Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
200001042018BIOSTATISTICSCompulsory114
Level of Course Unit
First Cycle and Second Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı öğrencilerin mezuniyet sonrası, eczacılık uygulama alanlarında temel istatistik nosyonunu kazanması, Eczacılık eğitimi ve sonrasında karşılaşacağı istatistiksel kavramlar konusunda öngörüde bulunabilme, ilaç firmalarının üretim, ruhsat ve klinik araştırmalar birimlerinde çalışabilecek bilgi kazanması hastane eczacılığında farmako ekonomi ve değerlendirme süreçleri ile ilgili bilgi kazanması
Name of Lecturer(s)
Assoc. Prof. Dr. Dr. Ercüment KARASULU
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Biyoistatistikte Temel Kavramlar ve Tanımlamalar, Tanımlayıcı Örnek İstatistikleri, Olasılık Teorisi ve Şans Değişkenleri, Özel Olasılık Dağılışları, İstatistiksel Yorumlama, Değişkenler Arasındaki İlişkiler, Regresyon ve Korelasyon , Deneme Tasarımı ve Analizine Giriş, Parametrik Olmayan Testler
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination2100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr