Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
402023532005INTERNSHIP (TRAINING)Compulsory351
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Objectives of the Course
Bu dersin amacı;,sektörde yer alan ticari firmalarda uygulamalar yaptırılmasını sağlayarak iş deneyimi ve sorumluluk bilinci kazandırmaktır.
Name of Lecturer(s)
Assoc. Prof. Dr. Önder Yücel
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Konfeksiyon uygulamalarında görevlendirmeler yapılarak iş deneyimi ve sorumluluk bilincinin kazandırılması
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1.Yücel, Ö. “Konfeksiyon Organizasyonu ve Planlaması” E.Ü Bayındır Meslek Yüksekokulu Yayınları, No: 1, E.Ü Basımevi, Bornova-İzmir, 2007 2.Kurumer, G. “Konfeksiyon Üretimi ve Teknolojisi” , İzmir, 2007 3.Demir, H., Gümüşoğlu, Ş. “Üretim İşlemler Yönetimi”,. 4. Baskı, Beta Yayın, İstanbul, 1998. 4. Akal, Z., “İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi” M.P.M Yay. No: 473
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr