Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
402024172006SOIL MICROBIOLOGYCompulsory486
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı, öğrencilerin toprak mikrobiyolojisinin temel kavramlarını öğrenebilmesini, toprak çevresi ve topraktaki mikroorganizmaları kavrayabilmelerini, karbon ve azot çevrimini öğrenebilmelerini, mineralizasyon, nitrifikasyon, denitrifikasyon ve mineral transformasyonları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. İsmail KARABOZ Ve Prof.Dr. Mustafa ATEŞ
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Toprak çevresi ve opraktaki mikroorganizmalar, karbon çevrimi, organik maddenin parçalanması, selülöx ve hemiselülözların mikrobiyolojisi, lignin parçalanması ve polisakkaritlerin mikrobiyolojisi, azot çevrimi, azotun mineralizasyonu, nitrifikasyon, denitrifikasyon, simbiyotik olmayan azot fiksasyonu, mineral transformasyonları.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Alexander, M., “Introduction To Soil Microbiology”. John Wiley and Sons. New York.(1977)
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr