Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
402023122006GENERAL MYCOLOGY-IICompulsory364
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
English
Objectives of the Course
Doğada ekolojik denge içinde fungusların dağılımı, mikro ve makro düzeyde tüm canlılarla olan olumlu ve olumsuz etkileşim mekanizmaları çok önemlidir. Yüksek organizasyonlu fungusların tanılanması ile sağlık alanında gereken önlemlerin alınması mümkün olabilecektir. Ayrıca biyoteknolojinin önemli bir kısmı hem fungusun, hem de primer ve/veya sekonder metabolitlerinin üretilerek endüstriyel ürünlerinden yararlanılması araştırmalarını içermektedir. Bu dersin amacı, fungusların tanılanması, ekolojik dengenin korunmasında ve çevre korumadaki önemlerinin vurgulanmasının yanısıra biyoteknolojik gelişmelerde ve sağlık alanındaki önemlerini vurgulamaktır.
Name of Lecturer(s)
Assoc. Prof. Dr .Alev Haliki UZTAN
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Fungal Ekoloji: saprotroflar, kommensalizm, mikoparazitler, böcek ve nematod parazitleri, endofitler ve epifitler, bitki patojenleri, mikorizalar, likenler, mikotoksinler ve şapkalı mantar toksinler, insan patojenleri ve fungal antibiyotikler Phylum Ascomycota, Filamentli Ascomycetes (Pyrenomycetes; Peritesyumlu Ascomycetes) ;Apotesyumlu Filamentli Ascomycetes (Discomycetes) ; Askostromalı Filamentli Ascomycetes (Loculoascomycetes) ; Diğer Filamentli Ascomycetes (Erysiphales = Küllemeler); Phylum Basidiomycota (Genel Özellikleri ve Sistematik); Şapkalı Mantarlar (Agaricales, Aphyllophorales, Gasteromycetes) ; Paslar ve Rastıklar (Uredinales and Ustilaginales); Diğer Basidiomycetes üyeleri (Tremellales, Auriculariales)
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
• Deacon, J., Fungal Biology, 4th Ed. Blackwell Publishing, 2006 • Kavanagh, K., Fungi, Biology and Applications, 1th Ed. John Wiley and Sons Ltd, 2005 • Alexopoulos, C.J., Mims, C.W., Blackwell, M., Introductory to Mycology, 4th Ed. John Wiley and Sons Ltd, 1996 • Anke,T., Fungal Biotechnology, Chapman and Hall, 1997
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination175
Laboratory125
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr