Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
4111001202010STAJZorunlu125
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencinin, moda tasarım teknikerliği mesleğinin görev ve sorumluklarını gerçek ortamında yaşayarak öğrenmesini sağlamak Bir işletmede hammaddeden son ürüne kadar uzanan üretim süreci ve işlem adımlarında sorumluluk almaya hazırlamak Meslekte görev alabileceği tasarım ve model departmanlarında eğitim görmesini sağlamak Meslek ahlakı kalite gibi konularda duyarlılık kazanmasını sağlamak İşletmelerde, iş ve meslek yaşamında iş disiplininin, takım çalışmasının, disiplinler arası işbirliğinin, bireysel yetkinliklerin, insan ilişkilerinin önemini gözlem yaparak ve yaşayarak öğrenmesini sağlamak Sözlü ve yazılı iletişim becerileri geliştirmesini sağlamak Meslek yaşamına hazırlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Berna AYBARTÜRK
Öğrenme Çıktıları
1Çalışma sorumluluğu bilincine sahip olabilme
2Takım çalışması yapabilme
3 İşletmelerde tasarım bölümünün işleyişini kavrayabilme
4Tasarım uygulamaları yapabilme, bu tasarımların ürüne dönüşme aşamalarını takip edebilme
5Kumaş ve aksesuar seçimini kavrayabilme ,tasarım ile ilişkilendirme ve uygulayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Mesleğin gerektirdiği becerilerin gerçek iş ortamında görülmesi ve uygulamayla pekiştirilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Fabrikayı ve kişileri tanıma. Fabrikanın geçmişi, makine parkı, yerleşim düzeni ve idari ve teknik yapılanması hakkında bilgilenme
1Fabrikada iş akışı, sipariş alınması ve tasarım ve model dairesi hakkında bilgi sahibi olma.
2Tasarım bölümünde yapılan çalışmaları izleme, tasarlanmış bir ürünün kalıp ve model dikimi aşamalarını takip etme
3Bir model tasarlama, kalıbını hazırlayıp dikimini yaparak numune üretimini gerçekleştirme
4Bir model tasarlama, kalıbını hazırlayıp dikimini yaparak numune üretimini gerçekleştirme
5Staj sonuç dosyası hazırlama,
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yok
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik15460
Gözlem30260
Rapor Hazırlama12020
Rapor Sunma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ÖÇ15     5  
ÖÇ2  2  5 5 
ÖÇ3         
ÖÇ4  3     5
ÖÇ5         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr