Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
402023112006PROKARYOTIC DIVERSITY-IICompulsory365
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Mikroorganizmaların farklılığını inceleyebilmek için benzer organizmaları gruplandırmak ve bu grupları hierarşik bir düzen içinde organize etmek gerekmektedir. Taksonomi, biyolojik sınıflandırmanın bir bilim dalıdır. Bakteriyal taksonomi ribosomal RNA yapısı ve kromozom dizilerinin karşılaştırılması gibi moleküler teknikler kullanıldığında hızlı bir şekilde değişmektedir. Bu durum yeni filogenetik sınıflandırmalara ihtiyaç gösterir. Bergey’s Manuel of Systematic Bacteriology’ nin çeşitli volümlerinde bakteriler ve archaea 25 phylum içerecek şekilde filogenetik olarak organize edilmişlerdir. Bu dersin amacı, bu filumların özeliklerini anlatmaktır.
Name of Lecturer(s)
Prof.Dr.Füsun B. UÇAR
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Fototrofik Proteobacteria, Cyanobacteria, Heliobacteria, yeşil kükürt bakterileri, yeşil kükürtsüz bakteriler; kemolitotrofik ve metanotrofik Proteobacteria; Anaerobik Proteobacteria; aerobik ve fakültatif aerobik kemoorganotrofik Proteobacteria, morfolojik olarak alışılmamış Proteobacteria klasislerinin (α, β, γ,) ve Δ, ε Proteobacteria sınıflarının fizyolojileri, morfolojileri ve ekolojileri; Non-Proteobacteria grubu: Aquaficea ve Thermotogae phylumu üyeleri, Deinococcus-Thermus phylumu, Chlamidia phylumu, Planctomyces phylumu, Spirochaeta phylumu, Bacterioides phylumu ve özellikleri; Düşük G+C içerikli gram (+) bakteriler; Yüksek G+C içerikli gram (+) bakteriler; Cyanobacteria;; hipertermofilik bakteriler; Arkeal hücre çeperi ve membranları, genetiği, metabolizması, taksonomisi, Phylum: Crenarchaeota; Phylum: Euryarchaeota. Metanogenler, metanogenesis mekanizması. Halobacteria, fizyolojisi, bacteriorhodopsin ve ışık aracılı ATP sentezi mekanizması, ekstrem termofilik kükürt metabolize eden ve sülfat redükleyen Euryarchaeota üyeleri ve özellikleri.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
•Willey, J.M., Sherwood, L.M. and Woolverton, C.J. Prescott, Harley, and Klein’s Microbiology, 7th Ed, Mc Graw Hill Higher Education, 2008. •Madigan, M.T., Martinko, J.M., Dunlap, P.V. and Clark, D. P., Biology of Microorganisms 12th Ed, Pearson. USA. 2009. •Brenner, D.J., Krieg, N.R and Staley, J.T., Bergey’s Manuel of Systematic Bacteriology, Volume 2: Proteobacteria Part B: Gammaproteobacteria, Springer, 2005. •Kim, B.H. and Gadd, G.M., Bacterial Physiology and Metabolism,1th Ed, Cambridge University Press, 2008. •Withman, W.B., Parte, A.C., Bergey’s Manuel of Systematic Bacteriology, Volume 3: The Firmicutes, Springer, 2009
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Laboratory130
Homework270
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr