Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
10420201E11374BIOCHEMISTRY IICompulsory363
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
English
Objectives of the Course
Biyokimya; biyolojik bilimlerde yapılan büyük reformların başında yer almaktadır. Bu derste; biyolojik bileşenlerin kimyası, biyolojik fonksiyon ile ilişkilendirilmesi ve organizmada gerçekleşen kimyasal reaksiyonların tümü olarak tanımlanan “metabolizma”, transport sistemleri, enerjetik gibi konular hakkında bilgi vermek temel amaçtır.
Name of Lecturer(s)
Assoc. Prof. Dr. Cenk Selçuki
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Metabolizmaya giriş, protein ve amino asit metabolizması, oksidatif dekarboksilasyon ve sitrat çevrimi, karbohidrat metabolizması; glikoliz, glikoneojenez, pentoz fosfat çevrimi, calvin çevrimi, Glikojen Metabolizması; glikojenesis ve glikojenolizis, lipidlerin kimyası ve metabolizması; yağ asidi oksidasyonu, biyosentezi, membran lipidleri, kolesterol ve sterol metabolizması, oksidatif fosforilasyon ve solunum zinciri, elektron transportu, biyolojik membranlar ve selüler transport, fotosentez.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
D. L. Nelson, M. M. Cox, ”Lehninger Principles of Biochemistry”, Worth Publishers, (2000) L. Stryer, “Biochemistry”, Worth Publishers, (2002) D. Voet, J. G. Voet “ Biochemistry” Volume I, Biomolecules, Mechanisms of Enzyme Action and Metabolism”, John Wiley and Sons, (2003) C. K. Mathews, K. E. Van Holde, K. G. Ahern, “Biochemistry”, Pearson Education, (1999) T. M. Devlin, “Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations”, John Wiley and Sons, (2001) D. Voet, J. G. Voet “Biochemistry” John Wiley and Sons, (2003)
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination170
Homework230
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr