Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
200004152018CLINICAL PHARMACOLOGYCompulsory472
Level of Course Unit
First Cycle and Second Cycle
Objectives of the Course
Bu derste öğrencinin 3. sınıfta farmakoloji derslerinde öğrendiği ilaçları klinik kullanımına ilişkin tüm özellikleriyle kavraması ve özel durumlarda (örneğin akut allerjik reaksiyon; ilaç etkileşmelerinin klinik yansıması; yaşlıda, çocukta ve gebede ilaç kullanımı gibi) ilaç kullanımının esaslarını öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Sibel Göksel, Prof. Dr. Mehtap Köksal, Prof. Dr. Cenk Can, Prof. Dr. Aytül Önal, Prof. Dr. Ayşe Erol, Prof. Dr. Murat Olukman
Learning Outcomes
1
2
3
4
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Farmakoloji, “ilaç bilimi” olarak tanımlanmaktadır. İlaç niteliğindeki kimyasal maddeler ile biyolojik sistemlerin etkileşmesinin incelenmesi ve ilaçların özelliklerinin ve etkilerinin tüm vücutta moleküler düzeyde anlaşılması ile uğraşır. Klinik farmakolojinin kapsamında klinik ilaç araştırmaları, farmakoterapi, terapötik ilaç izlemi, farmakovijilans, farmakoekonomi gibi konular bulunmaktadır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Recommended or Required Reading
Kayaalp SO. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Feryal Matbaacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti, 2009, Ankara Süzer Ö. Farmakolojinin Temelleri. Nobel Tıp Kitabevleri, 2002, İstanbul. Dökmeci İ. Farmakoloji-İlaçlar ve Etkileri, Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., 2007. Katzung BG, Masters S, Trevor A. Basic and clinical Pharmacology, 11th Edition, The McGraw-Hill Companies, 2008. Brunton LL, Lazo JS, Parker KL. Goodman ve Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 11th Edition, The McGraw-Hill Companies, 2006
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination111
Final Examination111
Attending Lectures14228
Individual Study for Mid term Examination3515
Individual Study for Final Examination3515
TOTAL WORKLOAD (hours)60
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
LO1352 5 12  25  
LO2352 5 12  25  
LO3452 5 12  25  
LO4 51 5  121 5  
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr