Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1959002162009ANTENLER VE MİKRODALGA TEKNO.Zorunlu243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilerin, Anten ve Mikrodalga kavramları hakkında bilgileri edinmesi. Anten özelliklerini, tasarımını ve çeşitlerini kavraması. Mikrodalga frekansında çalışan devreleri (Osilatör ve filitre vb.) tanıyıp, çalışma ilkelerini kavrayabilme ve kullanabilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asst.Prof.Dr. Mustafa Berkant SELEK
Öğrenme Çıktıları
1 Anten tanımı ve özelliklerini tanıyabilme, farklı ihtiyaçlar için farklı antenlerin kullanımını ayırt edebilme.
2Antenle ilgili kavramları ve tanımları anlayabilme ve kullanabilme.
3Mikrodalga tanımı özellikleri ve Maxwell denklemlerini kavrayabilme ve yorumlayabilme.
4Bir alıcı-verici anten sistemini tasarlayabilme.
5Tasarlanmış bir sistemde yapılan ölçümlerle hesaplanan verileri karşılaştırıp yorumlayabilme.
6 İletim hatlarını, çeşitlerini ve hesaplamalarını kavrayabilme.
7 Yüksek frekanslarda devre tasarımını kavrayıp uygulayabilme.
8Mikrodalga iletim hattı problemlerinde Smith abağını kullanabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kablosuz sistemlerdeki anten çeşitleri özellikleri ve yüksek frekans iletişim sistemlerini tanımlar. Elektrik ve elektronik sistemlerde nasıl uygulanacağını açıklar. Anten ve mikrodalga devrelerini tanımlar ve uygular. Haberleşme Sistemlerine nasıl uygulanacağı becerilerini kazandırmaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Modülasyon kavramı ve kablosuz haberleşmenin önemi. Anten Tanımı ve özellikleri.
2Duran dalga oranı yansıma katsayısı, serbest uzay empedansı vb. kavramları.
3Işıma örüntüsü, Alan Bölgeleri kavramları EM dalgalar
4EIRP kavramı ve RL hatları
5Anten Problemleri radar denklemleri
6İletim hatları ve kayıplar
7Empedans ve empedans uydurma, DDO, yansıma katsayısı vb. kavramları
8Ara Sınav
9Mikrodalga ve Elektromanyetik dalga uzaydaki yayılımı
10Maxwell denklemleri, EM Dalga türleri
11Polarizasyon mikrodalga RF devreleri
12İletim hatları çeşitleri, kayıpları, Deri etkisi
13Karakteristik empedans, empedans uyumu, DDO.
14Smith Abağı
15Simülasyon uygulaması
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Wayne Tomasi, Elektronik İletişim Teknikleri (1997). İnci Akaya, Anten Teorisine Giriş(1989). Turhan Özkan, Mikrodalga, (1987). R.E.Collin, Antennas and Radiowave Propagation (1985). C.A.Balanis, Antenna Theory Analysis and Design(1982). Mustafa Berkant SELEK, Anten Ders notları. DERS ARAÇLARI: Laboratuvar deney gereçleri, Bilimsel hesap makinesi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)94
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
ÖÇ6          
ÖÇ7          
ÖÇ8          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr