Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
502024572018OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ICompulsory472
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Prospective engineers will be informed about concept of occupational safety and health and laws.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Ayşegül Körlü
Learning Outcomes
1Having knowledge about occupational ethics
2Having knowledge about evaluation of working conditions
3Having knowledge about occupational accident and occupational disease. Understanding of importance of occupational safety and health and preventation ways of occupational accident and occupational disease
4Having knowledge about occupational health and safety legislation
5Learning of hazard and risk.
6Learnig of the methods to prevent the occupational accident.
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Course Contents
Occupational health and safety and their basics, evaluation of working conditions, occupational diseases, ergonomics, occupational health and safety legislation, source of hazard, personal protective equipment, safety precautions, occupational ethics.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Basic principles of occupational safety and health, safety culture, laws and legislation
2Legal rights and liability. Child labour and conflict
3Hazard and risk terms. Occupational accident and preventation ways
4Occupational diseases
5Ergonomics
6Physical factors
7Chemical factors
8Biological factors
9Midterm exam
10Work with display screen equipment
11Working at heights
12Fire and fire protection
13Personal protective equipments
14First aid and emergency case
15Occupational ethics
16Final examination
Recommended or Required Reading
Özkılıç Ö., "İş Sağlığı ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri", Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayın No: 246, (2005) Erkan N., "İşletmelerde İnsan Gücü Vermliliği İçin İşçi Sağlığı, İş Güvenliği, Kazalardan Korunma, Acil Yardım ve İlgili Mevzuat", Milli Prodüktivite Merkezi yayınları:384, (1989) Harun Tepe, Etik ve Meslek Etikleri -Tıp, Çevre, İş, Basın, Hukuk ve Siyaset. Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları Fatih C. Babalık, Mühendisler için Ergonomi, 2016, Dora Yayınevi Abdulvahap Yiğit, ‘İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı‘,Alfa Aktüel Yayınları Hüseyin Numan Bilir, ‘Alfabetik İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku’Legal Yayınevi, 2015 Ülkü İleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri İle Sosyo-Ekonomik Sonuçları, Efil yayınevi, 2014 Salih Dursun, İş Güvenliği Kültürü, Beta Yayınları Kemal Evren, İş sağlığı ve güvenliği el kitabı, 2016, Seçkin yayınevi
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Activities are given in detail in the sections of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation".
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination180
Homework120
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities50
End Of Term (or Year) Learning Activities50
SUM100
Work Placement(s)
None
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination11515
Final Examination12020
Attending Lectures14228
Report Presentation166
TOTAL WORKLOAD (hours)69
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
LO1     4       
LO2  32   2     
LO3  2    3     
LO4     4       
LO5  2 2   2    
LO6  2  2  2    
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr