Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
10420221E11424MICROBIAL GENETICSCompulsory487
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
English
Objectives of the Course
Bu dersin amacı, öğrencilerin mikrobiyal genetiğin temel kavramlarını öğrenmesini, prokaryot ve ökaryot mikroorganizmalardaki gen ifadesinin regülasyonunu, mikroorganizmalardaki mutasyonların ve tamir mekanizmalarının kavranmasını, homolog rekombinasyonun ve bölgeye özgü rekombinasyonların moleküler mekanizmasını ve fonksiyonlarını kavramasını, bakteriyofaj genetiğinin ve moleküler mekanizmaların öğrenilmesini, transformasyon, konjugasyon ve transdüksyon gibi gen aktarım mekanizmalarının moleküler düzeyde öğrenilmesini, mikrobiyal genomiks ve temel genetik mühendisliği yöntemlerinin öğrenilmesini sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Professor Ataç UZEL
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Prokaryotlarda gen ifadesinin regülasyonu; DNA’ya bağlanan proteinler, negatif ve pozitif kontrol, aktivatör proteinlerin bağlanması, sinyal iletimi, global regülasyon mekanizmaları, antisens RNA, riboswitch’ler, atenüasyon. RNA splicing ve alternatif splicing moleküler mekanizma ve fonksiyonları. Mikroorganizmalarda mutasyonlar ve tamir mekanizmaları. Mikrooganizmalarda homolog rekombinasyonun moleküler mekanizması ve fonksiyonu. Bakteriyofaj genetiği, faj genomunun topolojisi ve topografisi, komplementasyon, genel genomik yapı ve gen düzenlenmesi, enfeksiyon prosesinin detayları, T4 gen ifadesinin regülasyonu, T4’deki intronlar ve yeni bir gen splicing şekli. Transformasyon. Plasmidler. Konjugasyon. Transdüksyon. Transpozonlar ve diğer hareketli genetik elementler, bölgeye özgü rekombinasyon. Mikrobiyal genomiks. Genetik mühendisliği.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
DERS KİTABI: • Snyder, L. and Chapness, L. “Molecular Genetics of Bacteria”. 2nd Ed. ASM pres, Washington D.C. USA. 2003. YARDIMCI KİTAPLAR: • Birge, E. A. “Bacterial and Bacteriophage Genetics” 5th Ed. Springer. USA. 2006 • Streips, U.N. and Yasbin, R.E. “Modern Microbial Genetics” 2nd Ed. Wiley-Liss Inc. New York. USA. 2002 • Madigan, M.T ve Martinko, J.M. “Mikroorganizmaların Biyolojisi” 11th Ed. Çökmüş, C. Çeviri Editörü. Palme Yayıncılık, Ankara, 2010.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr