Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
703003002014SETTLEMENT GEOFRAPHY OF TURKEYCompulsory363
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
The aim of this course unit is to outline historical background, site and situation, regional distribution, relocation processes and urban and rural characteristics of the settlements in Turkey from a geographical perspective (Population, migration, distribution, cultural diffusion, cultural landscape and urban-rural interaction etc.).
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Füsun Baykal
Learning Outcomes
1Understand the historical process of the settlements in Turkey with the geographical factors
2Understand the affects of the geographical factors in location and distribution of the settlements
3Analyze the relocation process of settlements in Turkey
4Analyze the actual situation of the settlements in Turkey with a geographical perspective
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Course Contents
Historical and geographical factors of the settlement process of Turkey, geographical distribution of the settlements in Turkey and affecting factors, re-located settlements and the factors affecting this process, rural and urban settlement pattern of Turkey today.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Outlines of the geography of settlements Lecturing
2Historical and geographical factors of the settlement process of TurkeyLecturing, PPT presentation
3Historical and geographical factors of the settlement process of TurkeyLecturing, PPT presentation
4Historical and geographical factors of the settlement process of TurkeyLecturing, PPT presentation
5Factors affecting the sites of the settlements in TurkeyLecturing, PPT presentation
6Geographical distribution of the settlements in Turkey and affecting factors Lecturing, PPT presentation
7Geographical distribution of the settlements in Turkey and affecting factors. Lecturing, PPT presentation, paper presentation
8Mid-term examWritten exam
9Re-located settlements and the factors affecting this processLecturing, PPT presentation, paper presentation
10Re-located settlements and the factors affecting this processLecturing, PPT presentation, paper presentation
11Rural and urban settlement pattern of Turkey todayLecturing, PPT presentation
12Rural settlements in Turkey (population, culture, economy, migration, cultural diffusion, cultural landscape, types of rural settlements and plan, problems Lecturing, PPT presentation
13Rural settlements in Turkey (population, culture, economy, migration, cultural diffusion, cultural landscape, types of rural settlements and plan, problems Lecturing, PPT presentation
14Urban settlements in Turkey (population, culture, economy, migration, cultural diffusion, cultural landscape, urban-rural interactions and problems Lecturing, PPT presentation
15Urban settlements in Turkey (population, culture, economy, migration, cultural diffusion, cultural landscape, urban-rural interactions and problems Lecturing, PPT presentation
16Final examWritten exam
Recommended or Required Reading
Text Book: Erinç, S., 1972. “Türkiye: insan ve ortam”, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, ayrı basım. Tunçdilek, N., 1986. Türkiye’de Yerleşmenin Evrimi. Gümüş, E. Türkiye’de Yerleşme. A.Ü. Açık Öğretim Fakültesi. Tuncel, M., 1981. “Türkiye’de kent yerleşmelerinin tarihçesine toplu bir bakış”, İ.Ü. Coğrafya Ens. Dergisi (25), 123-160. Other Sources: Akbulut, G., 2011. “Türkiye’de yer değiştiren yerleşmelere bir örnek: Arguvan ilçe merkezi (Malatya)” Marmara Coğrafya Dergisi, 24, 471-492 Bakırcı, M., 2002. “Türkiye’de baraj yapımı nedeniyle yer değiştiren bir şehir: Halfeti”, Coğrafya Derg, 10, 55-78 Özçağlar, A.,1997. Türkiye’de Belediye Örgütlü Yerleşmeler (Kasabalar-Şehirler) Özgür, M.,2010. Yerleşim Coğrafyasına Giriş (pdf, ders notu) Ramsay,W.M. (Çev.M. Pektaş)(1960). Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası Tuncel, M., 1977. “Türkiye’de yer değiştiren şehirler hakkında bir ilk not”, İ.Ü. Coğrafya Enstitüsü Dergisi, sayı 20-21’den ayrı basım Tuncel, M. 1980. “Türkiye’de doğal olaylar sonucu yer değiştiren kentler”, Yerbilimleri Dergisi, 1-2. Tuncel, M., 2000. “Anadolu’da doğal afetler sonucunda yer değiştiren şehirler”, Tarih Boyunca Anadolu’da Doğa Afetler ve Deprem Semineri Bildirileri. Tümertekin, E.,1973. "Yerleşme Planlaması Şehir-Köy İlişkileri". İ.Ü.Coğrafya Enstitüsü Dergisi 18-19, 71-85. Yücel,T., (1995).“Türkiye’nin Kır Yerleşmeleri ve Tipleri Üzerine Yeni Görüşler”. Türk Kültürü Araştırmaları XXXI (1-2), 447-469. Yüceşahin, M.M., Bayar, R.,Özgür, E.M.,2004. “Türkiye’de şehirleşmenin mekânsal dağılışı ve değişimi”, Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilimler Dergisi 2, (1), 23-40. Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, 2004. Bildiriler Kitabı, Cilt 1-2.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Work Placement(s)
None
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination111
Final Examination111
Attending Lectures14228
Self Study5210
Individual Study for Mid term Examination11414
Individual Study for Final Examination11414
Reading4312
Homework5210
TOTAL WORKLOAD (hours)90
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
LO13 32 4 445   
LO2343  4 4453  
LO3343  4 545433
LO4444  4 5553  
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr