Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
402024162006APPLIED MICROBIOLOGYCompulsory486
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bu dersin amacı öğrencilere mikrobiyolojinin temel kavramlarını ve prensiplerini, mikroorganizma ve diğer materyaller ile ilgili pratik beceriler kazandırmaktır
Name of Lecturer(s)
Assoc. Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Mikrobiyoloji Laboratuarlarında akreditasyon; ISO 22000 and HACCP;Süt ve süt ürünlerinin üretimi ve mikrobiyolojisi; Peynir yapımı ve yoğurt üretimi; Fermente ürünlerin üretimi ve mikrobiyolojisi: sauerkraut; turşu; Fermente içkiler üretimi ve mikrobiyolojisi: bira; şarap; İçme suyu arıtımı ve mikrobiyolojisi bu programda verilecektir.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
-Talaro K., Talaro A., “ Foundations in Microbiology” Wm.C.Brown Publishers, (1993); -Atlas R.M., Parks L.C., Brown A.E., “Laboratory Manual of Experimental Microbiology”, Mosby-Year Book, Missouri (1995).
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr