Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
4111002042010SUNUM TEKNİKLERİZorunlu243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Görsel sunum ile ilgili teknik kriterlerin oluşturulması ve görsel sunum tekniklerinin moda tasarımda kullanılabilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğ.Gör. Şükran TÜMER
Öğrenme Çıktıları
1Görsel tasarım ve sunum tekniklerinin inceleyebilme ve kavrayabilme becerisi
2Moda tasarında görsel sunum tekniklerini uygulayabilme becerisi
3Malzemeyi tanıyabilme sunum tekniklerinde uygulayabilme
4Moda tasarımda marka yaratma, afiş, katolog oluşturma ve sunumda görsel sunum tekniklerini kullanabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Moda Tasarımı ile İlgili Temel İlke ve Yöntemlere İlişkin Uygulamalar, Moda Tasarımında Tasarım Kriterlerinin Oluşturulması: Hedef kitlenin saptanması, Tema seçimi, Malzemeyi tanımlama, Hikaye panosu oluşturma ve moda tasarımda görsel sunum teknikleri konularına yer verilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Görsel tasarım ve sunum tekniklerinin incelenmesi
2Moda Tasarımında Tasarım Kriterlerinin Oluşturulması
3Sunum tekniklerinin araştırılması
4Sunum tekniklerinin belirlenmesi
5Moda Tasarımında Tasarım Kriterlerinin Oluşturulması:
6Hedef kitlenin saptanması, Tema seçimi
7Malzemeyi tanımlama, Hikaye panosu oluşturma
8Malzemeyi tanımlama, Hikaye panosu oluşturma
9VİZE
10Digital ortamda sunum teknikleri
11Katolog oluşturma yöntemleri
12Portfolye oluşturma yöntemleri
13Afiş, reklam sunum teknikleri
14Moda tasarımda marka yaratma ve sunum teknikleri Powerpoint sunumları
15Ödev sunumları
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Colors for modern fashıon- drawımg Nancy Reıgelman, nıne heads medıa – by Nancy Reıgelman: Published by 9 heads media.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Proje Hazırlama41040
Proje Sunma4520
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ÖÇ1 4    4 4
ÖÇ2  4    5 
ÖÇ3 5       
ÖÇ4 5 5     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr