel kavramlar İşletmelerin amaçları İşletmelerin ekonomik yapı içindeki yeri ve çevre ile ilişkileri İşletme çeşitleri İşletme kuruluş aşamaları İşletmenin işlevleri Yönetim ile ilgili temel kavramlar, yönetim fonksiyonları, organizasyonların kuruluş şekli ve yönetim uygulamaları Üretim işlevi, şekilleri, yeni üretim yaklaşımları, kapasite Personel işlevi, özellikleri, görevleri, iş görüşme teknikleri Finansman biriminin işlevi, yeni finans teknikleri Pazarlama biriminin işlevi, pazarlama araştırması, pazarlama karması, yeni pazarlama yaklaşımları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İşletme ve yönetim ile ilgili temel kavramlar
2İşletmelerin ekonomik yapı içindeki yeri, çevre ile ilişkileri, kuruluş amaçları ve aşamalarıProje verilmesi
3İşletmelerin sınıflandırılması
4KOBİ’ler, Birlikler
5İşletme işlevleri, Yönetim özellikleri ve işlevleri, temel kavramlar, yönetim uygulamaları
6Yönetim, Şirket evlilikleri, ÖzelleştirmeSınıf içi tartışma
7Üretim, yeni üretim yaklaşımları, kapasite
8Ara Sınav
9Finansman, temel kavramlar, finansal analiz, yeni finansman teknikleri
10İşgören birimi, özellikleri, görevleri
11Pazarlama, temel kavramlar
12Pazarlama araştırması
13Pazarlama karması
14Yeni pazarlama yaklaşımları,Proje teslimi Proje sunumu
15Yeni pazarlama yaklaşımlarıProje sunumu
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ÖNDOĞAN Ece Nüket, 2009. “İşletme Yönetimi”, Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu (Yayınlanmamış ders notları, Word ve Powerpoint Dokümanı), İzmir. Oktay ALPUGAN ve Arkadaşları, 2004. “İşletme Ekonomisi”, Ankara DOĞAN Muammer, 2006. “İşletme Ekonomisi ve Yönetimi”, Birleşik Matbaacılık, İzmir BUDAK Gülay; BUDAK Gönül, 2004. “İşletme Yönetimi”, Barış Yayınları, İzmir
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Uygulama/Pratik14114
Alan Çalışması428
Proje Hazırlama155
Proje Sunma111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma428
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)72
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1    4 5525
ÖÇ2    3  332
ÖÇ32       4 
ÖÇ425455 3 5 
ÖÇ5    3  332
ÖÇ6 2      4 
ÖÇ741141 233 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr