Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1959002142012ANAHTARLAMA VE İLETİM SİSTEMLERİZorunlu243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Haberleşme ilkelerini tanıyabilme. Telefon santrallarındaki anahtarlamanın temel prensiplerini kavrayabilme. Sayısal santral yapısını ve işaretleşme prensiplerini kavrayabilme. Transmisyon yollarının transmisyon özelliklerini belirleyen birincil ve ikincil hat parametrelerini kavrayabilme. Transmisyon yollarındaki temel distorsiyonları kavrayabilme. Transmisyon sistemlerinin temel özelliklerini kavrayabilme
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Telefon santrallarındaki anahtarlamanın temel prensiplerini açıklayabilme.
2Santralın gereği ve fonksiyonunu tanır.
3Santralın blok şemasını çizer ve çeşitli alt birimlerinin ilişkilerini açıklayabilme
4Transmisyon yollarının özelliklerini ve çeşitli distorsiyonları açıklayabilme.
5Transmisyon sistemlerinin özelliklerini kavrayabilme ve açıklayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Haberleşme ağlarında anahtarlama yöntemleri. Anahtarlama teknolojileri. Telefon santralleri. İşaretleşme sistemleri. Transmisyon hatlarının transmisyon özellikleri. iletişimi etkileyen hatlardaki distorsiyonlar. Çoğullamalı transmisyon sistemleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Anahtarlama kavramının temelleri. Rehberli problem çözümü
2Anahtarlama tipleri Rehberli problem çözümü
3Anahtarlama teknolojileri.Rehberli problem çözümü
4Telefon santrallarıTelefon setleri uygulamaları
5İşaretleşme sistemleriPBX santral üzerinde uygulamalar
6Transmisyonun temel parametreleri.Rehberli problem çözümü
7. Transmisyon seviyeleri.Eşdeğer transmisyon hattı ile uygulamalar.
8Ara Sınav
9Transmisyonda distorsiyon çeşitleriTransmisyon kalitesi ve distorsiyon uygulamaları.
10Çoğullama sistemlerinin sınıflandırılmasıRehberli problem çözümü
11Frekans çoğullama sistemleri.Rehberli problem çözümü
12Zaman çoğullama sistemleriRehberli problem çözümü
13PDH sistemleri.Rehberli problem çözümü
14SDH sistemleri.Rehberli problem çözümü
15Dalga boyu çoğullamaRehberli problem çözümü
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı. Coşkun, Seyhan (2010), Transmisyon Sistemleri”, Ders notu, İzmir Deney kitabı: Coşkun, Seyhan (2003), Telekomünikasyon Deneyleri-2 Yardımcı Kaynaklar: 1) Wayne Tomasi, “Elektronik İletişim Teknikleri”, Milli Eğitim Bakanlığı yayını. Prentice Hall yayınından çeviri. 2) John Ronayne, “ Sayısal Haberleşmeye Giriş”, Milli Eğitim Bakanlığı yayını. Çeviri. 3) Roger L. Freeman, “ Telecommunication System Engineering”, 2. ed, Wiley&Sons 4) Roger L. Freeman, “ Telecommunication System Engineering”, 3. ed, Wiley&Sons 5) Roger L. Freeman, “ Telecommunication System Engineering”, 4.ed, Wiley&Sons DERS ARAÇLARI: Laboratuvar deney gereçleri, Bilimsel hesap makinesi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1 2        
ÖÇ2   2      
ÖÇ3    3     
ÖÇ4    3     
ÖÇ5   2      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr