Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
4111001152010SANAT TARİHİZorunlu112
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Toplum kültürünün ve sanat tarihinin sanatçı için önemini kavrayabilmek. İnsanlık tarihi boyunca önemli kültür dönemlerinin incelenerek moda tasarımı ile ilişkilendirebilmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Şükran TÜMER
Öğrenme Çıktıları
1Tarih Çağları ve Batı Sanatı Tarihini inceleyerek dönemlere ait eserleri ikonografik ve tasarım çözümlemesini yapabilme
2Tarih çağlarını inceleyerek tasarım yaparken bilgileri kullanabilme .
3 Batı sanatı tarihini inceleyebilme ve moda tasarımında kullanabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Primitif Sanat , Sanat tarihi dönemlerinden başlayarak ilk çağlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sanat ve Sanat Tarihi İle İlgili Temel Kavramlar
2Prehistorik (Tarih Öncesi) Çağlardaki Sanat Eserlerinin incelenmesi
3Mezopotamya Sanatının İncelenmesi
4Mısır Sanatının İncelenmesi
5Anadolu Uygarlıklarının İncelenmesi
6Yunan Sanatının İncelenmesi
7Roma Sanatının İncelenmesi
8Erken Ortaçağ ve Ortaçağ Avrupa Sanatının İncelenmesi
9Rönesans Dönemi Sanatının İncelenmesi
10VİZE
11Manierizm ve Barok Dönemi Sanatının
12Rokoko Dönemi Sanatının İncelenmesi
13Neoklasizm Dönemi Sanatının İncelenmesi
14Romantizm Dönemi Sanatının İncelenmesi
15İncelenen dönemler ile araştırma konularının irdelenerek, moda tasarımı yaparken esin kaynakları oluşturulması.
16FİNAL
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
HOLLINGSWORTH, Mary - Dünya Sanat Tarihi Görsel ve yazılı kaynaklar, İnternet ortamı.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı11515
Proje Hazırlama12020
Proje Sunma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ÖÇ13     25 
ÖÇ2  42  55 
ÖÇ32 34  55 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr