Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
4111002132010MESLEKİ YABANCI DİL IZorunlu231
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciye; temel mesleki kavram ve tanımları ile temel mesleki dil bilgisi yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Gülşah Pamuk
Öğrenme Çıktıları
1Moda tasarım ile ilgili temel İngilizce terimleri kavrayabilme
2Moda tasarım ile ilgili İngilizce metinleri Türkçe'ye çevirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Moda tasarımı ile ilgili temel İngilizce terimlerini öğrenmek, giysi ölçülendirme ile ilgili temel ölçülerin isimlerini ve kullanımlarını öğrenmek.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı.
2Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı.
3Moda Tasarımı Teknik Terimleri (Moda eğilimleri ve moda tarihi)
4Koleksiyon hazırlamada kullanılan terimler.
5Sanat Tarihinde kullanılan terimler.
6Moda tasarımı açısından vücut tipleri.
7Genel Tekstil Terimleri.
8Genel Tekstil Terimleri.
9ARA SINAV
10Yapı (Kumaş) ile ilgili terimler.
11Giysi Türleri.
12Giysi Ölçüleri.
13Giysi Ölçüleri.
14Model özellikleri.
15Model özellikleri.
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Baudot F., Modanın Yüzyılı, ISBN 975-8020-97-8, İTKİB, Güncel Yayıncılık, 2001, İstanbul 2. Big apparel Encylopedia, T. K. A. M. , İstanbul, 2003 3. Breward C., The Culture of Fashion, Manchester University Pres, ISBN 0 7190 4125, 1995, Glasgow, Great Britain. 4. Carr, H. And Latham B., The Technology of Clothing Manufacture, 1991, United Kingdom 5. Cooklin G., Introducton to Clothing Manufacture, Blackweell Science, 1991 6. Erdoğan M. Ç. Konfeksiyon Makineleri ders notları, 2002 7. Horrocks A. R., Anand S. C., Teknik Tekstiller El Kitabı, The Textile Institute, Türk Tekstil Vakfı, İstanbul, Turkey. 8. Laver J. De LA Haye A., Tucker A., Costume and Fashion: A Concise History, Fourth Edition (World of Art)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım15115
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)30
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ÖÇ1 554    2
ÖÇ2 554    2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr